Basın Açıklamaları

8 Mart 1857 tarihinde, ABD‘nin New York Eyaleti‘nde daha iyi çalışma koşulları ve insanca yaşam talebiyle on binlerce dokuma işçisi kadın greve gitmiş, polis hak mücadelesindeki bu kadınlara saldırmış ve 129 kadını fabrikaya kilitleyerek, çıkan yangında hayatlarını kaybetmelerine sebep olmuştur. Aradan geçen onlarca yıla rağmen hala tüm Dünya kadınları her yeni günle bitmek bilmez bir şekilde ayrımcılığa, eşitsizliğe, sömürüye karşı, hak ve özgürlükleri için mücadele etmeye devam etmektedir.

Ne acıdır ki, günümüz iktidarı bu mücadeleyi görmeyi reddetmekte ve gaflet haliyle bir gecede İstanbul Sözleşmesi’nden imzayı geri çekip, ülkenin dört bir yanında İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmediğini, vazgeçmeyeceğini eylemlerde bağıran kadınları, LGBTİQ+’larıyok saymaktadır. Unutan ve hesap sormayan halka alışkın olan dönem içişleri bakanı tarafından çelişkili açıklamalar ile önce kadın ölümlerinin azaldığı, sonra birazcık arttığı ifade edilmiş, aklımızla dalga geçilmiştir.

1 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan ve tüm zeytinlikleri maden sahası haline getirerek yok olma tehlikesiyle yüz yüze bırakan yönetmelik değişikliğine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 2 Mart 2022 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

DOĞAYI VE TARIMI YOK EDEN MADENCİLİĞİ DEĞİL, ÜRETEN ZEYTİNLİKLERİMİZİ KORUYALIM

1 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile “ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda … sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilir” hükmü getirilmiştir. Bu değişiklik tüm ülke çapındaki zeytinliklerimizin ölüm fermanıdır.

Yanı başımızda yaklaşık 10 yıldır devam eden Suriye savaşının ardından Afganistan’ı izledik. Şimdi de Ukrayna.

Teknolojik gelişmelerin ulaştığı boyutta yaratılan silahların topyekun yokoluşa neden olma riski yüzünden dünya çapında bir paylaşım savaşından kaçınan emperyalistler; daha çok kar, daha çok sömürü hırsını birbirlerinin nüfuz alanlarını ele geçirme çabası şeklinde ortaya koyuyorlar.

5 Şubat 1937’de ilan edilen laikliğin 83. Yıl dönümünü kutluyor, Samsun’da ki karanlık saldırıyı kınıyoruz.

“Laiklik, yalnız din ve devlet işlerinin ayrılması demek değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü de demektir.”

5 Şubat 1937’de “DEVLETİN LAİK” olduğu Anayasa’da yer aldı.

Günlerdir zam haberleri ile yatıp, her sabah biraz daha yoksul olarak uyanıyoruz. Din maskesi ardına saklanmış bir avuç zengin dışında tüm ülke değil bugünü geleceğini kaybederken şimdi de “enerji krizi” patladı.

Bizzat BOTAŞ ve TEİAŞ’tan yapılan açıklama ve duyurular İran’dan ithal edilen doğalgazın belirli süre ile kesildiğini, buna bağlı olarak da sanayi tesislerinde doğalgaz ve elektrik kesintisine gidileceği bildiriyor.

TMMOB Ankara İKK ve Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası tarafından 6 Ocak 2022 tarihinde Enerji Bakanlığı önünde elektrik, doğalgaz ve petrol ürünlerine yapılan yüksek oranlı zamlarla ilgili `Elektrik ve Doğalgaz Zamları Geri Çekilsin!` başlıklı bir basın açıklaması yapıldı.

Açıklamayı Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener okudu.

Açıklamada, "Ülkemizin yıllardır boğuştuğu sorunları aşmak ve ekonomik krizden mümkün olan en çabuk şekilde çıkabilmek ve toplumun vazgeçilmez gereksinimlerinin karşılanması için; kamu mülkiyeti, kamusal hizmet, toplumsal yarar esaslarını temel alan demokratik bir planlama ve toplumsal kalkınma perspektifi ile kamucu, toplumcu bir programın uygulanması gereklidir," denildi.

TMMOB ve Bağlı Odaları, Elektrik, Doğalgaz ve Petrol Ürünlerine yapılan yüksek oranlı zamlarla ilgili olarak 6 Ocak 2022 tarihinde yazılı bir basın açıklaması yaparak hazırlanan ortak raporu kamuoyu ile paylaştı.

Rapora erişmek için tıklayın.

Çalışma yaşamı içerisinde maalesef sık duyduğumuz, insanların psikolojik ve fiziksel sağlığını tehdit eden psikososyal tehlike kaynaklarından birisi “mobbing”dir. Çalışanların, sistematik olarak psikolojik baskı ve şiddete maruz bırakılması anlamına gelen “mobbing” artık literatürde ve uygulamada “Zorbalık” olarak isimlendiriliyor.

İş yerlerinde zorbalık, kimi dönemler maruz kaldığımız, kimi zaman tanıklık ettiğimiz bir olgu. Ancak;

  • Başkalarına farkında olmadan zorbalık yapıyor olabileceğinizi hiç düşündünüz mü?
  • Zorbalığa maruz kalan kişilerin kendileri de potansiyel zorba olabilirler mi?

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 3 Aralık 2021 tarihli BirGün Gazetesi'ndeki köşesinde, 2022 Merkezi Yönetim Bütçesi, emekçilerin geçim mücadelesi ve talepleri üzerine yazdı.

YARINLAR BİZİMDİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çevresinin yaşadığı gerçeklik ile halkın yaşadığı gerçeklik arasında büyük uçurumlar olduğunu çok sıklıkla tekrarlıyoruz.

Kriz derinleştikçe bu mesafe daha da artıyor. Bunu en fazla Erdoğan’ın katıldığı televizyon programlarında fark ediyoruz. Halkın yaşadığı büyük yaşam zorluğunu anlamaktan çok uzak bir duyguyla, ülkenin içinde bulunduğu durumdan çok memnun biçimde gülücükler saçarak konuşuyor her programda. O konuştukça, o güldükçe ne yazık ki kriz daha da büyüyor.

TMMOB tarafından düzenlenen "Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!" kampanyası kapsamında kamuda çalışan meslektaşlarımızın maaş, özlük ve ek gösterge taleplerine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 1 Aralık 2021 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCISI ÜCRETLERİ İYİLEŞTİRİLMELİ VE EK GÖSTERGE 6400 SEVİYESİNE YÜKSELTİLMELİDİR

Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıların özel bir önemi bulunmaktadır. Hizmetlerin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve denetlenmesinde görev ve sorumluluk alan meslektaşlarımız, ülkenin; sanayileşmesi, kalkınması ve gelişmesi açısından hayati öneme haiz meslekleri icra etmektedir.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği