Bir yıl önce 11 Temmuz da Bakan Hilmi Güler madenin açılışını yaparken yöre halkının tepkisine “Kuru gürültüye pabuç bırakacak hükümet değiliz” demişti.

Danıştay 6. Dairesi, Kışladağ Altın Madeni ile ilgili Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen ÇED Olumlu görüşünün iptali için temyiz mercii olarak baktığı ve Odamızın müdahil olduğu davada; Çevre Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararıyla ilgili işlemin YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA karar verdi.

9 Temmuz 2007 tarihinde Basın Açıklaması yapılmıştır.

09.07.2007
BASINA VE KAMUOYUNA

Uşak Kışladağ Altın Madeni‘nin faaliyetleri, 09 Temmuz 2007 tarihi itibariyle Danıştay tarafından durdurulmuştur.

1997 yılında Bergama Ovacık Altın Madeni ile ilgili Danıştay tarafından verilen durdurma kararının üzerinden on yıl geçtikten sonra bugün Danıştay, bir kez daha siyanür liçi yöntemi ile altın madenciliğine dur demiştir.

Danıştay 6. Dairesi, Kışladağ Altın Madeni ile ilgili Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen ÇED Olumlu görüşünün iptali için Manisa İdare Mahkemesi‘nde açılan davanın red edilmesi üzerine temyiz mercii olarak baktığı davada; 09.07.2007 tarihinde Çevre Bakanlığı tarafından verilen ÇED Olumlu görüşünün "açıkça hukuka aykırı olması" ve "kararın uygulanması durumunda telafisi güç ve imkansız zararların doğacağı‘ gerçekçesiyle ve oy birliği ile YÜRÜTMEYİ DURDURMA kararı verdi.

Kanadalı Eldorado Gold şirketinin uzantısı olan TÜPRAG Maden Şirketi tarafından geçtiğimiz yıl Mayıs ayında "Deneme İzni" ile faaliyete başlayan maden-kimya işletmesi, çalışmaya başladıktan bir ay sonra Uşak Eşme ve köylerinde binden fazla insanın siyanürden zehirlenmesine neden olmuştu.

Şu ana kadar köylerin yok edildiği, 22.000 ağacın kesildiği ve işletme süresince 70 bin ton siyanür kullanılacak olan maden, siyanürlü yığın liçi yöntemi olarak adlandırılan dünyadaki en ilkel ve vahşi teknoloji ile faaliyet yürütüyor.

Danıştay kararı, bugün tarafımızdan Uşak Valiliği‘ne ulaştırıldı. Kararın Uşak Valiliği‘ne verilmesi ile birlikte madenin faaliyetlerinin derhal durdurulması Anayasal bir zorunluluktur. İdarenin kararın gereğini "derhal" yerine getirmemesi durumunda Uşak Valiliği başta olmak üzere kamu görevlilerinin cezai sorumluğu ortaya çıkacaktır. Daha önce Bergama‘da verilen iptal kararı hilafına işlem tesis eden dönemin Bakanlar Kurulu üyelerinin tazminat ödemek zorunda kaldıklarını ve AİHM tarafından yargı kararlarını uygulamadığı için Türkiye Hükümeti aleyhine yüz binlerce EURO tazminat kararları verildiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

Artık bu ülkede yargı kararlarının uygulanması için AİHM kararlarını beklemek istemiyoruz. Yetkililerin AİHM karalarından önce yargı kararının gereğini yerine getirmesini bekliyoruz. Tazminatların biz yurttaşların cebinden çıkmasına daha fazla katlanmak istemiyoruz. Bu nedenle yargı kararlarını uygulamayan yetkililerin birebir takipçisi olacağız.

İdari Yargılama Usulu Kanunu‘nun 52 nci maddesine ve yerleşik Danıştay içtihatlarına göre bu yürütmeyi durdurma kararına karşı herhangibir itiraz ve temyiz olanağı olmadığından, kararın derhal uygulanması ayrıca önem arzetmektedir.

Bugüne kadar Çevre ve Orman Bakanlığı‘nın siyanürlü altın madenciliği ile ilgili verilen ÇED olumlu görüşüne dayanarak faaliyete başlayan Bergama daki madenden sonra Uşak Eşmedeki madenin faaliyetleri de mahkeme kararıyla durdurulmuştur. Bu nedenle Çevre ve Orman Bakanlığı‘nı, şu anda önünde duran benzer madencilik faaliyetleri ile ilgili olumlu görüş verirken daha dikkatli olmaya çağırıyoruz.

Bergama ile ilgili yeni ÇED süreçleri, İzmir-Efemçukuru, Erzincan-İliç, Tunceli-Ovacık ve daha pek çok yerde faaliyete geçmeyi bekleyen altın madenleri ile ilgili bugün Danıştay‘ın verdiği karar emsal teşkil etmektedir.

Şu anda yörede öfke ve umut iç içe yaşanmaktadır.

Halk madenin derhal kapatılmasını beklemektedir.

Şayet bir kez daha yargı kararlarına rağmen maden çalışmaya devam ederse halk meşru direnme hakkını kullanacaktır.

Devlet, kendi yurttaşlarının hukuki güvenlik duygusunu korumak zorundadır.

Beyaz Adımlar Platformu bileşenleri olarak kararın takipçisi olacağımızı ve kararın gereğini yerine getirmenin Hukuk Devleti olmanın bir gereği olduğunun altını çiziyoruz.

BEYAZ ADIMLAR PLATFORMU
Ankara 78‘liler Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, DİSK Genel-İs, DİSK-Dev-Maden-Sen, Ekoloji Kolektifi, Halkevleri, İnsan Hakları Derneği, KESK-ESM, ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türk Tabipler Birliği.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği