Basın Açıklamaları

Son beş ay içinde yaşanan maden cinayetleri, çalışma koşullarının giderek kötüleştiğinin göstergesidir. Bu konuda yapılan çalışmaların yok sayılması bir yana, artan bu katliamları, "kader" olarak niteleme, cehaletin dışında kasıttır. Başbakan'ın bunun bir cinayet olduğunu bildiği halde, "kader" olarak nitelemesi, cinayetlerin devam edeceği anlamına gelmektedir.

Önemli KİT'leri özelleştiren, özelleştirilemeyen yerlerde, özel hizmet adı altında, güvencesiz çalışmayı başlatan, bilimi ve tekniği yok sayan anlayış zamanla, ağır sonuçları çalışanların ve bölge halkının yaşamına yüklemiştir.

Bunun örneği de birçok alanda görülmüş, özellikle son dönemde kömür madenciliğinde ağır sonuçlarla yaşanmıştır. Bu yaşananlar topluma "kader" olarak söylenebilecek kadar da acımasızlığı taşımaktadır.

Yıllardır sorun olan maden kazaları son dönemde giderek artmaktadır. Özellikle, özelleştirme ve özelleştirme aracı taşeron kullanımı madenlerdeki kazaların sonuç olarak katliamların hızla artmasına neden olmaktadır.

Hala yeraltında kalan 30 kadar işçimize ulaşılamamışken, bu konuda yıllardır sorumluluğunu yerine getirmeyen hükümet sorumsuzluğu sürdürmektedir. İşi dualara havale etmiştir.

İşçi kardeşlerimize bir an önce ulaşılmasını, yaşamla yeniden kucaklaşmaları diliyoruz.

Sorumluluktan kaçmaya çalışan, Çalışma Bakanı ve Enerji Bakanı derhal istifa etmelidir.

Cemalettin KÜÇÜK
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

Yüreğimizdeki acı dinmeden, yenisi üzerine düştü!!!. Bursa Kemalpaşa'dan sonra şimdi de Balıkesir'in Dursunbey İlçesine bağlı Odaköy'de yine bir maden kazası oldu.

2006 yılında da katliamın yaşandığı bu maden ocağında 13 maden emekçisi katledildi. Aynı katliamda 18 maden emekçisi de yaralandı.

Özelleştirmelerin karlılık hırsı ve sömürü mantığı hiç ara vermeden insan yaşamına kıymaya devam etmektedir.

Bu katliamlara derhal dur denmelidir.. Madenler yeniden kamulaştırılıp, gerçek anlamda çalışma güvenlikleri alınmalıdır.

Kazada hayatını kaybeden maden emekçilerinin yakınlarına ve tüm camiaya başsağlığı diliyoruz.

Cemalettin KÜÇÜK
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

Uşak'ın Eşme ve Ulubey İlçeleri sınırları arasında, 2006 yılından bu yana madencilik faaliyeti yürütülen, Kanadalı Eldorado Gold Şirketi'nin uzantısı olan TÜPRAG Şirketi'ne ait Kışladağ Altın Madeni, alınan izinlerle ilgili açılan iptal davaları sonuçlanıncaya kadar kapatılmalıdır.

Kışladağ Altın Madeni'nin Mayıs 2006'da deneme üretimine başlanmasından bir ay sonra Haziran ayı sonunda Eşme ve köylerinde 1.500 civarında insan siyanür zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurmuştu. Yaşanan felaketin ardından yetkililer, zehirlenmelerin kanalizasyon şebekesinden kaynaklandığını açıklamış ve olayın üstü örtülmeye çalışılmıştır. Bu olaydan sonra da değişik tarihlerde, yöredeki köylerde yaşayan insanlarda kitlesel rahatsızlanmalar olmuş ve madene yakın köylerde çok sayıda şüpheli havyan ölümleri gerçekleşmiştir.

Üniversitelerde Öğrencilere Yönelik Faşist Saldırılar Özel Güvenlik Görevlilerince Sürdürülüyor.

Üniversitelerde Öğrencilere Yönelik Faşist Saldırılar Özel Güvenlik Görevlilerince Sürdürülüyor.

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Levy'nin Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nü ziyaretinin öğrenciler tarafından protesto edilmesi sırasında, öğrencilere özel güvenlik görevlilerince saldırılmıştır. Bu saldırıyı kabul edilmez olarak görüyor ve kınıyoruz.

Dünyanın her yerinde kanlı eylemlerinden dolayı protesto edilen İsrail'in yetkililerine karşı demokratik haklarını kullanan öğrencilere, polisin desteğinde özel güvenlik görevlilerinin saldırması, onlarca öğrenciyi yaralaması kabul edilemez.

IMF-Dünya Bankası guvernörler toplantıları devam ederken, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından Taksim'de düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı protesto eylemine güvenlik güçleri sert müdahalede bulundu. Yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı eylemde, dört örgütün ortak açıklaması okunurken emniyet güçleri tarafından biber gazı ve tazyikli su ile müdahale edildi. Çok sayıda insan yaralandı, yüzlerce insan dövülerek gözaltına alındı.

Aynı anda toplantı salonunda konuşan başbakan ne kadar "demokrat" olduğunu gösterdi. Eylemcilerin protestosunu bile kullanarak "Sokağın Sesine Kulak Verin" diyerek takkiyeciliğini sürdürdü.

Ulukışla'da Gümüştaş Şirketinin siyanürle altın arama ve işletmeye yönelik çabaları son günlerde giderek hız kazandı. Bu gelişme bölgede yaşayanlarda büyük bir kaygı ve endişeyle karşılanmaktadır. Gümüştaş Şirketi'nin Bolkar Dağları eteklerinde yaptığı maden arama faaliyeti sonucunda işletmeyi önce Bolkar dağarlının zirvesindeki Maden Köyüne yapacağını açıklamıştı. Daha sonra bu bölgede kuracağı işletmenin çıkaracağı zehirli ve öldürücü atıkların, bölgenin yeraltı sularına karışacağına yönelik bilimsel raporlar soncunda işletmeyi bu köye kurmaktan vazgeçti.

Bakanlar, Bakanlıklar Ne Yapıyorlar? Ne Yapmalılar?

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği ile ilgili verilen Yürütmeyi Durdurma Kararına karşı Başbakanlık ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan itirazı reddetmiştir. Madencilik faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin yasa ve yönetmeliklere ilişkin dava süreçlerinin yakın geçmişini kısaca özetleyecek olursak,

Anayasa Mahkemesi; madencilik adı altında hiçbir çevre koruma kaygısı taşımadan, ülkemizin yeraltı varlıklarının küresel sermayeye peşkeş çekilmesi, Bergama hareketi ile elde edilen pek çok toplumsal ve hukuksal kazanımın yok edilmesi amacıyla 5177 sayılı Yasa ile değiştirilen 3213 sayılı Maden Yasası'nın 7. maddesini Anayasaya aykırı bularak 15.01.2009 tarihinde iptal etmişti. Aynı Anayasa Mahkemesi kararında, iptal kararının bir yıl sonra yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Çevre ve Orman Bakanlığı'nın mahkeme kararlarını hiçe sayarak Bergama-Ovacık Altın Madeni‘nde faaliyetlerin devam etmesine izin vermesi nedeniyle Çevre Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve Metalurji Mühendisleri Odası 29 Temmuz 2009 tarihinde ortak bir açıklama yaptılar.

Üniversitelerde bilimsel, özerk, demokratik ve parasız eğitim isteyen öğrencilere karşı yapılan her türlü faşizan gerici baskı ve saldırıları kınıyoruz.

Türkiye'de her yıl yapıldığı gibi öğrencilerin tatil döneminde onlarla ilgili kararların alındığı, demokratik haklarını kullananlara karşı şiddetin had safhada uygulandığını yaşamaktayız.

Her şeyin fiyatının düştüğü söylendiği Türkiye'de, nedense yalnızca çalışanların ücretleri düşürülmekte, buna karşılık temel gereksinimlerdeki fiyat artışları sürmektedir. Diğer yanda da hiç olmaması gereken öğrenim harçları artırılmaktadır.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği