DİRENMEK KAZANMAKTIR UMUTTUR METAL GREVİ UMUDUMUZDUR

e-Posta

Türkiye'nin üretim, istihdam ve ihracatında çok önemli bir yeri olan ve yıldan yıla büyüyen ve işçisi ve mühendisleriyle çalışma koşullarının ağırlığı, aşırı iş yoğunluğunun ve iş kazalarının sıkça yaşandığı metal iş kollarında çalışanlar greve gidiyor.

Metalürji sektöründe metal iş kolu, çok sayıda emekçinin çalıştığı, Maden, inşaat sektöründen sonra meslek hastalıklarının en çok ölümlü ve sakatlanmayla sonuçlanan iş kazalarının yaşandığı bir alandır.

Metal işçilerinin ekonomik, demokratik, sosyal hak mücadelesi veren Birleşik Metal-İş Sendikası, önümüzdeki günlerde 10 bin işçisiyle greve çıkma hazırlığı içerisinde.Grev kararları asılmış ve 20 fabrikada 29 Ocakta diğerleri içinse Şubat ortası grevde olunacağını deklare edilmiştir. Bu yapılacak olan grev öncelikle Türkiye işçi sınıfının ve bileşenlerinin bir grevidir. Coğrafyamızda emekten, demokrasiden, barıştan, kardeşlikten, sendikal hak ve özgürlüklerden yana olanların grevidir, umududur.

Devamını oku...
 
e-Posta

 

TORBA YASAYA KARŞI MÜCADELE SÜRÜYOR.

e-Posta

Torba Yasaya karşı mücadele programı içerisinde yer alan 22 Ocak 2015 Perşembe programı (Ortak Toplantı, Basın Açıklaması ve Bildiri Dağıtımı) etkinlikleri İKK Sekreterlikleri tarafından organize edilecek olup yer ve saat bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Devamını oku...
 

TMMOB 22 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ SOKAKLARDA OLACAK.

e-Posta

TMMOB Yasası'ndaki değişiklikleri de içeren torba yasalara karşı “Ülkemize, halkımıza, mesleğimize, örgütümüze sahip çıkıyoruz” kampanyamız çerçevesinde; 22 Ocak 2015 Perşembe günü kent meydanlarında kitlesel olarak “Mesleğimizin Niteliksizleştirilmesine, Haklarımızın Gasp Edilmesine ve Odalarımızın İşlevsizleştirilmesine İzin Vermeyeceğiz!” başlıklı basın açıklamamızı yapacak, bildirilerimizi dağıtacağız.

 

KARANLIĞA KARŞI BİR ISLIK ÇAL!

e-Posta

TMMOB yasasını değiştirmeye dönük Torba Yasaya karşı başlatılan kampanya videosunu izlemek için tıklayınız.

 

TALANA, YALANA, YAĞMAYA, İZİN VERECEK MİYİZ?

e-Posta

TMMOB Yasası`ndaki değişiklikleri de içeren torba yasalara karşı “Ülkemize, halkımıza, mesleğimize, örgütümüze sahip çıkıyoruz” kampanyası çerçevesinde; 8 Ocak 2015 Perşembe İl Koordinasyon Kurulları, kitlesel olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri önüne siyah çelenk bırakarak basın açıklaması yapacaktır.

Konuya ilişkin videoyu İzlemek için tıklayınız...

 

AKP, ANAYASA'YI İHLAL SUÇU İŞLİYOR

e-Posta

Anayasa Mahkemesi, 6552 sayılı torba yasada düzenlenen özelleştirmelerle ilgili mahkeme kararlarının uygulanmaması yönündeki yasa maddesini iptal eden kararının gerekçelerini Resmi Gazete'de yayımladı.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçeleri, söz konusu yasal düzenlemelerin Anayasa'ya aykırılığı yanında ülkemizde özelleştirmelerle ilgili yaşanan hukuksuzlukların bir özetidir. Anayasa Mahkemesi, siyasal iktidarın hukuk tanımaz uygulamalarının bir hukuk devletinde kabul edilemeyeceğini tarihe not düşmüştür.

Eti Alüminyum, Kuşadası ve Çeşme Limanları, SEKA ve TÜPRAŞ özelleştirmelerinin kamunun zararına olduğu Danıştay kararlarıyla ortaya konularak iptal edilmiştir. Ancak Türk hukuk sisteminde artık özelleştirmelerle ilgili mahkeme kararları uygulanmamaktadır.

Devamını oku...
   

TMMOB'Yİ İŞLEVSİZLEŞTİRME, TALANIN ÖNÜNÜ AÇMA TASARISINA HAYIR

e-Posta

20 Aralık 2014 cumartesi günü İstanbul şube binasında toplanan TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Danışma Kurulu gündemdeki yasa tasarısına karşı bir basın açıklaması yapma kararı aldı:

TMMOB'Yİ İŞLEVSİZLEŞTİRME, TALANIN ÖNÜNÜ AÇMA TASARISINA HAYIR

TMMOB Kanunu ve İmar Kanunu'nu da içerisine alan 13 kanunda değişiklik öneren torba yasa tasarısı hazırlıkları yeniden gündemde.

12 Yıllık iktidarı süresince yoksulluk, yolsuzluk ve güvencesizlik dışında topluma bir şey vermeyen, her türlü farklı düşünceyi ötekileştiren AKP iktidarı kendisine yeni vurgun, talan ve rant alanları yaratmak için evrensel insan hakları kurallarını dahi yok sayarak halkın malına da el koyabileceği, kültürel ve doğal varlıkların dokunulmazlığını kaldırıp yağmalayabileceği, etik, bilimsel ve mesleki değerleri yok sayan yeni bir torba yasa hazırlığında.

Devamını oku...
 

BASIN AÇIKLAMASI YAPMAK İSTEYEN TMMOB ÜYELERİNE POLİS SALDIRDI.

e-Posta

TMMOB Yasası’nı da değiştiren torba yasa taslağıyla ilgili görüşlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletileceği gün Güvenpark’ta buluşarak basın açıklaması yapmak isteyen TMMOB yönetici ve üyelerine polis gaz ve copla saldırdı.

Aralarında TMMOB Yasası’nın da bulunduğu 12 yasada değişiklik yapan 3194 Sayılı İmar Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerine TMMOB görüşlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletileceği 18 Aralık 2014 Perşembe günü Türkiye’nin dört bir yanından gelen TMMOB üyeleri Güvenpark’ta buluştu.

Saat 12.30’dan itibaren Güvenpark’ta toplanmaya başlayan TMMOB yönetici ve üyelerinin basın açıklaması yapmasına izin vermek istemeyen polis kitleye gaz sıkarak ve coplarla saldırdı.

Devamını oku...
 


Sayfa 1 / 38

Site içi Arama

Dergi ve Arşiv Taraması

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:


Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

Metalurji Dergisi

Metalurji Dergisi

Hurdacı Dergisi

Hurdacı Dergisi


Şu anda 16 konuk çevrimiçi