Yazılar

 

 Aramızdan ayrılışının 30. Yıldönümünde, TMMOB’nin efsane başkanlarından Teoman Öztürk’ü Karşıyaka’da ki anıt mezarı başında andık.

“Yarın farklıdır bugünden,

adı değişir hiç olmazsa.

Kara bir suyu geçiyoruz şimdilerde

basarak yosunlu taşlara.

Sen bugünden yarına

birazcık umut sakla”

(Metin Altıok)

 

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası genel kurul süreçleri başladı. Beş bini aşan üye sayımızla daha önce hiç yaşamadığımız yeni bir genel kurullar süreci yaşayacağız.

20-21 Ocak 2024 tarihlerinde İzmir Şubemizle başlayacak olan süreç, 27-28 Ocak 2024 Ankara bölge delege seçimi, 03-04 şubat 2024 İstanbul Şube genel Kurulu ile devam edip, 09-10 Mart 2024 tarihlerinde Ankara’da yapacağımız Merkez Genel Kurulu ile tamamlanacak.

İçinden geçtiğimiz genel kurul süreçleri Oda örgütlülüğünün demokratik geleneğinin olduğu kadar, örgütsel ve düşünsel yenilenmesinin de platformudur. Odamızın yeni yönetimlerinin  belirleneceği genel kurullarımız tarihsel birikimimize ve demokratik değerlerimize yakışır biçimde tamamlanacaktır.

Şube Genel Kurullarında Şube Yönetimleri yanında merkez genel kuruluna katılacak delegeleri de seçeceğiz. İlk defa delege sistemi ile yapılacak merkez genel kurulumuzu tüm delegelerin katılımı ile tam bir mesleki demokratik şölene dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle delege seçimlerinde gereken hassasiyetin gösterilmesi ve seçilen delegelerin 09-10 Mart 2024 tarihlerindeki Merkez Genel Kurulumuza mutlaka katılmasını hedefliyoruz.

Odamız 119 nolu üyesi Yüksel Doğan’ı kaybettiğimiz haberini üzüntüyle aldık.

İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu ve uzun yıllar Seydişehir Alüminyum tesislerinde çalışan üyemizin cenazesi 25 Eylül Pazartesi günü İstanbul Karacaahmet Şakirin Camii’inde kılınacak cenaze namazı ardından Karaca Ahmet mezarlığında defnedilecektir

Ailesine, dostlarına ve camiamıza baş sağlığı ve sabır diliyoruz.

TMMOB

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI

BAŞIMIZ SAĞOLSUN
MMK Metalurji'de çalışan meslektaşımız Edip Eraslan ve eşi Duygu Eraslanı da deprem felaketinde kaybettik.
Ailesine, sevdiklerine sabır diliyoruz.

İSTANBUL ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ HALE NAKKAŞOĞLU ATABEY ANNESİNİ KAYBETTİ

Odamız İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyesi Hale Nakkaşoğlu Atabey’in annesi vefat etti.

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan İrfan Nakkaşoğlu bugün 11 Temmuz 2022 pazartesi günü çoklu organ yetmezliğinden yaşama veda etti.

İrfan Nakkaşoğlu yarın 12 Temmuz Salı günü öğle namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camiinde yapılacak tören sonrası Cebeci Asri Mezarlığına defnedilecek.

Işıklar içinde huzurla uyusun.

Arkadaşımız Hale Nakkaşoğlu Atabey ve ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

TMMOB METALURJİ VE MALZEME

MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB’nin unutulmaz başkanlarından Teoman Öztürk’ü ölümünün 28. yılında saygı ve özlemle anıyoruz.   

Anma Programı

📆11 Temmuz 2022 Pazartesi
⏰18.00
📍Karşıyaka Mezarlığında bulunan Anıt Mezar

 

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI

MESLEK KOMİSYONLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ


Amaç
Madde 1– 
Oda faaliyetlerinin ve mesleki etkinliklerin sağlıklı yürütülmesi, geliştirilmesi, uzmanlık konularına yönelik görüş oluşturulması, Oda Yönetim Kurulu ile Şube Yönetim Kurullarının çalışmalarına yardımcı olunması amacıyla oluşturulacak Meslek Komisyonlarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
Madde 2–
 Bu Yönerge Oda bünyesinde yardımcı organ olarak oluşturulacak Meslek Komisyonları ile ilgili düzenlemeleri kapsar.

Dayanak
Madde 3-
 Bu Yönerge, TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği‘nin 33. Maddesi “r” bendine ve 7. Maddesi ‘‘k’’ bendine ve 37. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar
Madde 4-
 Bu Yönerge’de geçen;
Birlik: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,
Oda: TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odasını,
Şube: TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Şubelerini,
Temsilcilik: TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Temsilciliklerini,
Üye: TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası üyelerini,
Meslek Komisyonu: Oda, Şube ya da Temsilcilik çalışmalarına yardımcı olmak üzere oluşturulan, mesleki ihtisas alanlarının bir veya birden fazlasında özelleşmiş çalışma grubunu
ifade eder.

Komisyonların Oluşturulması
Madde 5-
 Meslek Komisyonu üyeleri Oda komisyonları için Oda Yönetim Kurulu tarafından Şube ve Temsilcilik komisyonları için Şube Yönetim Kurulu tarafından, Oda üyeleri arasından aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde atanır:
a) Tercihen konu ile ilgili varsa eski Meslek Komisyonu üyelerinden en az bir kişi,
b) Konu ile ilgili uzman üyelerden gerekli sayıda,
c) Gerekli görüldüğünde Oda üyesi olmayan meslektaşlardan ve meslek dışı uzmanlardan da destek alınabilir, Yönetim Kurulu onayı ile Meslek Komisyonuna dahil edilebilir,

 1. d) Görev ve çalışmaları Alt Meslek Komisyonlarının oluşturulmasını gerektiren durumlarda, Yönetim Kurulunun onayı ile Meslek Komisyonu üyeleri arasından en az birinin iletişim ve yönlendiricilik anlamında yer aldığı Alt Meslek Komisyonları kurabilir. Alt komisyonun çalışma biçimi ilgili Meslek Komisyonu tarafından belirlenir,
  e) Meslek Komisyonu üyeleri, Oda kapsamındaki komisyonlardan en fazla iki tanesinde görev alabilir,
  f) Meslek Komisyonu ve Oda Yönetim Kurulu ve/veya Şube Yönetim Kurulu arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla bir Yönetim Kurulu asıl ya da yedek üyesi Meslek Komisyonuna atanır,
 2. f) Meslek Komisyonları, Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar.

Madde 6- Meslek Komisyonları üye sayısı tek olarak oluşturulur. Beş ya da daha az üyeden kurulu Meslek Komisyonlarında üyeler kendi aralarında bir başkan ve bir raportör, yedi ya da daha fazla üyeden kurulu Meslek Komisyonlarında ise bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçerler.


Meslek Komisyonlarının çalışmaları
Madde 7–
 Başkan Meslek Komisyonunu temsil eder ve komisyon çalışmalarını yönetir. Başkan yardımcısı başkan bulunmadığı zaman onun görevini yürütür. Raportör, başkan ve başkan yardımcısının bulunmadığı zaman başkanlık görevini üstlenir, diğer zamanlar komisyonun yazı işlerini yönetir. Raportörün bulunmadığı toplantılarda raportörlük görevi üyelerden biri tarafından yapılır.

Madde 8– Meslek Komisyonu, Başkan, başkan yardımcısı ve raportörün en az birisinin olması durumunda salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar mutabakatla alınır, konsensüs sağlanamadığı durumlarda konu bir sonraki toplantıda yeniden görüşülür. Yine sağlanamaz ise konu Meslek Komisyonunu kuran Yönetim Kuruluna taşınır.

Madde 9- Komisyonlar üstlendikleri göreve ilişkin bir çalışma takvimi hazırlayıp komisyonu kuran Yönetim Kuruluna sunarlar. Yönetim Kurulunun onayı ile çalışmaya başlarlar. Süreli meslek komisyonlarının çalışma takviminin Yönetim Kurulunun süresi ile sınırlı olması tercih edilir.


Madde 10- Meslek Komisyonu toplantı günleri ve periyodu Odanın veya Şubenin bilgisi dâhilinde komisyon tarafından belirlenir. Komisyon toplantıları verilen konunun bitimine ya da yapılacak bildirime kadar devam eder. İvedi durumlarda Oda veya Şube Yazman üyesi tarafından toplantı günü değiştirilebilir.

Madde 11– Üst üste üç toplantıya katılmayan komisyon üyesinin üyeliğe devamı, Meslek Komisyonun da bu konudaki kararı göz önüne alınarak Oda/Şube Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Meslek komisyonu üyeleri, ilgili yönetim kuruluna sunacakları dilekçe ile Meslek Komisyonundan ayrılabilir. Ayrılan üyenin yerine, takip eden ilk yönetim kurulunda Yönetim Kurulu tarafından yeni bir üye seçilir.

Madde 12- Gerekli durumlarda Meslek Komisyonları GYK toplantılarında çalışmaları hakkında sunum yapar, bilgi verirler.

 

Madde 13- Gerekli durumlarda Yönetim Kurulunun oluru ile Meslek Komisyonu başkanı Oda/Şube adına görüşmelerde bulunabilir, açıklama yapabilir.


Madde 14- Raportörün görevleri
a) Komisyon defterine yazılmış ya da deftere yapıştırılmış tutanakların üyelere imzalattırılarak saklanmasının ve düzenli tutulmasının sağlanması,
b) Komisyon tutanaklarının ve devam cetvellerinin Oda’ya/Şube’ye toplantı sonrasında verilmesi,
c) Yönetim Kurulu kararını gerektiren hallerde konunun Oda/Şube Yazman Üyesine iletilmesi,
d) Gerekli görülmesi halinde Oda/Şube adına yazılacak yazıların hazırlanması, konu ile ilgili bilgi ve belgelerin sağlanması,
e) Komisyon toplantısına üyelerin çağırılması,
f) Toplantı günlerinin, diğer komisyonların çalışmalarını aksatmayacak şekilde tespiti ve komisyon üyelerine bildirilmesi, gündem, bilgi ve belgelerin komisyon üyelerine iletilmesinin sağlanması,
g) Komisyonun önceden belirlenen günde toplanamaması halinde Oda/Şube ile iletişim kurularak toplantı için uygun günün belirlenmesi,
h) Komisyon sözcülüğü,

Madde 15– Toplantı Tutanak, rapor ve yazışmaları Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kurumsal formata uygun olarak yapılır.

 

Madde 16- Meslek Komisyonu çalışmaları; komisyonun kuruluş amacı, hedefleri, komisyona verilen somut görevler ve konular göz önüne alınarak Oda Yönetim Kurulu adına Yazman Üyesi, Şube Yönetim Kurulu adına Şube Yazman Üyesi tarafından Komisyon Karar Defterleri üzerinden izlenir.

Madde 17- Meslek Komisyonu çalışmaları için yapılacak giderler Yönetim Kurulu oluru ile Oda bütçesinden karşılanır.

 

Meslek Komisyonlarının sorumlulukları

Madde 18- Oluşturulan Meslek Komisyonları, Yönetim Kuruluna karşı aşağıdaki hususlarda sorumludur:

 1. Meslektaşlar arasında örgütlenme ve dayanışmayı güçlendirecek politikaların oluşturulması,
 2. Meslek alanı ile ilgili örgütlenme, yayın, meslek içi eğitim vb. sektörel komisyonlarının kurulması ve çalışmaların yaygınlaştırılması,
 3. Meslektaşlar arasında örgütlenmenin ve dayanışmanın güçlendirilmesi,
 4. Meslek alanına özgü çalışmalar yapılması, bilgi-birikiminin oluşturulması,
 5. Meslek alanı ile ilgili konularda Oda Yönetim Kurulu’na danışmanlık yapılması,
 6. Oda birimlerinde yürütülecek sektörel çalışmalarının eşgüdümlenmesi,
 7. Meslektaş toplantıları düzenleyerek üyelerin genel eğilim ve istemlerinin belirlenmesi, katılım sağlanması,
 8. Mesleğin gelişmesini sağlayacak araçların oluşturulması,
 9. Meslek alanındaki sektörlerin geliştirilmesi, düzeyinin yükseltilmesi ve üyelerin çıkarlarının korunmasıdır.


Yürürlük

Madde 19- 
 Bu yönerge, TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 27 / 04 / 2024 tarih ve 003-A sayılı toplantısında 20 No’lu karar ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme
Madde 20- 
Bu yönerge hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

BİLİRKİŞİ YÖNETMELİĞİ

BASINÇLI KAPLAR VE TESİSATLARIN PERİYODİK KONTROLÜ HK. YÖNETMELİK

ÇİMENTO ÜRETİMİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

 • “İlgili yönetmelik yakında sitemize eklenecektir.”

20 Aralık 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32049

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ METALURJİ VE MALZEME

 MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/2/2005 tarihli ve 25727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine “Üye” tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki tanım eklenmiştir.

“Temsilcilik: Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası temsilciliklerini,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 15- Oda Genel Kurulunda TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği uygulanır. Oda Genel Kurulu iki yılda bir Şubat ayı içerisinde Yönetim Kurulunca saptanacak tarihte ve yerde toplanır. Toplantı tarihinin, görüşmeler cumartesi akşamına kadar tamamlanacak ve pazar günü seçimler yapılacak şekilde saptanması zorunludur.

Oda Genel Kurulu asıl delegeler ve doğal delegelerden oluşur. Delegelik hak ve yetkileri bir sonraki olağan genel kurula kadar geçerlidir. Delegeler olağanüstü genel kurullarda da görev yaparlar.

a) Asıl delegeler toplam üye sayısının %4’ü oranında ve 250 kişiden çok olmamak üzere şube genel kurullarınca, şubelerin ve bölge temsilciliklerinin dışında kalan iller için ise Ankara’da Oda Yönetim Kurulunun görevlendirdiği Oda temsilcisinin nezaretinde ve Şube Genel Kurulu esaslarına uygun olarak yapılacak seçimlerle, üye sayısı oranına bağlı olarak seçilen delegelerdir.

b) Oda Yönetim, Denetleme ve Onur Kurullarının asıl üyeleri ile Birlik Genel Kurulunda seçilen Birlik Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurullarının Oda mensubu asıl üyeleri Genel Kurulun doğal delegeleridir.

Oda Genel Kurulu, delege tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda, yedi gün sonra yapılacak ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan delege sayısı, Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri, Oda Mensubu Birlik Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, Yüksek Onur ve Denetleme Kurulu aday sayısı toplamının altında olamaz.

Oda Genel Kurulu aşağıdaki esaslara göre toplantıya çağrılır:

a) Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce, Genel Kurula katılacak delegelerin üçer kopya olarak hazırlanmış listelerini, toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazıyla birlikte görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına iletir.

b) Genel Kurul toplantısına katılamayacağı belli olan delegelerin istifa yazıları da istenmesi durumunda görevli hakime iletilir.

c) Gerekli incelemeden sonra hakim tarafından onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, Odanın ve Birliğin ilan yerlerinde asılmak suretiyle ve üç gün süre ile ilan edilir.

ç) Delege listesi hakim tarafından kesinleştirilir.

d) Yasal sürecin tamamlanmasını ve listelerin kesinleşip Genel Kurula ilişkin diğer hususların onaylanmasını izleyen 3 gün içinde Yönetim Kurulu, Genel Kurulu delegelere duyurur ve ülke genelinde günlük bir gazetede ilan eder.

e) Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısının düzenli bir şekilde yapılamayacağının anlaşılması durumunda toplantı başlamadan önce Genel Kurulu, ancak bir kez olmak ve iki ayı geçmemek üzere erteleyebilir. Bu durumda Oda Yönetim Kurulu, yeni Genel Kurulun tarihini ve yerini, görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az 10 gün önce delegelere duyurur ve ülke genelinde günlük bir gazete ile ilan eder.

Oda Genel Kurullarının seçimler hariç, sonuçlarıyla ilgili her türlü anlaşmazlık, Birlik Yönetim Kurulu tarafından kesin çözüme bağlanır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinde yer alan “üyelerin” ibaresi “delegelerin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu ve 24 üncü maddelerinde yer alan “üye” ibareleri “delege” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendine “duyurulması,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Oda Genel Kurulu delegelerinin belirlenmesi ve duyurulması,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

 

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 

hostgator coupon codes

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği