Basın Açıklamaları

16 Mart 1978 Perşembe sabahı İstanbul Üniversitesi Merkez Binası'ndan çıkan gruba Eczacılık Fakültesi önünde bombalı ve silahlı saldırı sonucunda 7 öğrenci ölmüş, 41 öğrenci de yaralanmıştır.

16 mart katliamı; Çorum, Maraş katliamlarının, üniversite gençliğinin ve aydınların katledilmesinin, Türkiye'nin karanlık günlere çekilmesinin ve toplu katliamların başlangıcı olmuştur.

16 mart katliamının sorumluları yargılanmak bir yana bugün en üst düzeyde emniyet görevlileri olarak çalışmaktadır. O günlerdeki görevde bulunan ilgili bürokrat ve emniyet görevlileri açığa alınmalıdır. Karanlığın içindeki yazışmalar ve zaman aşımı uydurmalarıyla halkın gözüne çekilmiş perde kaldırılmalıdır.

Saman altından su yürütmek iktidara yetmedi. Yasal düzenlemeyle borlar özelleştiriliyor.

2840 sayılı yasa borların işletmesinin devlet eliyle yapılmasını düzenlemektedir. Oysa yasada yapılacak değişiklikle, borların özel sektör tarafından işletilmesi sağlanacaktır.

İktidarın Bakanlar Kuruluna imzaya sunduğu tasarının gerekçesinde "2840 sayılı kanunun 2. Maddesinde yer alan " Devlet eliyle işletme" kavramından ne anlaşılması gerektiği konusunda tartışmalar yaşanmaya başlanması ve farklı görüşlerin ortaya çıkması sonucu çok önemli yer altı zenginliklerimizden olan kanun kapsamındaki madenlerden beklenen gelirin sağlanamaması riski ortaya çıkmıştır." denilmektedir.

155 sene önce New York'da bir tekstil fabrikasında çalışan kadın işçilerin istediği sadece daha iyi koşullarda çalışabilmekti. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesinin ardından çıkan yangında 129 işçi hayatını kaybetti. 1910 yılında Clara Zetkin'in önergesiyle 8 Mart günü ölen işçilerin anma günü olarak kabul edildi.

Seneler sonra yine 8 Mart'ta hayatını kaybeden işçileri anmak, yoksulluğa, güvencesizliğe, savaşa, kadın cinayetlerine, cinsiyetçiliğe, erkek egemenliğine, yok sayılmaya, ayrımcılığa karşı örgütlenmek ve özgürleşmek için meydanlarda olacağız.

Kütahya’da Eti Gümüş A.Ş. tarafından işletilen gümüş madeni işletmesinde korkulan olmuştur. Daha büyük felaketleri beklemeye gerek yoktur. Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkımızın korunması, daha büyük felaketlerin yaşanmaması için bir kez daha uyarıyoruz. Kütahya Gümüşköy’de bulunan Eti Gümüş’e ait gümüş madeni işletmesi derhal kapatılmalıdır.

Hopa, Tortum, Gerze, Ulukışla, Pazarcık, Dersim, Çine, Yuvarlakçay başta olmak üzere Türkiye genelinde Anayasal yurttaşlık görevlerinin gereği olarak çevre hakkını savundukları için yöre yurttaşları hakkında dava ve soruşturmalar açılmaktadır. Prof.Dr.Onur Hamzaoğlu gibi dürüst bilim insanları, kamuoyuna yaşanan çevre sorunları konusunda açıklama yaptıkları ve gerçekleri anlattıkları için soruşturmaya uğramaktadır. Ama Kütahya’da yaşanan felaketin asıl sorumluları olan başta dönemin Çevre ve Orman Bakanı, Sağlık Bakanı ve Kütahya Valisi olmak üzere sorumlu kamu yöneticileri hakkında halen tek bir dava açılmamıştır.

Türkiye'de son bir yılda çevre direnişlerine karşı gerçekleştirilen yüzlerce gözaltı ve tutuklamayla, verilen idari para cezalarıyla birlikte, binlerce çevre direnişçisi hakkında soruşturma ve ceza davaları açıldı. Yaşamını, toprağını, suyunu savunanlar hakkında her fırsatta yeni davalar ve soruşturmalar açılırken Bergama'da 2005 yılında çevrecilere karşı taşlı, sopalı saldırıyı organize eden ve bizzat yöneten Koza Altın Şirketinin patronu Akın İpek ve diğer şirket yetkilileri hakkında açılan davalarda usul eksiklikleri bitmek bilmiyor.

Eti Gümüş A.Ş.'nin Kütahya'da bulunan maden işletmesindeki atık depolama barajının 07.05.2011 tarihinde kısmen yıkılması üzerine kamuoyu ile paylaşılan görüşleri gerekçe gösterilerek işletmeci şirket tarafından TMMOB Çevre Mühendisleri Odası'na 30 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.

Yaşanan bunca felakete rağmen söz konusu madencilik faaliyetine son verileceğine başta Çevre ve Orman Bakanlığı, Kütahya Valiliği ve Eti Gümüş A.Ş. yetkilileri tarafından kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapılmamaktadır. Gelişmeler, her geçen gün toplumda daha fazla kaygı duyulmasına yol açarken yetkililerin olayın üstünü örtmeye dönük tavırları bu kaygıları derinleştirmektedir.

Neo-liberal politikalarla, sosyal hukuk devletinin bütün kazanımları yok edilirken sermayenin önündeki her türlü kamusal denetim işlevsizleştiriliyor. Ama bütün bu talan politikalarına ve yolsuzluklara karşı mücadelemiz sürüyor.

Kütahya Gümüşköy İzleme Platformu’nun 25 Mayıs 2011 tarihindeki Kütahya’da Eti Gümüş maden işletmesinin kapatılması için Kütahya Valiliğine bir dilekçe vermiş ve tesisin tehlikeleri konusunda yöre halkına bilgilendirmiştir.

Basın açıklaması ektedir.

 

Kütahya Gümüşköy'de bulunan Eti Gümüş A.Ş.'ne ait gümüş madeni işletmesinde atık depolama barajında taşma meydana gelmiş ve atık barajı yıkılma tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Atık depolama barajındaki sızmalar ve taşmalar neticesinde atık depolama havuzundan aktif durumda bulunan ağır metaller (arsenik, kurşun, bakır, çinko vs.) yeraltı sularına ve besin zincirine karışmaktadır.

Bölgedeki içme suyundan alınan numunenin Çevre Mühendisleri Odası tarafından yaptırılan laboratuar analizi sonucunda, sudaki siyanür miktarının limit değerden %40 daha fazla olduğu tespit edilmiştir. İlerleyen günlerde sızmalarla birlikte bu miktar daha da artacaktır.

Sızmaların dışında atık havuzundan sürekli olarak buharlaşan hidrojen siyanür gazı çevreyi ve insanları zehirlemektedir.

Kütahya Gümüşköy'de bulunan Eti Gümüş A.Ş. ait gümüş madeni işletmesinde atık depolama barajında taşma meydana gelmiş ve atık barajı yıkılma tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Kütahya ili Gümüşköy'de uzun yıllardır siyanürleme yöntemiyle gümüş üretimi yapan, gümüş tesislerinin atık barajları çevreyi tehdit eder büyük boyutlu atık depoları durumuna gelmiştir. Bugüne kadar hiçbir önlem alınmadan, yapılan üretimle dolmuş ve birkaç kez sızma yapan, baraj gövdesi artık bu atığı tutamayacak konumdadır.

Ayrıca barajdan sızmalar ve taşmalar dışında yüzeyinden sürekli olarak buharlaşan hidrojen siyanür gazı çevreyi zehirlemekte, bölgede ağır metallerin çözünmesine ve besin zincirine girmesine neden olmaktadır.

Küresel katiller, kapitalizmin bir kalesi olan, emperyalizmin saldırılarına hukuksal zemin hazırlayan Birleşmiş Milletler adı altında, diktatörlüğü devireceğiz diye, Libya Halkına bomba yağdırıyor, yeni silahlarını deniyor.

Türkiye, iktidarıyla, muhalefetiyle Birleşmiş Milletler kararını bahane ederek, sessiz kalmak bir yana, küresel katillere Irak'ta ve Afganistan'da olduğu gibi çanak tutuyor. Türkiye, suçlulara karşı derhal tavır almalıdır.

Dünyanın en kaliteli ve kütlesel petrol yataklarının bulunduğu Libya'da, yıllarca diktatörlük altında ezilen halk şimdi de, havadan bombalanarak küresel katillerce katlediliyor.

Libya'da yaşanan iç çatışmaları önce organize, sonra da bahane eden gözü doymamış emperyalist küresel katiller, yeni savaş stratejilerini ve silahlarını saat saat aralıklarla Libya halkı üzerinde deniyorlar.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği