Basın Açıklamaları

14.06.2013 tarihinde 20 AKP Milletvekili tarafından TBMM Başkanlığına "Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" sunuldu. Arkasından basında işveren temsilcilerinin 6331 sayılı yasanın uygulamasının erteleneceği açıklamaları yer aldı.

Bilindiği gibi yıllarca iş kazaları sonucu Organize Sanayi Bölgelerinde, maden ocaklarında, tersanelerde, iş yaşamının olduğu hemen her yerde yüzlerce işçi ne yazık ki toplu bir şekilde hayatını kaybetmesi sonucu oluşan tepkilerle 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası çıkartılmış ve 30.06.2012 tarihinde Resmi Gazete` de yayımlanmıştır ve 30.12.2012 tarihinden bu yana da yürürlüktedir. Yasada işyerleri, Az Tehlikeli, Tehlikeli, Çok Tehlikeli olarak üç grupta toplanmaktadır. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan sayısına bakılmaksızın, 01.07.2013 tarihinden itibaren; Az Tehlikeli Sınıfta yer alan işyerlerinde de yine çalışan sayısına bakılmaksızın 01.07.2014 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı çalıştırılması zorunluluğu getirilmiştir.

Siyasal iktidar 10 yıldır toplumu kendi inanç ve anlayışları doğrultusunda yeniden dizayn etme çabalarına bir yenisini ekliyor. Ülkemizde sürekli olarak nitelikli ara eleman ihtiyacına vurgu yapılırken; bir yandan bunları yetiştirecek teknik öğretmenlerin yetiştiği teknik eğitim fakülteleri kapatıyor, bir yandan da teknik öğretmenlere toptan mühendis diploması vermek istiyor.

Bilim, teknoloji, araştırma-geliştirmede yaşanan hızlı gelişimin aksine, toplumsal gelişimin dinamik gücü olan mühendislik öğretimi ve uygulamalarında zaten açık bir gerileme yaşanmaktadır. Üniversiteler hızla çoğalırken hem düzey düşmekte hem de piyasaya endekslenerek mühendislik hizmetleri ve öğretimi ticarileşmektedir. Mühendislik eğitim-öğretimi ve uygulamalarının bilimsel teknik içeriği ile kamusal, toplumsal hizmet niteliğine büyük darbeler indirilmiştir.

Son on yılda altyapı ve akademisyen eksikliğine bakılmaksızın açılan üniversitelere gençleri doldurarak işsizlik rakamlarını sözde düşürenler, mühendis sayısını da artırarak nitelikli işgücünü ucuz emek sömürüsüne maruz bırakmaktadır.

Tüm ülkeyi saran, dünyanın dört bir yanından ses getiren Gezi parkı direnişinin başlangıcında yine bildik söylem vardı; bunlar marjinal gruplar.
İsyan büyüyüp kitleselleşince bir ek yapıldı; provokatörler var. Masum insanları devlete karşı kışkırtıyorlar! Bu da tutmadı.
Direniş büyüdü, kitleleri kucakladı. Her renkten, her dinden, her meslekten genç yaşlı, kadın erkek sokaklardaydı. Yıllarca egemenlerin toplumu türk-kürt, alevi-sünni, müslüman-ateist vb. diyerek bölüp parçalama çabalarına karşı "insanca" bir karşı çıkış oldu GEZİ.
İnsana, doğaya ve geleceğimize sahip çıkan barışçıl bir karşı çıkış.

Ülkemiz toplumsal meşruiyeti olan, en temel insani talepler doğrultusunda kendiliğinden örgütlenmiş bir hareketin devinimini yaşarken başbakanın kasımpaşalı edasıyla sesi geldi;
"Çapulcular, anladığınız dilden konuşurum"

AKP iktidarının Taksim Gezi parkına Topçu kışlası yapma hevesi ve parktaki direnişçilere kolluk kuvvetleriyle saldırmasıyla ortaya çıkan direniş çok kısa zaman içerisinde siyasal iktidarın politikalarına karşı bütün ülkeyi saran halkın meşru bir hak arayışına dönüşmüştür.

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği olarak bu süreçte halkın meşru ve yaratıcı direnişine "AKP Elini Taksim'den, Gezi Parkı`ndan, Doğamızdan ve Yaşam Alanlarımızdan Çek!", "TMMOB, Yaşatılanlara Karşı İtirazım Var Diyerek Sokakları ve Meydanları Özgürleştirenler ile Omuz Omuzadır!" diyerek destek oldu. Özellikle İstanbul`daki direnişin ve Taksim Dayanışmasının başından beri içinde ve merkezinde yerini aldı.

Şimdi gerçekleri görme zamanı.

Şimdi halka uygulanan polis terörünü hemen durdurma zamanı.

Bu hunharca saldırıyı durdurun.

Unutmayın tarih halkına zulmeden diktatörlerin hazin sonu ile doludur.

Ülkemiz tarihine not düşüldü bir kez daha.
Bir kez daha diktatörlere, dayatmacılara, yağmacılara, emperyalizmin uşaklarına boyun eğmeyeceğini gösterdi Türkiye.

Ordusundan, yargısına, ilkokulundan üniversitelerine dek tüm toplumun yeniden düzenlenmesinin, kaç çocuk yapacağından, içkisinden sigarasına yaşam tarzına karışılmasının yarattığı gerilim sonucu gezi parkı bardağı taşırmıştır.

Tüm dünyada şenliklerle kutlanan 1 Mayıs işçi bayramı bir kez daha devlet tarafından terörize edilerek tarihin sayfalarında yerini aldı…

Günler öncesinden Taksim Meydanı'nda alınan güvenlik önlemleri ve 1 Mayıs korkusu nedeniyle İstanbul kocaman bir hapishane haline getirildi. İstanbul'da olağanüstü hal ve fiili sıkıyönetim uygulandı. Bir kez daha açığa çıkmıştır ki, Taksim yasağı teknik değil siyasi bir yasaktır.

Mitinge katılanların güvenliklerinin düşünüldüğü gerekçesiyle Taksim 1 Mayıs'ına hayır diyenler, 1 Mayıs günü binlerce kişinin biber gazı ile mağdur olmasına, onlarca kişinin yaralanmasına, 1 kişinin gözünü kaybetmesine, 2 kişinin yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışmasına neden oldular.

Dün 11.03.2013 öğle saatlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencileri yemek fiyatlarına yapılan zammı protesto ederek yemek yemeyip, aralarında topladıkları para ile sandviç alarak paylaşmak isteyince özel güven(siz)lik görevlileri tarafından saldırıya uğradılar.

Öğrencilerin kalitesiz ve pahalı yemeklere karşı protestosu geçen hafta başlamıştı. 5.000 imza ile rektörlüğe başvurdular. Sorunlarını anlatmak, çözüm aramak istediler. Muhatap alınmak bir yana "terörist" ilan edildiler.

7 Ocak 2012 Pazartesi günü, Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nun Kozlu Müessesesi’ne ait kömür ocağında metan gazı patlaması sonucu meydana gelen göçükte taşeron firmaya ait çalışan 8 işçimizin yaşamını yitirdiği iş cinayetini üzüntüyle karşılıyoruz.

30 Haziran 2012 tarihli resmi gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu kademeli olarak yürürlüğe giriyor. Fakat biliyoruz ve görüyoruz ki; iş kazalarının yasalar, yönetmelikler, kanun hükmünde kararnameler ile çözülemeyeceği çok açıktır.

Gerekli önlemler işverenler tarafından alınmadıkça, işverenler gerekli iş sağlığı güvenliği çalışmalarını maliyet arttırıcı yük olarak görmekten vazgeçmedikçe, devletin ilgili kurum ve kuruluşları gerekli denetimleri yapmadıkça, taşeronlaştırma anlayışı terk edilmedikçe Türkiye, iş kazalarında Avrupa da birinci, dünyada üçüncü sırada yer almaya devam edecektir.

Dün Ankara emniyet kuvvetleri; 3600 polis, 105 koruma aracı, 20 zırhlı araç, 8 TOMA ile birlikte gaz ve ses bombaları, biber gazları ve coplarıyla ODTÜ'ye saldırdı.

26 öğrenci gözaltına alınırken başına gaz bombası isabet eden Barış Barışık ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Barış'ın hayati tehlikesi devam ediyor.

Dün ODTÜ'ye her yerde uyguladığı açılış şovunu yapmak için giden Başbakan Recep Tayip ERDOĞAN "Bilimi satan, emperyalist savaş çığırtkanı Tayyip ODTÜ'den defol" pankartını açan öğrenciler tarafından protesto edilmiştir. En demokratik tepkisini ve hakkını kullanan öğrencilerimize karşı; polisler ve Başbakanın koruma timlerince faşistçe saldırı düzenlenmiştir.

Öğrencilerimiz bütün bu saldırılara rağmen direnişlerini sürdürerek ÜNİVERSİTELERİN FAŞİZMİ HOŞ GÖRMEDİĞİNİ bir kez daha göstermiştir.

Direnen öğrencilerimizi canı gönülden kutluyor, yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası olarak 16.03.2007 tarihinde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İzmir Çalışma Bölge Müdürlüğü'ne yazdığımız yazı ile; çalışanların sağlığı ve çevre güvenliği açısından tehlikeli olduğunu belgelediğimiz ve suç duyurusunda bulunarak denetlenmesini istediğimiz İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Arslan Avcı Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması, çevre ve halk sağlığı felaketi haberiyle yeniden gündeme geldi.

Hurda aküden kurşun geri kazanımı yapan bu tesis, 2005 yılında o zamanki adıyla Çevre ve Orman Bakanlığı'nın talebi üzerine Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Çevre, Metalurji, Kimya ve Makine Mühendisleri Odası tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından incelenmiştir. Bu dört odanın hazırladığı raporda; işçi sağlığı ve iş güvenliği ile çevreyle ilgili eksiklerin olduğu Bakanlığa bildirilmiştir.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği