Basın Açıklamaları

22 Temmuz 2006 tarihinde Sinop'ta düzenlenen “NÜKLEERSİZ YAŞAM ŞENLİĞİ “ nde Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği öğrencisi JEOGENÇ üyesi Soner BALTA'yı, kardeşi Öner BALTA'yı ve Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Makine Mühendisleri Odası Öğrenci örgütlülüğü üyesi Güneş KORKMAZ'ı, Karadeniz’e vermemizin ardından bir yıl geçti.

Bir yıl önce 11 Temmuz da Bakan Hilmi Güler madenin açılışını yaparken yöre halkının tepkisine “Kuru gürültüye pabuç bırakacak hükümet değiliz” demişti.

Danıştay 6. Dairesi, Kışladağ Altın Madeni ile ilgili Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen ÇED Olumlu görüşünün iptali için temyiz mercii olarak baktığı ve Odamızın müdahil olduğu davada; Çevre Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararıyla ilgili işlemin YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA karar verdi.

9 Temmuz 2007 tarihinde Basın Açıklaması yapılmıştır.

2840 sayılı yasa hükmünde “Borlar devlet eliyle işletilir” maddesini hiçe sayarak hizmet alımı, tesis kiralaması gibi yöntemlerle ihaleye çıkılması bor üretimini yerli-yabancı özel şirketlere vermek ve borların özelleştirilmesinin önünü açma çabalarıdır.

Bu oyunu bozmak, sorumluları uyarmak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacı ile 06 Temmuz 2007 tarihinde Basın Açıklaması yapılmıştır.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin KÜÇÜK 16.03.2007 tarihinde;

"ÖĞRENCİLERİN BOMBALANMASI SÜRÜYOR..."

başlıklı 16 Mart 1978 katliamına ilişkin basın açıklaması yapmıştır. Basın açıklaması metni ektedir.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin KÜÇÜK 01.03.2007 tarihinde;

"CARGILL'de Son Perde..."
başlıklı basın açıklaması yapmıştır. Basın açıklaması metni ektedir.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odasi Yönetim Kurulu Baskani Cemalettin KÜÇÜK 19.02.2007 tarihinde;

"SON ISTASYON BOR’larin ÖZELLESTIRILMESINDE IKINCI PERDE..."

baslikli “Disodyum Oktaborat Tetrahidrat” tesisinin bu sefer de MÜHENDISLIK HIZMET ALIMI ihalesine iliskin olarak basin açiklamasi yapmistir.

Basin açiklamasi metni ektedir.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin KÜÇÜK 12.02.2007 tarihinde;

"SON İSTASYON BOR’ların ÖZELLEŞTİRİLMESİ..."

başlıklı “Disodyum Oktaborat Tetrahidrat” tesisinin ihalesine ilişkin olarak basın açıklaması yapmıştır.

TMMOB üyeleri olağanüstü toplanan TBMM'ye yürüyerek, "Mesleki Yeterlilik Kurumu Yasa Tasarısı" ile "Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Yasada Değişiklik Yapacak Yasa Tasarısı"nın TBMM gündeminden çıkarılmasını istedi.

TMMOB Genel Merkez Binası önünde toplanan yaklaşık 150 kişilik grup yürüyerek TBMM önüne geldi. Burada TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı oda başkanlarıyla birlikte bir basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasından sonra TMMOB adına Yönetim Kurulu Üyesi Alaeddin Aras ve Genel Sekreter Vekili Hakan Genç söz konusu yasa tasarılarıyla ilgili görüşlerini belirten dilekçeleri Meclis Grup Başkanvekilliklerine verdi.

TMMOB öğrencileri Soner, Öner ve Güneş Sinop'ta düzenlenen Nükleersiz Yaşam Şenliği'ne destek vermek için Gençlik Kampı'na katılmışlardır. Bu üç fidan denizde kaybolmuş ve halen bulunamamıştır. Denizde kaybolan gençlerin ailelerine, dostlarına ve Nükleer Karşıtı Platform bileşenlerine başsağlığı diliyoruz.

DANIŞTAY SEYDİŞEHİR ETİ ALÜMİNYUMUN ÖZELLEŞTİRİLMESİNİ DURDURDU.

YAPILAN HİÇBİR ÖZELLEŞTİRME KAMU YARARINA DEĞİLDİR


Odamızın KİGEM’le birlikte açmış olduğu; “Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)'nun 13.08.2003 tarih ve 2003/49 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan ve ÖYK' nun 06.04.2005 tarih ve 2005/45 sayılı kararı ile özelleştirme yöntemi belirlenen Eti Alüminyum A.Ş.'de bulunan %100 oranındaki kamu payının "satış" yöntemiyle blok hisse satışı şeklinde özelleştirilmesini teminen 17.06.2005 tarihinde yapılan ihalede nihaî tekliflerin ve değer tespit sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına ilişkin 25.07.2005 tarih ve 2005/84 sayılı özelleştirme Yüksek Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemli” davamız, Danıştay’ın “Eti Alüminyum A.Ş.'nin %100 oranındaki kamu payının özelleştirme kapsamında satılmasına ilişkin özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 25.07.2005 tarih ve 2005/84 sayılı kararının dava sonuçlanıncaya kadar yürütülmesinin durdurulmasına 29.05.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” Kararı ile sonuçlanmıştır.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği