TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 28. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

e-Posta

TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 28. Olağan Genel Kurulu 12.04.2014 tarihinde EMO Kongre Salonu Ihlamur Sokak No:10 Yenişehir/Ankara'da toplandı.

28. Dönem  Oda Yönetim Kurulu Başkanı Tunçay ŞULAN'ın açılış konuşmasıyla başlayan  Genel Kurul'da divan başkanlığına Cemalettin KÜÇÜK seçildi.

Cemalettin KÜÇÜK'ün Divan Başkanlığında, Serhan ÇINAR, Ümit YARDIM ve Gürkan ÜNLÜTÜRK'ün katılımıyla divan kurulu'nun oluşturulmasından sonra saygı duruşu ve Yönetim Kurulu başkanı ve konuk konuşmaları yapıldı. TMMOB gözlemcisi tarafından TMMOB Yönetim Kurulu başkanı sayın Mehmet Soğancı'nın mesajı okundu.

Komisyon seçimlerinin ardından, Hüseyin SAVAŞ, Yönetim Kurulu adına Çalışma Raporunu Genel Kurulun onayı alınarak özet halinde sundu. Mali Rapor, Hüseyin Alper HIZLI tarafından,  Denetleme kurulu raporu, Kurul adına Utkan GÜNEŞ tarafından sunuldu.

Devamını oku...
 

TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 28.OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

e-Posta

SAYIN ÜYEMİZ

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 28.Olağan Genel Kurulu 12-13 Nisan 2014 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.

Tüm üyelerimizi genel kurula katılmaya çağırıyoruz.

Saygılarımızla,

TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

GENEL KURUL

Tarih    : 12 Nisan 2014
Saat     : 09.30
Yer       : TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
Adres   : Ihlamur Sokak No:10 Yenişehir-Ankara

SEÇİMLER

Tarih    : 13 Nisan 2014
Saat     : 09.00 – 17.00
Yer       : TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Adres   : Hatay Sokak No:10/9 Kızılay-Ankara

GÜNDEM

 1. Açılış
 2. Başkanlık Divanı Seçimi
 3. Saygı Duruşu
 4. Açılış ve Konuk Konuşmaları
 5. Komisyon Seçimleri
  •  Mali İşler Komisyonu
  •  Gelecek Dönem Çalışma Esasları ve Sonuç Bildirgesi Komisyonu
  •  Yönetmelikler Komisyonu
  •  Kararlar Komisyonu
 6. 28.Dönem Çalışma, Mali, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi
 7. Yönetim ve Denetleme Kurullarının Aklanması
 8. Komisyon Raporlarının Görüşülmesi
 9. Adayların Belirlenmesi ve Duyurulması
 10. Dilek ve Temenniler
 11. Seçimler ( 2. Gün )
 

GENEL ÜYE TOPLANTISI

e-Posta

Sayın Üyemiz,

22.03.2014 – Cumartesi günü 14:00 – 17:00 saatleri arasında yapılacak genel üye toplantımıza katılımınızı bekleriz. Mimarlar Odası toplantı salonunda, yapılacak toplantı gündemimiz ve toplantı yeri bilgisi aşağıdadır.

Gündem:
1- Bilgilendirme
2- Ülkemizdeki ve sektörümüzde gelişmeler
3- Genel Kurul öncesi değerlendirmeler
4- Dilek ve öneriler

Toplantı Yeri:
Mimarlar Odası
Konur Sokak No:4/2 Kızılay - ANKARA
(Mülkiyeliler lokali karşısı)

TMMOB
METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

 

BERKİN'İN ÇOCUK MASUMİYETİNDE BOĞULACAKSINIZ!

e-Posta

Tertemiz bir halk destanıdır GEZİ.

Taksim'de bir ağacı korumak isteyen gencecik çocukların başlattığı ve büyüttüğü, kırmızılı kadını, duran adamı ile, toma karşısında gitar çalan genci ile öylesine naif öylesine temiz.

Kan emiciler, diktatörler, faşistler katlanamazlar böylesine insancıllığa. Tomalarıyla, akrepleriyle, biber gazıyla, robocoplarıyla geldiler.

Mehmet Ayvalıtaş'ı araçla ezdiler önce. Antakya'da Abdullah'ı vurdular, Ankara Kızılay'da Ethem'i kurşunladılar.

Gözleri dönmüştü, kana doymuyorlardı. Eskişehir'de Ali İsmail'in o güzelim gülüşüne sopalarla saldırdılar. Ahmet'in büyük hayallerine biber gazı kapsülüyle ateş ettiler.

Öylesine azdılar, öylesine insanlıktan çıktılar ki 14 yaşında evine ekmek almaya giden Berkin'e nişan alarak sıktılar. Evine ekmek götüremedi Berkin.

Devamını oku...
 

TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBE 11.OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

e-Posta

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası İstanbul Şube 11.Olağan Genel Kurulu 22 - 23 Şubat 2014 tarihlerinde aşağıdaki gündem ile yapıldı.

GÜNDEM

1. Gün

1. Açılış
2. Başkanlık Divanı Seçimi
3. Saygı Duruşu
4. Açış Konuşmaları
5. Çalışma Raporu, Mali rapor ve Tahmini bütçe’nin okunması, görüşülmesi ve değerlendirilmesi,
6. Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek adaylarının belirlenmesi ve tutanağa bağlanarak duyurulması,
7. Dilek ve Öneriler
8. Kapanış

2.Gün Seçimler

22 Şubat 2014 saat 10:00'da başlayan 11.Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığına Cemalettin Küçük oybirliği ile seçildi. Divan Başkanı Yardımcılığı Serhat Ekmekçi, Divan yazman üyeliklerine Volkan Özkan ve Yunus Deniz oybirliği ile seçildiler.

10. Dönem İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cin ve Oda Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şulan açılış konuşmalarını yaptılar.

Devamını oku...
 

TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 11.OLAĞAN GENEL KURULU ÇAĞRISI

e-Posta

Şubemizin 11.Dönem Olağan Genel Kurulu,

 • Çoğunluksuz olarak 22 Şubat 2014 cumartesi günü TMMOB Mimarlar Odası Kadıköy Temsilciliği Rıhtım cad. İskele sok. No:27 Kadıköy adresinde toplanacak,
 • Seçimler 23 Şubat 2014 tarihinde 10:00-17:00 Caferağa mah. Neşet Ömer sok. No:20/1 Kadıköy adresindeki şube binamızda yapılacaktır.

Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova'daki üyelerimizin katılabileceği Genel Kurulun gündemi şöyle:

GÜNDEM

1. Gün

1. Açılış
2. Başkanlık Divanı Seçimi
3. Saygı Duruşu
4. Açış Konuşmaları
5. Çalışma Raporu, Mali rapor ve Tahmini bütçe’nin okunması, görüşülmesi ve değerlendirilmesi,
6. Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek adaylarının belirlenmesi ve tutanağa bağlanarak duyurulması,
7. Dilek ve Öneriler
8. Kapanış

2.Gün Seçimler

 

TMMOB VE MESLEK ODALARI BASKIYA BOYUN EĞMEYECEK.

e-Posta

AKP'nin tüm toplumu ve toplumsal kurumları değiştirme, dönüştürme olmadı vesayet altına alma politikası devam ediyor.

17 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete'de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca idari ve mali denetim yapılacağına ilişkin karar yayımlanmıştır.

Ancak, TMMOB ilgili Bakanlığa gönderdiği 07.01.2014 tarihli yazıda; TMMOB ve bağlı Odaların kamu tüzelkişiliğine sahip Anayasal kuruluş olduklarını, bu tüzelkişiliklerin merkezi idare tarafından denetiminin usul ve esaslarının Anayasa'nın 135. maddesinde belirtildiği şekliyle kanunla düzenlenmesi gerektiğini, bu kural yerine getirilmeden Bakanlar Kurulu kararı ile yasama organının yetki devrine yol açan idari işlemle yapılmaya çalışılmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu ve, anılan Bakanlar Kurulu kararına karşı dava açıldığını, hukuk devleti ilkesi gereği açılan davanın sonucunun beklenmesi gerektiği bildirmiştir.

Devamını oku...
 

RÜŞVET, YOLSUZLUK VE YOKSULLUK DÜZENİNE İZİN VERMEYECEĞİZ. DOĞAMIZA VE EMEĞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ.

e-Posta

Altın madenlerini "kapatın" dedik,
"kapatın" demeye devam edeceğiz.
Kapatmazsanız hesap soracağız.

ALTIN=YOLSUZLUK

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonları ve çatışması, Türkiye'de altın madenciliğinin ve altın ticaretinin nasıl bir yolsuzluk, hukuksuzluk, yağma ve talana yol açtığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Ülkemizin doğal, kültürel ve tarihi varlıklarının yağmalamasının, iktidar-sermaye ortaklığının yaşama ve doğaya saldırılarının, yasadışı altın trafiğinin, kirli siyasi hesapların, hukuk tanımazlığın, kamu kurumlarının işlevsiz bırakılmasının karşılığı, ayakkabı kutularına ve yatak odalarındaki çelik kasalara sığmamıştır.

Maden ruhsat ve izinleri verilirken toplumsal çıkarın yerini nasıl rant ve siyasi çıkarın aldığı gerçeği ilk ağızlardan itiraf edilmeye başlanmıştır. Kapitalistlerin krizlerinden çıkış için yaşamlarımızı, yaşam alanlarımızı yok etmesine izin vermeyeceğiz.

Maden ve orman izinleri dahil, yaşam alanlarımız üzerindeki söz ve karar hakkı, Başbakan da olsa kimsenin şahsi ihtiraslarına kurban edilemez.

Devamını oku...
 

GENEL ÜYE TOPLANTISI

e-Posta

Sayın Üyemiz,

25.01.2014 – Cumartesi tarihinde 14:00 – 17:00 saatleri arasında Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi toplantı salonunda, aşağıda belirtilen gündemle genel üye toplantısı yapılacaktır. Tüm üyelerimiziin katılımınızı bekleriz.

Gündem:

1- Bilgilendirme
2- Sektörümüzde ve ülkemizdeki gelişmeler
3- Dilek ve öneriler

NOT:
Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Adresi: Caferağa Mah. Neşet Ömer Sok. NO:19/8 Kadıköy – İSTANBUL
(İstanbul Şube binamızın sağ çaprazı)

TMMOB
METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

   


Sayfa 1 / 33

5th EFRS and Iron & Steel Symposium

2nd Surface Treatment Symposium

2nd Surface Treatment Symposium (ISTS)
2nd Surface Treatment Symposium (ISTS)

June 25-27, 2014
Istanbul Technical University

17th International Metallurgy & Materials Congress

IMMC 2014
17th International Metallurgy & Materials Congress

11-13 September 2014
TUYAP Fair, Convention and Congress Center İSTANBUL

Site içi Arama

Dergi ve Arşiv Taraması

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:


Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

Metalurji Dergisi

Metalurji Dergisi Son Sayı

Hurdacı Dergisi

Hurdacı Dergisi


Şu anda 8 konuk çevrimiçi