Üstbirlik

TMMOB

 

Odalar
Çevre Müh. Odası Maden Müh. Odası
Elektrik Müh. Odası Makina Müh. Odası
Fizik Müh. Odası Metalurji Müh. Odası
Gemi Müh. Odası Meteoroloji Müh. Odası
Gemi Mak.İşl.Müh. Odası Mimarlar Odası
Gıda Müh. Odası Orman Müh. Odası
Harita ve Kadastro Müh. Odası Petrol Müh. Odası
İç Mimarlar Odası Peyzaj Mimarları Odası
İnşaat Müh. Odası Şehir Plancıları Odası
Jeofizik Müh. Odası Tekstil Müh. Odası
Jeoloji Müh. Odası Ziraat Müh. Odası
Kimya Müh. Odası  

 

Meslek Birlikleri
DCÜD Demir Çelik Üreticileri Derneği
TÜDÖKSAD Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği
TALSAD Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği
TBB Türkiye Barolar Birliği
TDHB Türk Diş Hekimleri Birliği
TEB Türk Eczacılar Birliği
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
TTB Türk Tabipleri Birliği
TVHB Türk Veteriner Hekimleri Birliği

 

Emek Platformu
TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
HAK-İŞ Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu
DİSK Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
KESK Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu

 

Demokratik Kitle Örgütleri
ÇGD Çağdaş Gazeteciler Derneği
HGM Halkevleri Genel Merkezi
İHD İnsan Hakları Derneği
TGC Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
TGS Türkiye Gazeteciler Sendikası
TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı
TYS Türkiye Yazarlar Sendikası

 

Dünya Mühendislik Örgütleri
BUM Balkan Metalurjistler Birliği
CMM Makedonya Metalurjist Birliği
KTMMOB Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
WFEO Dünya Mühendislik Örgütleri Federasyonu
SEFI Avrupa Mühendislik Eğitimi Derneği
FEANI Avrupa Ulusal Mühendislik Örgütleri Federasyonu
ASME Amerikan Makina Mühendisleri Derneği
VDI Alman Mühendisler Birliği
IEAust Avustralya Mühendisler Enstitüsü
   
BSMEE Belçika Makina ve Çevre Mühendisleri Derneği
ABCM Brezilya Mekanik Bilimleri Derneği
CMES Çin Makina Mühendisleri Derneği
PII Endonezya Mühendisler Enstitüsü
AFME Fransa Mekanikçiler Derneği
CNISF Fransa Ulusal Mühendis ve Bilimadamlari Konseyi
SAIMechE Güney Afrika Mühendisler Enstitüsü
HKIE Honkong Mühendisler Enstitüsü
IEI İrlanda Mühendisler Enstitüsü
JSME Japon Makina Mühendisleri Derneği
CSME Kanada Makina Mühendisleri Derneği
CMEA Kıbrıs R.K. Makina Mühendisleri Derneği
ImechE Makina Mühendisleri Enstitüsü
IEPNG Papua Yeni Gine Mühendisler Enstitüsü
  Portekiz Mühendisler Birliği
RAN Rusya Bilim Akademisi
IES Singapur Mühendisler Enstitüsü
IET Tanzanya Mühnedisler Enstitüsü
IEC Uluslararası Mühendisler Konsorsiyumu
IPENZ Yeni Zelanda Profesyonel Mühendisler Enstitüsü

 

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği