Metem Haberleri

Metem. 2021 yılı eğitimlerini online olarak sürdürüyor. Haziran 2021 tarihine kadar planlanan eğitimlerimizin takvimini buradan indirebilirsiniz.
          

Online Isıl İşlem Eğitimi
19-20 Kasım 2020
09:30 - 17:20
Eğitmen Mehmet ASAY
Online Hasar Analizi Eğitimi
17-18 Aralık 2020
09:30 - 17:20
Eğitmenler
Prof. Dr. Eyüp Sabri KAYALI
Prof. Dr. Murat BAYDOĞAN

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 6. maddesi ile Bilirkişilik Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince, 2017 yılı Ekim Ayı itibariyle adli ve idari yargı alanında yürütülen bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için, bilirkişilik yapacak kişilerin "Bilirkişilik Temel Eğitimi" ni tamamlamaları ve katılım belgesi sahibi olmaları gerekmektedir.

Odamızca aşağıda detayları verilen eğitim düzenlenecektir.

Eğitim Yeri   : TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Eğitim Tarihi: 23-24-25-26 Mayıs 2019
(Saat 10.00 - 17.00 arası bir saat yemek arası vardır.)

Eğitimimiz 11-12 Mayıs 2018 tarihlerinde Sayın Erkan COŞKUN ve Sayın Mehmet ASAY tarafından hazırlanarak katılımcılarımızla paylaşıldı.

Çeliklerin metalurjisi hakkında ön bilgi, özellikle kullanıcılara yönelik olarak çelik seçimini sağlayacak kriterlerin oluşturulması, çeliği çelik yapan en önemli etkenlerden biri olan ısıl işlem safhalarının belirlenmesi ve çeliğe uygun ısıl işlem seçimi ile uygun çeliğin ya da çeliklerin seçilmesi konularını kapsayan eğitimimiz, karşılaşılan sorunların çözümleri üzerine konuşularak tamamlandı. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

KATILIMCI FİRMALAR

Böhler Uddeholm
Diler Demir Çelik
Erdem Makina
Fabal Alüminyum
İsdemir
Mitaş Civata
Nihat Uyar Demir Çelik

METEM (TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi) olarak, 11-12 Mayıs 2018 tarihlerinde Çelik Seçimi ve Isıl İşlem Eğitimi’ni gerçekleştireceğiz. Eğitimimiz Erkan COŞKUN ve Mehmet ASAY tarafından 2 tam gün olarak planlanmıştır.

Bilinçsiz malzeme seçiminden dolayı ülkemiz her yıl, büyük oranlarda ekonomik kayıplara uğramaktadır. En yaygın mühendislik malzemesi olan çeliklerin seçimi konusundaki bu eğitim semineri ile ülkemizin ve sanayicilerimizin yanlış çelik seçiminden kaynaklanan kayıplarını en aza indirmeyi hedeflemekteyiz.

Çelik Seçimi, uygulama alanının gerektirdiği özellikleri uygun biçimde karşılayacak en uzun ömürlü ve en ekonomik çeliği seçme işidir. Bu sebeple çelik seçiminde yeterli malzeme bilgisi ve çelikler hakkında geniş kapsamlı veriler gereklidir.

11 - 12 Nisan 2018 tarihlerinde Çalışan Sağlığı ve Güvenliğinde İnsan Yönetimi ve Liderlik Eğitimimiz Sayın Doç. Dr. İdil IŞIK tarafından hazırlanarak katılımcılarımız ile paylaşıldı.

Eğitimimizde Çalışan Sağlığı ve Güvenliği konusunda insan yönetimi ve liderlik becerilerine yönelik olarak; insan-iş-örgüt-yönetici ve liderlik ilişkileri gözden geçirilerek, davranış analizi bakış açısıyla davranış odaklı liderlik ve değişime liderlik etme konularına değinildi. Liderlerin diğer bireylerdeki yeterlilik inancını kuvvetlendirmesi, çalışan davranışlarının tanımlanması, insan davranışlarının dinamikleri: tetikleyiciler, pekiştiriciler, caydırıcılar gibi konular üzerine grup çalışmaları ve davranış analizleri yapılarak eğitim tamamlandı.

METEM (TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi) olarak 27 – 28 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz “Polimer Matrisli Kompozitlerin Üretim Teknikleri Eğitimi” İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Erdem DEMİRKESEN tarafından hazırlanarak katılımcılarımızla paylaşılacaktır.

Günümüzde sanayileşmenin ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte malzeme ihtiyacı da giderek artmaktadır. Bu nedenle hem kullanışlı hem de avantajlı malzeme bulma gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Kompozit malzemeler de bu ihtiyaçla birlikte çok geniş bir uygulama sahası bulmuştur. Bu amaçla termoplastik ve termoset esaslı polimerik kompozitlerin üretiminde kullanılan temel tekniklerin prensipleri, üretim tekniği ve yapı bileşenlerinin seçiminde kullanılan kriterler bu eğitimin ana amaçlarıdır.

16 - 17 Mart 2018 tarihlerinde Koluman Otomotiv bünyesinde gerçekleştirdiğimiz Yüzey İşlemleri Eğitimi, İTÜ öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Fuat Çakır ve Prof. Dr. Mustafa Ürgen tarafından hazırlanarak, katılımcılarımız ile paylaşıldı.

Bir çok farklı disiplini içeren Yüzey İşlemleri eğitimi kapsamında metalik malzemelere uygulanan yüzey işlemlerinden bahsedilerek, yüzey işlem yöntemlerinin temel ilkeleri, kaplamaların korozyon direnci, akımsız kaplamalar, vakum temelli kaplamalar, farklı ortamlarda kullanılacak aşınmaya dayanıklı kaplama seçim ilkeleri tanıtıldı, avantaj ve dezavantajları vurgulandı. Eğitim öncesinde Koluman Otomotiv tarafından belirlenen spesifik konular ve yaşadıkları sorunlar üzerinde konuşularak uygulamaya yönelik gerekli bilgi ve bilincin kazandırılması amacıyla, interaktif, deneyimlerin paylaşıldığı bir eğitim gerçekleştirildi.

23 – 24 Şubat 2018 tarihlerinde Çalışan Sağlığı ve Güvenliğinde İnsan Yönetimi ve Liderlik Eğitimimiz Sayın Doç. Dr. İdil IŞIK tarafından hazırlanarak katılımcılarımız ile paylaşıldı.

EğitimimizdeÇalışan Sağlığı ve Güvenliği konusunda insan yönetimi ve liderlik becerilerine yönelik olarak; insan-iş-örgüt-yönetici ve liderlik ilişkileri gözden geçirilerek, davranış analizi bakış açısıyla davranış odaklı liderlik ve değişime liderliketme konularına değinildi. Liderlerin diğer bireylerdeki yeterlilik inancını kuvvetlendirmesi, çalışan davranışlarının tanımlanması, insan davranışlarının dinamikleri: tetikleyiciler, pekiştiriciler, caydırıcılar gibi konular üzerine grup çalışmaları ve davranış analizleri yapılarak eğitim tamamlandı.

Eğitimimiz Prof.Dr. Eyüp Sabri Kayalı, Prof.Dr. Murat Baydoğan tarafından hazırlanarak, katılımcılarımız ile paylaşıldı. Eğitimimizde metalik malzemelerin üretim ve kullanım sürecinde oluşabilecek hasarlar, hasar oluşum nedenleri ve bunları önlemenin yöntemleri, hem teorik hem de pratik olaylar üzerinden irdelendi. Sektörün hem parasal hem de zaman kaybının temel nedenlerinden olan doğru malzeme seçimi, doğru proses ve doğru kullanım konularında katılımcılar bilgilendirildi. Eğitimimiz, uygulamaya yönelik gerekli bilgi ve bilincin kazandırılması amacıyla, katılımcı firmaların yaşadığı sorunlar üzerinde konuşularak tamamlandı.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği