22 Temmuz 2006 tarihinde Sinop'ta düzenlenen “NÜKLEERSİZ YAŞAM ŞENLİĞİ “ nde Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği öğrencisi JEOGENÇ üyesi Soner BALTA'yı, kardeşi Öner BALTA'yı ve Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Makine Mühendisleri Odası Öğrenci örgütlülüğü üyesi Güneş KORKMAZ'ı, Karadeniz’e vermemizin ardından bir yıl geçti.

19 Temmuz 2007
BASIN AÇIKLAMASI

NÜKLEERSİZ BİR YAŞAM MÜCADELESİNDE KARADENİZE VERDİĞİMİZ ÜÇ GENCİMİZİ ANIYORUZ.

22 Temmuz 2006 tarihinde Sinop‘ta düzenlenen "NÜKLEERSİZ YAŞAM ŞENLİĞİ " nde Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği öğrencisi JEOGENÇ üyesi Soner BALTA‘yı, kardeşi Öner BALTA‘yı ve Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Makine Mühendisleri Odası Öğrenci örgütlülüğü üyesi Güneş KORKMAZ‘ı, Karadeniz‘e vermemizin ardından bir yıl geçti.

Değerli Basın emekçileri,

AKP iktidarı tarafından nükleer lobilerin dayatması ile nükleer santraller gündeme getirilmiş ve santrallerden birinin de Sinop‘a kurulması planlanmıştı. Konunun yasal altyapısını oluşturmak için alel acele TBMM den geçirilen "Nükleer Güç Santrallerinin kurulması ve İşletilmesi Hakkındaki Yasa da veto edilip, uygulamaya konulamamıştı. Ancak görülüyor ki, içinde bulunduğumuz seçim döneminde sistem partilerinin programlarında hala nükleer santraller yer alıyor.

Nükleersiz bir hayat yolunda yitirdiğimiz gençlerimizi anarken bir kez daha ifade ediyoruz ki:

Nükleer santrallerin yeniden gündeme getirilmesi, ülkenin "enerji ihtiyacı"ndan değil, siyasal bir tercihten kaynaklanmaktadır.

Ülkenin enerji politikası DB ve AB ye teslim edilmiş, enerji alandaki kamusal hizmetlerin tamamen özelleştirilerek, piyasanın insafsız koşullarına terk edilmesini amaçlayan, yerli kaynakları ihmal ederek enerjide dışa bağımlılığı getiren tercihler politika haline gelmiştir.

Mevcut kaynaklarımızın yetersiz olduğu, nükleer santraller kurulmazsa enerji krizinin kaçınılmaz olduğu yönlendirmeleriyle, Uluslararası nükleer lobilerin baskıları sonucu, milliyetçi-İslamcı kesimlerle, yolsuzluklarla beslenen neo-liberal partiler nükleer santrallerin kurulmasında birleşerek, ülkemizi sonu olmayan bir felaketin içine sürükleyeceklerdir.

Ülkemizin hidrolik ve kömür potansiyelinin halen yüzde 30‘lar seviyesinde kullanıldığı, başta jeotermal, güneş ve rüzgar olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının yeterince değerlendirilmediği ortadayken nükleer santral kurma çabaları, ülke gerçeklerinden uzak, tamamiyle siyasal bir tercih olarak bu seçim döneminde yeniden karşımıza çıkmaktadır.

Elektrik dağıtım şebekelerimizde kayıp-kaçak oranı halen %20‘ler seviyesindeyken, dağıtım hatlarında yapılacak iyileştirmelerin yanı sıra, üretim teknolojilerinin yenilenmesiyle 6-7 adet nükleer santralin üreteceği elektriği sağlamamız mümkünken, yine enerji tasarrufu ile nükleer santrallerden gelecek elektrikten çok daha fazla tasarruf potansiyelimiz mevcutken, Türkiye‘nin nükleer enerji santrali konusunda yeni bir maceraya itilmek istenmesi yanlıştır.

Öz kaynaklarımız kamusal bir hizmet anlayışı ile planlama içinde devreye alındığında Türkiye hiç bir zaman enerjisiz kalmayacaktır.

Tüm dünya ilk yatırım ve işletim maliyetleri çok yüksek, 35-40 yıllık ekonomik ömürleri boyunca sıkça arıza ve güvenlik sorunları yaşayan, atık sorunlarına çözüm bulunamayan bu pahalı enerji üretiminden vazgeçerken Türkiye‘de NÜKLEER SANTRAL KURULAMAZ....

Çernobil‘in etkileri daha uzun süre yaşanacakken, son olarak ta Japonya‘da meydana gelen depremden sonra dünyanın en büyük nükleer santrali Kashiwazaki Kariwa‘da 50 arıza ve sorun tespit edildiğinin ve nükleer sızıntının açıklanması -ki açıklanmayanlar hala soru işaretidir-santrallerde güvenlik standartlarının yeniden değerlendirmesini gündeme getirirken; gezegenimizin, yaşantımızın, geleceğimizin ne büyük risk altında olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmıştır. Açıklamaya gerek va rmı bilmiyoruz ama ülkemiz dünyanın en önemli deprem kuşaklarından birinde yer almaktadır.

Değerli basın emekçileri,

İşte tüm bu gerçeklerin bilincinde olan, eşit ve özgür, yaşanası bir dünya sevdalısı üç fidanımızı, nükleersiz bir yaşam yolunda bir yıl önce kaybettik.

Onlar, geleceklerine sahip çıkıp, doğayı ve insan yaşamını savunan, ülkenin nükleer çöplük haline getirilmesine izin vermeyen,ne Sinop‘ta ne de başka yerde hayatlar solmasın diye, ülkenin hiçbir yerinde nükleer santral kurulmasını istemeyenlerdi.

Onlar, "nükleere inat yaşasın hayat" için hayatını verenlerdi.

Üzüntülerini yüreğimizde, duygu, düşünce ve ütopyalarını mücadelemizde yaşattığımız gençlerimizi, nükleersiz bir yaşam programıyla anıyoruz.

Nükleer karşıtlarının, TMMOB ye bağlı Odaların, demokratik kitle örgütleri ve sendikaların, siyasi parti temsilcilerinin, üniversitelerden öğrenci ve öğretim görevlilerinin, yol arkadaşlarının, kısaca aynı sevdayı paylaşan halkımızın katılımı ile gerçekleştireceğimiz etkinliklerimize basınımızı ve duyarlı tüm halkımızı davet ediyoruz.

NÜKLEER KARŞITI PLATFORMSONER- ONER- GÜNEŞ ANMA ETKİNLİKLERİ PROGRAM

Ankara‘da yapılacak etkinlikler

19.7.2007, saat:11:00
Basın Toplantısı ile etkinliklerin duyurulması.

Yer: JMO , Bayındır Sok. 7/7 Kızılay ANKARA

22.7.2007 saat: 18:30-19:30 Mezar Anması

Yer: Karşıyaka mezarlığı

Not: saat 18:00‘de Mithatpaşa Cad., KENT Otel önünden otobüs kaldırılacaktır.

24.7.2007 saat: 18:30 Güneş‘in Anma Yemeği

Yer: Esenevler köyü derneği, göktürk mahallesi 173. sok. No:7/8 seyranbağları

27.7.2007, saat: 17:30 Salona isim verme

Yer: JMO , Bayındır Sok. 7/7 Kızılay ANKARA

27.7.2007, saat: 19:00 PANEL "Mücadeleleri ile Işık Oldular"

Yer: IMO Rüştü YÜCE Toplantı Salonu, Necatibey Cad. No:57 Kızılay ANKARA

27.7.2007, saat: 20:30 "Sinevizyon Gösterimi" "Anıları Yol Gösteriyor"

Yer: IMO Rüştü YÜCE Toplantı Salonu, Necatibey Cad. No:57 Kızılay ANKARA

27.7.2007, saat: 20:45 "Tanıklar Anlatıyor"

Yer: IMO Rüştü YÜCE Toplantı Salonu, Necatibey Cad. No:57 Kızılay ANKARA

28.7.2007 saat: 19:00 Soner-öner için Anma Yemeği

Yer: Abidinpaşa Nato yolu cad. 20/15

23-30.7.2007 "Soner Öner Güneş anısına PANKART ASMA"

Yer: NKP bileşenleri mekanları

4-6. 8. 2007 "Sergi", "NükleersizYaşam ve BIZIMKILER"

Yer: Mimarlar Odası önü,

Sinop‘ta Yapılacak Etkinlikler

Basın Açıklaması ve Deniz‘e karanfil bırakma

Panel ve Tanıklıklar

Anma Dinletisi

Sinevizyon Gösterimi "Anıları Yol Gösteriyor"

Sergi "NükleersizYaşam ve BIZIMKILER"

Etkinlik takvim yerel ile birlikte belirlendikten sonra duyurulacaktır.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği