YASTAYIZ, İSYANDAYIZ

e-Posta

YASTAYIZ, İSYANDAYIZ
10.10.15 ANKARA

Binlerce yıllık insanlık tarihinin ürettiği, üretebildiği sözcükler yetersiz kaldı yaşananları anlatmak için. Bizde bulamadık. Yazamadık günlerdir. "Ne Kadar Özlemişiz Gökyüzüne KANSIZ bakabilmeyi" diyerek gelmişlerdi. Ve sadece BARIŞ istediler. KATLEDİLDİLER.

Acımız, öfkemiz, isyanımız birbirine karıştı. Önce yaralılarımıza, şehitlerimize sahip çıkmaya çalıştık.

Sonra anlatmaya, düşünmeye, yazmaya, paylaşmaya mecal kalmadı. evet YASTAYIZ.

İşaretler, semboller, terimler, kavramlar ve dil noksan kaldı anlatmak için yaşananları; yaşıyor, yaşayabiliyor olmak her gün omzumuzda taşıdığımız bir yük haline geldi. Alınan her nefesin bir parçası çığlık, bir parçası hıçkırık; gülmek devlet makamlarının kullandığı utanç dolu bir eylem oldu.

İnsana, insanlığa ait her şey umutlarımız, duygularımız eklendikleri kelimelerle birlikte paramparça oldular ve dağıldılar.

ve de İSYANDAYIZ.

Çünkü biz, mafya bozuntusunun dediği gibi “oluk oluk” akacak kan, bir de onu bir arada tutan deri değiliz.

Devamını oku...
 

ÜZGÜNÜZ, ÖFKELİYİZ, YASTAYIZ VE İSYANDAYIZ! 12-13 EKİM GÜNLERİ GREVDEYİZ!

e-Posta

ÖLEN ARKADAŞLARIMIZI ANMAK, FAŞİST KATLİAMI PROTESTO ETMEK İÇİN

Emek, Barış, Demokrasi Mitingi'ni kana bulayan katliamın ardından DİSK, KESK, TMMOB ve TTB yöneticileri TTB'de ortak basın toplantısı düzenlediler. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, DİSK Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanları Lami Özgen ve Şaziye Köse, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel’in katıldığı basın toplantısında, faşist katliamı protesto etmek için yarından (11 Ekim) itibaren yas ve 12-13 Ekim tarihlerinde tüm Türkiye'de grev ilan edildi.

Basın açıklamasını okuyan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, faşist katliamı protesto etmek için 3 gün yas 2 gün grev ilan ettiklerini bildirdi.

TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen de, ilk olarak alanda yaşamını kaybedenlerin sayısının 68, daha sonra ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını kaybedenlerin sayısının 29 olduğunu ve toplam 97 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Demirdizen, yaralıların sayısının da 400'ü aştığını kaydetti.


Basın Açıklaması
Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız!
ÖLEN ARKADAŞLARIMIZI ANMAK, FAŞİST KATLİAMI PROTESTO ETMEK İÇİN YARINDAN İTİBAREN YASTAYIZ
12-13 EKİM GÜNLERİ BÜTÜN TÜRKİYE’DE GREVDEYİZ!

Bugün Ankara’da Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi için toplanmıştık.

Türkiye’nin dört bir yanından gelmiştik.

Emek, Barış, Demokrasi taleplerimizi haykırmak için gelmiştik.

İşçilerin, kamu çalışanlarının, işsizlerin, yoksulların, mağdurların sesini duyurmak için gelmiştik.

“Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi!” demek için gelmiştik.

Devamını oku...
 

“SAVAŞA İNAT, BARIŞ HEMEN ŞİMDİ!” DEMEK İÇİN 10 EKİM’DE ANKARA’DA EMEK, BARIŞ, DEMOKRASİ MİTİNGİ’NDEYİZ!

e-Posta

Değerli Basın Emekçileri

Ülke olarak tehlikeli bir çatışma ve savaş ortamına doğru hızla sürüklendiğimiz bu süreçte DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak düzenlediğimiz ortak basın toplantısı ile karşınızdayız. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Hoş geldiniz.

Bugüne kadar gerek tek tek gerekse ortak yaptığımız basın açıklamaları, basın toplantıları ile ülkemizi adım adım bir uçurumun kenarına iten gelişmelere dikkat çekmeye çalıştık.  Nefret söylemlerini kapkara bir zift yağmuru gibi üzerimize boca ederek savaş çığlığı atanların her türlü baskı ve tehdidine rağmen barış ve kardeşlik çağrısından taviz vermedik.

Ülkenin yeniden kan gölüne döndürülmesinin sorumlularını hep beraber bulmak için yılmadan, usanmadan “bu savaş kimin savaşı?” diye sorduk.

Bu sorunun cevabını ararken öncellikle topraklarımızın her gün akan kan ve gözyaşı ile sulanmasından kimin-kimlerin beslendiğine, çatışma ve savaş ortamının kimin-kimlerin tercihi olduğuna ve bu tercihin bedelinin kimler tarafından ödendiğine bakılmasının elzem olduğunu vurguladık.

Devamını oku...
 

METEM, ATIK MİNİMİZASYONU VE METALLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİ EĞİTİMİ’Nİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

e-Posta

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi (METEM) Genel Katılıma Açık Eğitimlerine devam ediyor. Eylül ayı ile birlikte 2015 yılı içerisinde programladığımız eğitimlere Aralık sonuna kadar devam edeceğiz.

Teknik eğitimlerimizin devamı olan, Dökümhanelerde Atık Minimizasyonu ve Metallerin Çevresel Etkileri 11 Eylül 2015 tarihinde ve yine Çelikhanelerde Atık Minimizasyonu ve Metallerin Çevresel Etkileri 12 Eylül 2015 tarihlerinde gerçekleştirildi. Validebağ Adile Sultan Kasrı’nda düzenlediğimiz Dökümhane ve Çelikhanelerde Atık Minimizasyonu ve Metallerin Çevresel Etkileri Eğitimi, İTÜ öğretim üyelerinden Prof. Dr. Servet TİMUR  tarafından hazırlanarak, katılımcılarımız ile paylaşıldı.

Devamını oku...
 

PROF. DR. ALİ ŞAKİR BOR’U KAYBETTİK

e-Posta

250 no.lu üyemiz Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Ali Şakir BOR vefat etmiştir.

Ailelerine başsağlığı diliyor, yakınlarının ve dostlarının acısını paylaşıyoruz.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

 

MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA TEMEL MALZEME BİLGİSİ İLKE VE UYGULAMALARI EĞİTİMİ

e-Posta

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi’nin ( METEM ) 2015 yılı için planlanan teknik eğitimlerinden biri olan Mühendislik Uygulamalarında Temel Malzeme Bilgisi İlke ve Uygulamaları Eğitimi, 1-2-3 Ekim 2015 tarihlerinde Prof Dr. Gültekin GÖLLER, Prof.Dr. Filiz ÇINAR ŞAHİN, Yrd.Doç.Dr. İpek AKIN KARADAYI  tarafından 2,5 gün teorik, yarım gün laboratuvar uygulama çalışması olacak şekilde planlanmıştır.

Eğitimde temel olarak; mühendislik malzemelerini tanımak, mühendislik uygulamalarındaki tasarımlarda kullanmak ve malzeme seçimi yapabilmek için gerekli olan temel malzeme bilgisi, üretim ve karakterizasyon yöntemleri hakkında bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

Tüm yönetici ve mühendisler bu eğitimin ana hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Kapsamlı bilgi için tıklayın.

Eğitim Tarihi: 1-2-3 Ekim 2015
Eğitim Saati: 09:00-17:00
Eğitim Yeri: Validebağ Adile Sultan Kasrı Öğretmen Evi ( İki Gün), İTÜ ( Yarım Gün )
Eğitim Ücreti:  TMMOB Üyeleri: 600 TL+KDV Üye Olmayan Katılımcılar: 800 TL+KDV
Son Başvuru Tarihi: 23 Eylül 2015

 

SAVAŞI, ŞİDDETİ ve ÖLÜMLERİ DURDURUN!

e-Posta

Ülkemiz, 7 Haziran seçimleri ardından Suruç katliamı ile birlikte sistemli bir şekilde saray merkezli bir irade ile savaş ve kaos ortamına sürüklenmiştir.

Dağlıca, Iğdır-Dilucu ve diğer yerlerde yaşanan saldırıları büyük bir acı ile takip ediyoruz. Tüm bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Yaşanan ölümler karşısında bütün sözler anlamsız kalmaktadır. Hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Ölümler hemen durdurulmalıdır. PKK’yı koşulsuz olarak silahlı eylemlerine son vermeye, devlet ise operasyonlarını durdurmaya çağıyoruz.

Savaş ve şiddet ortamını besleyen ve büyütenler kim olursa olsun demokrasi ve halkların kardeşliğine ihanet etmektedir. Emperyalizmin, Orta Doğu politikalarına hizmet etmektedir.

Ülkemiz, saray merkezli bir irade ile parlamentonun ve Anayasa’nın askıya alındığı karanlık bir girdabın içerisine sürüklenmektedir.

Şimdi tam da, eşit, özgür, demokratik bir Türkiye‘de bir arada yaşamı savunma, bunun için mücadele etme zamanıdır.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

 

ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ YENİDEN BULUŞUYOR…

e-Posta

7.Alüminyum Sempozyumu, 08-09 Ekim 2015 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi, Yeşilköy-İstanbul’da Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası işbirliği ile düzenlenecektir.

Hannover-Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. tarafından; ALUEXPO 2015 “4.Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı”, 7.Alüminyum Sempozyumu ile eş zamanlı olarak düzenlenecektir.

7.Alüminyum Sempozyumu alüminyum üretim teknolojileri ve her boyutuyla alüminyum sektörünü akademik dünya ile aynı platformda bir araya getirmeyi istemektedir.

Sektörü ekonomik, teknolojik ve bilimsel alanlarda irdelemeyi, yeni gelişmeler hakkında bilgilendirmeyi, Türkiye’nin alüminyum dünyasındaki yeri ve geleceği için bir vizyon oluşturmayı amaçlamaktadır.

Devamını oku...
 

YTU RACING KUPA İLE DÖNDÜ

e-Posta

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Teknolojileri Kulübü'nün öğrenci projelerinden YTU Racing,ülkemizi 8-12 Temmuz tarihleri arasında İngiltere'nin Silverstone pistinde düzenlenen ve dünya üzerindeki en prestijli mühendislik yarışması olan Formula Student'ta kendi tasarımları olan araçla temsil eden tek Türk takımı olmuş ve başarıyla ülkemize dönmüştür.

Yarış aracının tasarımını, üretimini ve testini gerçekleştiren ve bir firma gibi aracının maliyet analizlerini, pazar analizlerini, satış tahminleri yapan,firma yönetimi ve organizasyon yapısını oluşturan yani baştan sona danışman hocalarımızın da yardımıyla bir yarış aracı üreten MakTek YTU Racing ekibi  başarısını 'En Efektif Medya ve İletişim Ödülü' ile ,28 ülkeden gelen 135 üniversite arasından 1. olarak taçlandırdı ve ülkemize bu alandaki ilk kupasını kazandırmış oldu!

Öğrenci girişimleriyle başlanılan ve sürdürülen, içinde Metalurji ve Malzeme mühendisliği bölümü öğrencilerinin de yer aldığı tüm disiplinlerin bir araya gelmesiyle ve büyük emekler verilerek oluşmuş bu projenin başarısını kutluyoruz.

 

SAVAŞA KARŞI BARIŞI SAVUNALIM

e-Posta

Ülkemizde giderek derinleştirilen çatışma ortamının sonucunda İskenderun`da PKK tarafından yüksek gerilim direğine yapılan sabotajın ardından tespit yapmaya giden Elektrik Mühendisleri Odası üyesi 2 elektrik mühendisi, direğin etrafına yerleştirilmiş olan mayına basarak yaralandı. İskenderun`da 2 mühendisin görevleri başında mayına basarak yaralanmaları nedeniyle yazılı bir açıklama yaparak üyelerine geçmiş olsun diyen Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, mayınlı tuzak kurulmasını kınadı. Yeterli güvenlik önlemi alınmadan mühendis üyelerimizin hizmet üretmeye zorlanamayacağı da belirtilen açıklamada, yaşanan olayla ilgili bilgi verilerek, barış ve demokrasi girişimlerinin derhal başlatılması istendi. Elektrik Mühendisleri Odası'na ve üyelerine geçmiş olsun diyoruz.

SAVAŞA KARŞI BARIŞI SAVUNALIM

Ne de güzel umutlanmıştık. Yıllardır bilinen partilerin umut olmadığını en demokratik biçimde gösteren bir seçimin ardından; barışın perçinleneceğine, herkesin kendini nasıl hissediyorsa öyle yaşayabileceğine, özgür ve demokratik bir ortamın oluşabileceğine olan inancımız artmıştı.

Devamını oku...
 


Sayfa 1 / 42

 

METEM EĞİTİM MERKEZİ

Site içi Arama

Dergi ve Arşiv Taraması

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:


Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

Metalurji Dergisi

Metalurji Dergisi

Hurdacı Dergisi

Hurdacı Dergisi


Şu anda 16 konuk çevrimiçi