Basın Açıklamaları

Odamız 17 Mart 2005 tarihinde düzenlediği basın toplantısında iktidarın “Parayı veren düdüğü çalar, paranın rengi olmaz.” anlayışı ile Ereğli Demir Çelik Tesisleri’ndeki kamuya ait % 46.12 hissesinin önümüzdeki günlerde satışa çıkaracağını ancak, ülkenin tek ve stratejik konumdaki bu entegre (madenden uç ürün üreten) tesisin satılmaması gerektiğini açıklayarak yetkilileri bir kez daha uyarmıştır.

Odamız 20 Ekim 2004 tarihinde düzenlediği basın toplantısında,Türkiye’de maden ve metal olarak stratejik konumdaki ve Oymapınar Barajının bağlanmasıyla şu anda dünyada en ucuz birincil alüminyum üreten ve tam kapasite, yüksek verimle çalışan, kendi kaynaklarıyla tesisi kapasite artırımı bağlamında modernize edebilecek güce erişen Eti Alüminyum A.Ş’nin özelleştirilmesinden derhal vazgeçilmesi ve sonucu Çinkur akıbetine uğrayacak Eti Krom, Eti Gümüş, Eti Bakır ile birlikte eski konumuna Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne iade edilmesi hususunda yetkilileri bir kez daha uyarmıştır

16 Eylül 2004 tarihinde Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü Üzülmez Müessesesi Asma-Dilaver İşletme Müdürü Maden Mühendisi Avni CİNEL işyerinde hain bir saldırıda yaşamına yitirdi.

Saldırıyı şiddetle kınıyor, Acılı ailesine, Maden Mühendisleri Odamıza, maden mühendislerine ve madencililik topluluğuna başsağlığı diliyoruz.

TMMOB Yönetim Kurulu, Jeoloji Mühendisleri Odamız aleyhine Euorgold-Normandy Şirketi tarafından açılan "manevi tazminat" davasına Odamız lehine müdahil olma kararı alarak bunu bir basın açıklaması ile kamuoyuna duyurdu.

57. Hükümet tarafından hazırlanan ülkemizin doğal, kültürel, tarihsel zenginliklerini yok ederek ham cevher ihracatını teşvik eden Maden Yasa Tasarısı’nın yenilenmesi, Bakanlar Kurulu’nca uygun bulunarak 7 Ocak 2003 tarihinde TBMM Başkanlığına Plan ve Bütçe Komisyonu’na iletilmek üzere gönderilmişti.

Söz konusu tasarı 27 Nisan 2004 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek son şeklini almıştır. Önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’nda görüşmelerine başlanacaktır.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda son şeklini alan tasarıya buradan ulaşabilirsiniz.

Odamızın, tasarı üzerine 25 Mayıs 2004 tarihinde yaptığı basın açıklaması metni aşağıdadır.

TMMOB Başkanı Kaya Güvenç, Bergama Ovacık Altın Madeni İşletmesi ile ilgili son gelişmeleri değerlendirerek 19 Şubat 2004 günü bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Güvenç, işletmeye "Açılma Ruhsatı" verilmesi işlemlerinin ve hukuksal dayanağı bulunmayan işletme etkinliklerinin durdurulmasını, yetkililere yöneltilen soruların yanıtlanmasını istedi.

TMMOB Başkanı Kaya GÜVENÇ, TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri ve ilgili Odalar Başkan ve yetkilileri (Jeoloji MO, Kimya MO, Maden MO, Makina MO, Metalurji MO ) 15-16 Eylül 2003 tarihleri arasında Seydişehir Alüminyum Tesislerini ziyaret ettiler ve aşağıda verilen basın açıklamasını yaptılar.

Şu anda tek başına iktidarda olan AKP, politikalarının temel hedefi ÖZELLEŞTİRME olduğu ve bunu acil Eylem Planında belirttiği üzere; geçmiş iktidarların bıraktıkları yerden IMF ve Dünya Bankası’nın baskısıyla biraz daha borçlanabilmenin diyetiolarak, ülke sanayisini iflasa sürükleyerek, tamamen dışa bağımlı hale getirilme pahasına, IMF’ye verilen niyet mektubundaki taahhütlere uyulabilmesi amacıyla daha da hızlandırılmıştır.

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI, JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI, KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI VE METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI'nın ortak basın açıklaması.

BASINA VE KAMUOYUNA
29 Kasım 2002

58. Hükümet programına baktığımızda bunun böyle olacağı kesin. Değişen bir şey yok. Geçen hükümetler dönemindeki doğal kaynaklar konusunda ki uygulamaların sürdürüleceği 58. hükümet programında da yer almakta. Madencilik alalına yönelik yabancı sermaye ve özel sektör girişimlerinin önünün açılacağı hem hükümet programında hem de bazı yetkililerce dile getirilmektedir. Bu uygulamalarla ta Osmanlı'dan günümüze kadar doğal kaynaklarımızın nasıl talan edildiğini gördük. Bundan vazgeçilmelidir.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği