Basın Açıklamaları

TMMOB ve Bağlı Odaları, Elektrik, Doğalgaz ve Petrol Ürünlerine yapılan yüksek oranlı zamlarla ilgili olarak 6 Ocak 2022 tarihinde yazılı bir basın açıklaması yaparak hazırlanan ortak raporu kamuoyu ile paylaştı.

Rapora erişmek için tıklayın.

Çalışma yaşamı içerisinde maalesef sık duyduğumuz, insanların psikolojik ve fiziksel sağlığını tehdit eden psikososyal tehlike kaynaklarından birisi “mobbing”dir. Çalışanların, sistematik olarak psikolojik baskı ve şiddete maruz bırakılması anlamına gelen “mobbing” artık literatürde ve uygulamada “Zorbalık” olarak isimlendiriliyor.

İş yerlerinde zorbalık, kimi dönemler maruz kaldığımız, kimi zaman tanıklık ettiğimiz bir olgu. Ancak;

  • Başkalarına farkında olmadan zorbalık yapıyor olabileceğinizi hiç düşündünüz mü?
  • Zorbalığa maruz kalan kişilerin kendileri de potansiyel zorba olabilirler mi?

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 3 Aralık 2021 tarihli BirGün Gazetesi'ndeki köşesinde, 2022 Merkezi Yönetim Bütçesi, emekçilerin geçim mücadelesi ve talepleri üzerine yazdı.

YARINLAR BİZİMDİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çevresinin yaşadığı gerçeklik ile halkın yaşadığı gerçeklik arasında büyük uçurumlar olduğunu çok sıklıkla tekrarlıyoruz.

Kriz derinleştikçe bu mesafe daha da artıyor. Bunu en fazla Erdoğan’ın katıldığı televizyon programlarında fark ediyoruz. Halkın yaşadığı büyük yaşam zorluğunu anlamaktan çok uzak bir duyguyla, ülkenin içinde bulunduğu durumdan çok memnun biçimde gülücükler saçarak konuşuyor her programda. O konuştukça, o güldükçe ne yazık ki kriz daha da büyüyor.

TMMOB tarafından düzenlenen "Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!" kampanyası kapsamında kamuda çalışan meslektaşlarımızın maaş, özlük ve ek gösterge taleplerine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 1 Aralık 2021 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCISI ÜCRETLERİ İYİLEŞTİRİLMELİ VE EK GÖSTERGE 6400 SEVİYESİNE YÜKSELTİLMELİDİR

Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıların özel bir önemi bulunmaktadır. Hizmetlerin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve denetlenmesinde görev ve sorumluluk alan meslektaşlarımız, ülkenin; sanayileşmesi, kalkınması ve gelişmesi açısından hayati öneme haiz meslekleri icra etmektedir.

TMMOB'nin örgütlü olduğu 81 ilde başlatılan "Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!" kampanyasının ilk broşürü çıktı.

İlk adımının 13 Kasım 2021 tarihinde Zonguldak'ta TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz'ın da katılımıyla gerçekleştirilen basın açıklamasıyla atıldığı "Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!" kampanyası ülke çapında etkinliklerle devam edecek.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 25 Kasım 2021 tarihinde tüm milletvekillerine, TMMOB tarafından düzenlenen "Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor, Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!" kampanyası kapsamında meslektaşlarımızın işsizlik ve yoksulluk sorunları ile bu sorunlara dair çözüm önerilerine ilişkin bir mektup gönderdi.

Sayın Milletvekili,

Ülkemizde uzun süreden beri derin bir ekonomik kriz yaşanıyor. Halkın alım gücünü düşüren, işyerlerinin kapanmasına neden olan, işsizliği ve yoksulluğu artıran ekonomik kriz her geçen gün hayatlarımızı daha fazla etkiliyor.

1930-1961 yılları arasında Dominik Cumhuriyeti’ni yöneten Rafael Trujillo’nun diktatörlüğüne karşı mücadele eden Mirabel kardeşlerin anısına,  25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günümüzü, her yıl olduğu gibisaygıyla selamlıyoruz.

Kadınlar her gün evlerinde, işyerlerinde, okullarda, sokaklarda ve hayatın her alanında fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddete maruz kalmaktadır. Yaygınlaşan şiddet sarmalı her geçen gün artmaktadır. 2021 yılı başında beri, ülkemizde en az 350 kadın öldürülmüştür. Bunun karşısında, iktidar kadın katillerini koruyup kollamıştır. En doğal hakları için, mücadele eden, hayatlarına sahip çıkan kadınları ise cezalandırma yoluna gitmiştir. Kendisine sistematik şiddet uygulayan kocasını ölmemek için öldüren Çilem Doğan'a hapis cezası veren zihniyet, sokak ortasında ‘daha savunmasız’ olabileceği düşüncesiyle Başak Cengiz’i öldüren akıl, cezasızlık ve kadın düşmanı politikaların bir sonucudur.

Giresun Şebinkarahisar İlçesi’nde Nesco Madencilik A.Ş. tarafından işletilmekte olan çinko-kurşun ocağının cevher zenginleştirme tesisi, atık depolama havuzunun gövdesinin yıkılması ve atıkların yöreye yayılması sonucu meydana gelen çevre felaketi yayılarak Kılıçkaya barajına dek ulaşmıştır.

18 Kasım 2021 tarihinde meydana gelen yıkılma sonucunda atık barajından taşan ağır metal atıkları çevre köylerde yaşayanları tehdit eder boyutlara ulaşmış, tarım alanlarını kullanılamaz hale getirmiştir.

Yaşanan çevre felaketinin sorumlusu Nesco Madencilik A.Ş.’nin doğa katliamı ve emek sömürüsü konusundaki dosyası ise hayli kabarıktır.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB TBMM’de görüşülmekte olan 2022 Bütçe yasa teklifi üzerine 9 Kasım 2021 tarihinde yaptıkları ortak açıklamayla yetkililere seslendi: "Geçinemiyoruz, Halktan Ve Emekten Yana Bütçe İçin Omuz Omuza!".

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 2022 Bütçesine ilişkin taleplerini 14 Kasım 2021 tarihinde Anıtparkta gerçekleştirecekleri etkinliklerle kamuoyu ile de paylaşacaklar. 14 Kasım Pazar saat 14.00'de buluşmak üzere...

GEÇİNEMİYORUZ, HALKTAN VE EMEKTEN YANA BÜTÇE İÇİN OMUZ OMUZA!

Ülkeyi yönetenler büyüme rekorlarından, şahlanan Türkiye’den bahsediyor.

Bir avuç sermayedar için, yandaş şirketler için dedikleri doğru olabilir. Ama emekçiler için halk için işsizlik büyüyor, pahalılık artıyor, borçlar kabarıyor, faturalar şahlanıyor…

“Ey millet! İyi biliniz ki,Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz."(30.8.1925)
Cumhuriyete ve değerlerine sahip çıkacağız.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği