Dün 11.03.2013 öğle saatlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencileri yemek fiyatlarına yapılan zammı protesto ederek yemek yemeyip, aralarında topladıkları para ile sandviç alarak paylaşmak isteyince özel güven(siz)lik görevlileri tarafından saldırıya uğradılar.

Öğrencilerin kalitesiz ve pahalı yemeklere karşı protestosu geçen hafta başlamıştı. 5.000 imza ile rektörlüğe başvurdular. Sorunlarını anlatmak, çözüm aramak istediler. Muhatap alınmak bir yana "terörist" ilan edildiler.

ÖĞRENCİLERE ESİR KAMPI ZORBALIĞI

Gelinen nokta vahimdir, "bıçağın kemiğe dayandığı" değil kemiği delip geçtiği noktadır.

Açıkça ortadadır ki; vicdan yok, utanmak yok, şirazesi patlamış bir hınçla her türlü insani değerden arınmış bir halde saldırıyorlar artık. Sadece ZORBALIK var artık.
Hak aramak ne, en doğal demokratik talep ne demek.
Öğrencilere "bu fiyattan bu yemeği yiyeceksin" diyorlar.
Yemeyeni de hunharca dövüyorlar, getirdiği sandvicini gasp ediyorlar.

Evet gelinen nokta vahimdir;
Sadece susmanın bile yetmediğini gösterdiği için,
Üniversiteleri niteliksiz üç beş özel güvenlikçinin insanlık dışı gaddarlığına bıraktığı için,
AKP iktidarının gençliğe nasıl baktığını, köhne medrese mantığıyla düşünmeyen, boyun eğen bir nesil istediğini gösterdiği için vahimdir.

Rektörün nezdinde ESOGÜ için de kara bir lekedir.
Bırakın düşünmeyi, her şeye koşulsuz itaat etmesi istenen öğrencilere hangi bilimsel yaratıcılığı anlatacaksınız? Esir kampına çevrilmek istenen üniversitenizde hangi özgür düşünceden söz edeceksiniz? Bilim insanı onurunuza ne oldu?

Evet,

Deniz bitti, kara göründü. Hem de kapkara, ülkenin toplumun gençliğin geleceğini umutlarını karartmaya geliyorlar. Siyasal iktidarıyla, polisi ile, özel güvenliği ile.
Görünen o ki yol uzun, uzun soluklu bir mücadeleye hazırlanmak gerek. Hak aramak, ülkenin geleceği gençlerimizin onuruna sahip çıkmak, üniversitelerimizin bilimsel onuruna -hem de AKP'nin emir kulu rektörlere rağmen- sahip çıkmak için mücadelemiz sürecek.

Bilimi, üniversiteleri siyasal iktidarın emir kullarına teslim edeceğimizi sananlar yanılıyorlar.
Bilinmelidir ki bilimi ülkenin ve halkın çıkarları doğrultusunda kullanma kararlılığında olan bizler ülkemizin geleceği olan üniversite gençliğine yönelik her türlü faşist baskıya karşı duracağız.

Her türlü baskıcı ve faşizan dayatmalara, bilimsel, özerk, demokratik üniversiteden yana tavır koyan öğretim üyeleri, öğrenciler, çalışanlarla birlikte mücadele içinde olacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.

TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği