14.06.2013 tarihinde 20 AKP Milletvekili tarafından TBMM Başkanlığına "Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" sunuldu. Arkasından basında işveren temsilcilerinin 6331 sayılı yasanın uygulamasının erteleneceği açıklamaları yer aldı.

Bilindiği gibi yıllarca iş kazaları sonucu Organize Sanayi Bölgelerinde, maden ocaklarında, tersanelerde, iş yaşamının olduğu hemen her yerde yüzlerce işçi ne yazık ki toplu bir şekilde hayatını kaybetmesi sonucu oluşan tepkilerle 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası çıkartılmış ve 30.06.2012 tarihinde Resmi Gazete` de yayımlanmıştır ve 30.12.2012 tarihinden bu yana da yürürlüktedir. Yasada işyerleri, Az Tehlikeli, Tehlikeli, Çok Tehlikeli olarak üç grupta toplanmaktadır. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan sayısına bakılmaksızın, 01.07.2013 tarihinden itibaren; Az Tehlikeli Sınıfta yer alan işyerlerinde de yine çalışan sayısına bakılmaksızın 01.07.2014 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı çalıştırılması zorunluluğu getirilmiştir.

 

Yani aslından fiili uygulama 01.07.2013 tarihinde başlayacaktır. Hal böyle iken henüz uygulamaya geçmemiş olan hükümler için "uygulamadaki sorunlar" gerekçesinin ileri sürülmesi patronların işçilerin iş güvenliği için para ödemek istemediklerini göstermekten başka bir anlam ifade etmez. Ve de AKP'li milletvekillerinin "milletin" değil patronların vekili olduklarını gösterir.
Üstelik tam da Muğla'da 7 işçinin metan gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği bu günlerde böylesine fütursuzca davranabilmek için sadece patronların vekili olmak da yetmez, halkın canını hiçe sayıyor olmak gerekir.

Yasanın gerekçelerinden biride Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, işçi sağlığı ve güvenliği yönünden işyerlerinin ancak, % 5`ini denetleyebiliyor olmasıdır. Bu nedenle tüm işyerlerinde iş güvenliği uzmanı çalıştırılması hükmünü getirdi, ve bu doğrultuda mühendisleri bu alana yönlendirip, para ve zaman harcatıp iş güvenliği uzmanlığı belgesi dağıttı. Ancak şimdi patronların talebi doğrultusunda bundan vazgeçmek istemektedir.

İşçilerin yaşamını hiçe sayan iktidar, mühendislerin de umutlarıyla oynamaktadır.

Halkın oyları ile meclise giden milletvekillerini sağduyuya davet ediyor, bu değişikliği reddetmelerini istiyoruz.

Konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği