Basın Açıklamaları

DANIŞTAY SEYDİŞEHİR ETİ ALÜMİNYUMUN ÖZELLEŞTİRİLMESİNİ DURDURDU.

YAPILAN HİÇBİR ÖZELLEŞTİRME KAMU YARARINA DEĞİLDİR


Odamızın KİGEM’le birlikte açmış olduğu; “Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)'nun 13.08.2003 tarih ve 2003/49 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan ve ÖYK' nun 06.04.2005 tarih ve 2005/45 sayılı kararı ile özelleştirme yöntemi belirlenen Eti Alüminyum A.Ş.'de bulunan %100 oranındaki kamu payının "satış" yöntemiyle blok hisse satışı şeklinde özelleştirilmesini teminen 17.06.2005 tarihinde yapılan ihalede nihaî tekliflerin ve değer tespit sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına ilişkin 25.07.2005 tarih ve 2005/84 sayılı özelleştirme Yüksek Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemli” davamız, Danıştay’ın “Eti Alüminyum A.Ş.'nin %100 oranındaki kamu payının özelleştirme kapsamında satılmasına ilişkin özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 25.07.2005 tarih ve 2005/84 sayılı kararının dava sonuçlanıncaya kadar yürütülmesinin durdurulmasına 29.05.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” Kararı ile sonuçlanmıştır.

Dünya Bankası, IMF, AB, ABD’nin dayatmalarıyla kanun üstüne kanun çıkaran, ülke ve üzerinde yaşayanların refahı ve bu refahın eşit bölüşümünü hiçe sayan, yabancı sermayenin vahşi kar güdüsüne uymayan kanunları yabancıların istekleri doğrultusunda değiştiren iktidar, bu kez "Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı" ile ülkesinin %25’nin işsiz veya meslek dışı işlerde çalışmak zorunda bıraktırılan mühendis, mimar ve şehir plancılarının iş bulmaları bir yana mevcut işlerini kaybetme tehlikesiyle baş başa bırakacaktır.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 27 Haziran 2006 tarihinde "Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı" hakkında basın açıklaması yaptı.

İktidarın biran önce ver kurtul mantığıyla yangından mal kaçırırcasına yaptığı özelleştirmelerin son örneklerinden biri olan Erdemir’in ihale ve sonrası devrindeki ciddiyetsizliği Danıştay’ın verdiği kararla bir kez daha görülmüştür.

Bilindiği üzere Odamız Erdemir ihale sürecinde her platformda bu satışa karşı çıkmış basın açıklamaları ve yazılarımız ile gerçekleri kamuoyuna aktarmıştır.

Rekabet Kurumundan Acelor’la birleşmeye onay çıkmayacağı anlaşınca OYAK Erdemir’i ortaksız devralmak zorunda kalmıştır. Odamız, 28 Şubat 2006 tarihinde konuyu değerlendiren basın açıklaması yapmıştır.

 

Yargı Kararları Uyarınca kapatılması gündemde olan Normandy Madencilik AŞ'nin Bergama Ovacık Altın Madeni İşletmesi'ne Bakanlar Kurulu Kararıyla işletme izni verileceği haberleri üzerine TMMOB ve TTB ortak basın açıklaması yaptık.

Odamız, 17 Haziran 2005 tarihinde Eti Alüminyum A.Ş.’nin özelleştirilme kapsamından çıkarılması mücadelesinin değerlendirildiği basın açıklaması yapmıştır.

23 Mayıs 2005 tarihinde Seydişehir işçisi ve halkının özelleştirme karşıtı eylemi ve kendilerine yapılan coplu, biber gazlı, gözyaşartıcı bombalı müdahale basında geniş bir şekilde yer almıştır. Akabinde bu mücadeleyi kırmak için yetkililerden Eti Alüminyum A.Ş’nin özelleştirmesi ve ihale şartnamesi üzerine açıklamalar yapılmıştır.

Sayın Başbakanın ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkililerinin açıklamaları ve şartname değerlendirilmesi konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla 02 Haziran 2995 tarihinde Odamız görüşlerinin sunulduğu basın açıklaması yapılmıştır.

Odamız 17 Mart 2005 tarihinde düzenlediği basın toplantısında iktidarın “Parayı veren düdüğü çalar, paranın rengi olmaz.” anlayışı ile Ereğli Demir Çelik Tesisleri’ndeki kamuya ait % 46.12 hissesinin önümüzdeki günlerde satışa çıkaracağını ancak, ülkenin tek ve stratejik konumdaki bu entegre (madenden uç ürün üreten) tesisin satılmaması gerektiğini açıklayarak yetkilileri bir kez daha uyarmıştır.

Odamız 20 Ekim 2004 tarihinde düzenlediği basın toplantısında,Türkiye’de maden ve metal olarak stratejik konumdaki ve Oymapınar Barajının bağlanmasıyla şu anda dünyada en ucuz birincil alüminyum üreten ve tam kapasite, yüksek verimle çalışan, kendi kaynaklarıyla tesisi kapasite artırımı bağlamında modernize edebilecek güce erişen Eti Alüminyum A.Ş’nin özelleştirilmesinden derhal vazgeçilmesi ve sonucu Çinkur akıbetine uğrayacak Eti Krom, Eti Gümüş, Eti Bakır ile birlikte eski konumuna Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne iade edilmesi hususunda yetkilileri bir kez daha uyarmıştır

16 Eylül 2004 tarihinde Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü Üzülmez Müessesesi Asma-Dilaver İşletme Müdürü Maden Mühendisi Avni CİNEL işyerinde hain bir saldırıda yaşamına yitirdi.

Saldırıyı şiddetle kınıyor, Acılı ailesine, Maden Mühendisleri Odamıza, maden mühendislerine ve madencililik topluluğuna başsağlığı diliyoruz.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği