Kütahya’da Eti Gümüş A.Ş. tarafından işletilen gümüş madeni işletmesinde korkulan olmuştur. Daha büyük felaketleri beklemeye gerek yoktur. Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkımızın korunması, daha büyük felaketlerin yaşanmaması için bir kez daha uyarıyoruz. Kütahya Gümüşköy’de bulunan Eti Gümüş’e ait gümüş madeni işletmesi derhal kapatılmalıdır.

Hopa, Tortum, Gerze, Ulukışla, Pazarcık, Dersim, Çine, Yuvarlakçay başta olmak üzere Türkiye genelinde Anayasal yurttaşlık görevlerinin gereği olarak çevre hakkını savundukları için yöre yurttaşları hakkında dava ve soruşturmalar açılmaktadır. Prof.Dr.Onur Hamzaoğlu gibi dürüst bilim insanları, kamuoyuna yaşanan çevre sorunları konusunda açıklama yaptıkları ve gerçekleri anlattıkları için soruşturmaya uğramaktadır. Ama Kütahya’da yaşanan felaketin asıl sorumluları olan başta dönemin Çevre ve Orman Bakanı, Sağlık Bakanı ve Kütahya Valisi olmak üzere sorumlu kamu yöneticileri hakkında halen tek bir dava açılmamıştır.

Kütahya’da 7 Mayıs’taki ilk felaketten sonra “gram sızıntı” yok diyen Veysel Eroğlu’nun bu açıklamasından bir ay sonra 13 Haziran tarihinde benzer bir felaketin yaşandığı ve kitlesel ölümlerden kıl payı dönüldüğü unutulmamalıdır. Bu da yetmiyormuş gibi yaşanan çevre felaketinden sonra aynı işletmede kapasite artışına gidilmiş ve maden şirketine yeniden çalışma izni verilmiştir.

“Kütahya Gümüşköy İzleme Platformu” olarak aşağıdaki taleplerimiz gerçekleştirilinceye kadar mücadelemiz devam edecektir:

  • Kütahya Gümüşköy’de bulunan Eti Gümüş’e ait gümüş madeni işletmesi derhal kapatılmalıdır.Felakete göz yuman sorumlu kamu yöneticileri bir an önce adaletin huzuruna çıkarılmalıdır.
  • İşten atılan bütün işçilere yasal tazminatları ödenmelidir.
  • Halen tesiste çalışanların tüm yasal hakları firma tarafından ödenmeli ve çalışanlar devlet tarafından başka bir işe yerleştirilmelidirler.
  • Suları, toprakları ve hayvanları zehirlenen yöre halkının tüm mağduriyetleri devlet tarafından karşılanmalıdır
  • Yöredeki köylerde yaşayanların sağlık durumları acilen değerlendirilmeli, bölge halkı siyanür ve ağır metallerin sağlık etkileri yönünden aydınlatılmalı, sağlık durumları ileriye dönük olarak izlenmelidir.
  • Gümüşköy'de yaşanan felaketler, Türkiye'nin bütün yörelerinde aynı yöntemle gerçekleştirilen madencilik faaliyetlerinde meydana gelecek kazaların habercisidir. Gümüşköy’de yaşananlar, yıllardan bu yana sendikalar ve meslek örgütleri tarafından yapılan uyarılar ve yargı kararları dikkate alınarak İzmir-Bergama-Ovacık, İzmir-Efemçukuru, Uşak-Eşme-Kışladağ, Eskişehir-Kaymaz, Gümüşhane-Mastra, Erzincan-İliç-Çöpler, Tunceli-Ovacık, Manisa-Turgutlu-Çaldağı, Ulukışla-Tepeköy, Ordu-Fatsa, Giresun-Bulancak, Trabzon-Tonya, Artvin-Cerattepe ve benzer bütün işletmelerde faaliyetler bir an önce durdurulmalı ve projeler iptal edilmelidir.

Bütün bilgi ve birikimlerimizi yöre halkıyla paylaşacağımızı, adli ve idari soruşturmaların sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.
27 Ocak 2012

KÜTAHYA GÜMÜŞKÖY İZLEME PLATFORMU
:

DİSK Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası, KESK Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası, KESK Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası, KESK Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, KESK Tarım, Orman, Çevre ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türk Tabipler Birliği, Çağdaş Hukukçular Derneği, Ege Çevre ve Kültür Platformu, Ekoloji Kolektifi, Suyun Ticarileştirmesine Hayır Platformu,İzmir Barosu

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği