Dünya Bankası, IMF, AB, ABD’nin dayatmalarıyla kanun üstüne kanun çıkaran, ülke ve üzerinde yaşayanların refahı ve bu refahın eşit bölüşümünü hiçe sayan, yabancı sermayenin vahşi kar güdüsüne uymayan kanunları yabancıların istekleri doğrultusunda değiştiren iktidar, bu kez "Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı" ile ülkesinin %25’nin işsiz veya meslek dışı işlerde çalışmak zorunda bıraktırılan mühendis, mimar ve şehir plancılarının iş bulmaları bir yana mevcut işlerini kaybetme tehlikesiyle baş başa bırakacaktır.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 27 Haziran 2006 tarihinde "Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı" hakkında basın açıklaması yaptı.

TMMOB, SİYASAL İKTİDARA "DUR!" DİYOR!

Siyasal iktidarın yasamızda yapacağı değişiklikle ülkemiz kapıları akademik ve mesleki yeterliliği kanıtlanmamış yabancı mühendis, mimar ve şehir plancısına sonuna kadar açılmaktadır!

Oysa, ülkemizde mühendis, mimar ve şehir plancılarının %25’i işsizdir ya da meslek dışı işte çalışmaktadır.

Egemen devlet olgusu, uluslar arası hukukta karşılılık ilkesi üzerinden ilişki kurar. Hiç bir ülke tek taraflı olarak kendi vatandaşı aleyhine taviz vermez. Ancak, siyasal iktidar, tek bir ülke lehine değil, dünyadaki 191 ülkenin sermayesi lehine kendi vatandaşı aleyhine yasa hazırlamıştır.

Kimsenin gitmek istemediği Suudi Arabistan bile, ülkemiz mühendis, mimar ve şehir plancılarına ülkelerine girişte sınav uygularken, Türkiye’de Suudi mühendis, mimar ve şehir plancıları diploma denkliğine ve mesleki yeterliliğe tabi olmayacaktır. Suudi Arabistan sadece bir örnektir.

Ülke vatandaşı olan mühendis ve mimarları uluslar arası sermayeye teslim etmeye çalışan siyasal iktidar anayasal suç işlemeye hazırlanmaktadır.
Hazırladıkları yasayla akademik ve mesleki yeterliliği olmayan mühendis, mimar ve şehir plancıları ülkemizde meslek icra edecekler ve bu meslek mensupları denetimden muaf olacaktır!

Yabancı bir üniversiteden mezun yurttaşımız ülkemizde çalışacağı zaman her türlü denetimden geçecekken, aynı üniversiteden mezun yabancı ülke vatandaşı ülkemize hiçbir denetimden geçmeden girecektir.
Biz yabancıların çalışma izni konusunda değişiklik yapan yasanın meclis gündeminden çekilmesini istiyoruz.

Kendi ülkesinde yabancı konumuna getirilen mühendis ve mimar ve şehir plancıları, yurttaşlık haklarını elinden almak isteyenlere “dur!” demektedir.

Mühendisini, mimarını, şehir plancısını gözden çıkaran siyasal iktidarı biz de gözden çıkarıyoruz.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği