TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin KÜÇÜK 01.03.2007 tarihinde;

"CARGILL'de Son Perde..."
başlıklı basın açıklaması yapmıştır. Basın açıklaması metni ektedir.

BASINA VE KAMUOYUNA
01 Mart 2007

CARGILL’de SON PERDE...


Kamuoyunun da bildiği gibi, Orhangazi İznik Gölü kenarında 1.sınıf tarım arazisinde kurulu bulunan, mısırdan kimyasal yolla tatlandırıcı üretimi yapan yasadışı CARGILL ile ilgili olarak, ABD Başkanı’nın ricası (!) ile başlayan süreç yol ayrımındadır.
Ricayı talimat olarak kabul eden AKP, CARGILL’in önünü açabilmek, yargı kararlarını by-pas edebilmek için, tesisin üzerinde kurulduğu birinci sınıf tarım arazisini “Endüstri Bölgesi” kapsamına sokmuştur.

Ancak bu kararı Danıştay’ın iptal etmesi üzerine yeni çözüm arayışları içine girmişlerdi. Ve Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda değişiklik yaparak muhalefetin katılmadığı bir oturumda oylayarak CARGILL’in bu hukuksuz yapılanmasına çözüm bulunmuştur.

Söz konusu düzenleme, yabancı şirketlerin tarım arazilerinde kurdukları tesislerde, ruhsatlarının yargı kararıyla iptal edilip edilmediğine bakılmaksızın etkinliklerini sürdürebilmelerine olanak sağlıyordu. Yaptıkları bu değişiklikle, CARGILL meşrulaştırılmış ve iktidar, şirket menfaatlerinin yargı karalarından ve ülke menfaatlerinden üstün tuttuğunu bir kez daha göstermiştir.

Ancak, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, izin, onay ya da ruhsatı yargı kararı ile iptal edilen ve hukuksal dayanaktan yoksun kalan sanayi tesislerine yasal geçerlilik tanınıp yargı kararları etkisiz kılınmakta olup, ABD’li CARGILL firması için özel olarak çıkarıldığı gerekçesiyle yasanın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

19 Şubat 2007 tarihinde ANAYASA Mahkemesi, aleyhteki yargı kararlarına rağmen şirketlere etkinliklerini sürdürme hakkı tanıyan yasanın Anayasa’ya aykırılığı konusunda ciddi emareler bulunduğu ve telafisi imkansız zararlara yol açılabileceği gerekçesiyle Yürütmenin Durdurulduğu kararını verdi. Karar, 22 Şubat 2007 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yasa gereği CARGILL’in faaliyetlerini sonlandırması/sonlandırılması gerekmektedir.
Kararın açıklanmasından bir gün sonra YASED’in düzenlediği “Fırsatlar Ülkesi Türkiye” konulu konferansta her fırsatta “Hukukun Üstünlüğü İlkesi”ne bağlı olduğunu söyleyen Başbakan konuşmasında; “Cargill ile ilgili o konudan bir Başbakan olarak ben de üzgünüm. Ben böyle bir şeyi bir Başbakan olarak kabullenemiyorum. Ülkemde böyle bir yatırım yapılacak, yasal düzenlemeler yapılacak, her şey olacak ama ondan sonra birkaç kişinin attığı adımla siz kalkıp burada çalışan bir tezgahı engelleyeceksiniz.” diyerek gerçek düşüncelerini ifade ediyordu.

Başbakan, yabancı şirket CEO’larına ülkesinin Cumhurbaşkanı’nı, Anayasa Mahkemesi üyelerini ve meslek odalarını şirketin tezgahına çomak sokan birkaç kişi olarak tarifliyor ve üzüntülerini dile getiriyordu.

Başbakanı’nın yargı kararlarından şikayet etmesi üzerine; konferansı düzenleyen YASED Başkanı Şaban ERDİKLER'de “ekonomide ve siyasette istikrar sağlanmış, yabancı sermayenin Türkiye'ye daha çok gelmesi için hukuk istikrarının da ivedilikle sağlanması gerekiyor” diyerek hukukun biran önce halledilmesini vurgulamıştır. CARGILL Avrupa Başkanı Bram KLAEİJSEN, Başbakanla görüşmesi sonrasında, Türk Mahkemeleri hakkında;“Türkiye'de mahkemeler kanunları uygulamak yerine, kanunlara meydan okuyor..” diyebilecek kadar küstahlaşıp Anayasa Mahkemesine saldırmıştır.

Bir ülkenin Başbakanı, şirketin çıkarlarını engellediği için yargı kararlarını kabullenemezse, hükümet yürütmeyi durdurma kararlarını uygulanmazsa, yargı hedef gösterilirse bu ülkede “Hukukun Üstünlüğü İlkesi”nden söz etmek mümkün müdür?

Hükümet olarak siz yargı kararlarını kabullenemezseniz, yürütmeyi durdurma kararlarını uygulamazsanız, yargıyı hedef gösterirseniz, birileri Danışta’ya saldırır, birilerinin de bir mahkeme kararına karşı, yasal bir karara karşı, bir yargıca karşı kişisel kabullenemeyişini dışa vurarak, Küçükçekmece Adliyesinde olduğu gibi yargıç saldırıya uğrar.

Metalurji Mühendisleri Odası olarak hükümeti bir kez daha uyarıyoruz!
Kamunun geri dönüşü olmayacak zararlara daha fazla uğratılmaması için, Anayasa Mahkemesinin CARGILL şirketi hakkında verdiği Yürütmeyi Durdurma Kararını, Eti Alüminyum A.Ş. hakkında verilen ve benzeri diğer Yargı Kararlarını en kısa zamanda uygulanmaya çağırıyoruz.

Cemalettin KÜÇÜK
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği