Davalar

Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirilmesinin iptal davasında verilen yürütmeyi durdurma kararına itiraz eden Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bu kez cevap Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca verildi..

Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirilmesinin iptali için YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI KESİNLEŞTİ..

Odamızın basın açıklaması ektedir.

Bergamalı yöre halkının, şirketin altın çıkarmada siyanür kullanmasının yerel ekosistemi tahrip ettiğini ve sağlık açısından tehlike oluşturduğu ve yargı kararlarına uyulmayarak idare tarafından Bergama Ovacık'taki altın madeninin çalıştırıldığı gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yaptıkları başvuru üzerine AİHM, Bergamalıları haklı buldu. Konuyla ilgili Odamız Basın Açıklaması yapmıştır.

Odamız Eti Alüminyum A.Ş.’nin özelleştirilmesi kapsamında, 14 Haziran 2005 tarihinde, “Başbakanlık özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Eti Alüminyum A.Ş.’nin 4046 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde %100 oranındaki hissesinin, blok olarak satış yöntemiyle özelleştirilmesine dair Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı sonucunda uyguladıkları

a) ihale Şartnamesi ve 10 haziran 2005 tarihinde tamamlanmış olan teklifler ile bağlı işlem ve eylemlerin iptaline,
b) hukuka açıkça aykırı olan iş bu işlemlerin uygulanması hainde telafisi mümkün olmayacak mağduriyetlerle, teknik ve hukuki zorluklar doğacağından yürütmenin durdurulması”

talebiyle dava açmıştır.

Bergama-Ovacık Altın Madeni ile ilgili olarak, Çevre Bakanlığı'nın işleminin mahkemece iptal edilmesine karşın, bu mahkeme kararının uygulanmaması nedeniyle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ihlal edildiği gerekçesiyle, Sefa Taşkın ve 10 Bergamalı tarafından AİHM’ne başvurulmuştur. Başvuru ile ilgili AİHM tarafından kabul edilebilirlik kararı verilmesinin ardından 3 Haziran 2004 tarihinde duruşma yapılmıştır. AİHM, başvuruya ilişkin kararını 10 Kasım 2004 tarihinde açıkladı.

Bergama’da ; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Adil Yargılanma Hakkını koruyan 6/1. maddesi ile yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Özel ve Aile Yaşamına Saygı Hakkını koruyan 8. maddesi ihlal edilmiştir.

VE SON NOKTA DANIŞTAY’DAN...

DANIŞTAY, 15 Temmuz 2004 tarihinde Bergama Ovacık'ta Newmont Normandy Madencilik A.Ş. tarafından sürdürülen altın işletmeciliğine yönelik 57. Hükümetin çıkardığı gizli Prensip Kararını Resmi Gazete’de yayınlanmadığı ve Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulmadığı gerekçesiyle iptal etmiş ve yürürlüğü durdurma kararı almıştır. Bu kararla, Newmont Normandy Madencilik A.Ş. 30 gün içinde faaliyetlerini durdurmalıdır.

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ALEYHİNE NEWMONT (NORMANDY) TARAFINDAN AÇILAN 100 MİLYAR İSTEMLİ TAZMİNAT DAVASI 17 HAZİRAN 2004 TARİHİNDE GÖRÜŞÜLEN İKİNCİ DURUŞMASINDA MAHKEME TARAFINDAN REDDEDİLDİ.

17.06.2004 günü saat 9.30'da 25. Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılacaktır. Üyelerimizi bekliyoruz.

Danıştay 10. Dairesi, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin TÜPRAŞ’ın özelleştirilmesine ilişkin İhale Komisyonu kararını iptal kararı ile ilgili yürürlüğün durdurulması istemini reddetti.

TÜPRAŞ’ın özelleştirilmesine ilişkin olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) İhale Komisyonu kararı, Petrol İş sendikası tarafından açılan dava sonucunda, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nce 02 Haziran 2004 tarihinde iptal edilmişti. ÖİB, bu karara karşı Danıştay’da temyiz isteminde bulunmuştu. Ankara 10. İdare Mahkemesi kararının yürütülmesinin durdurulmasını istemini ilk aşamada reddeden Danıştay 10. Dairesi, temyiz istemini önümüzdeki süreçte esastan karara bağlayacak.

Bergama Ovacık'ta yargı kararlarına karşın çalışmalarını sürdüren Normandy A.Ş.'nin Jeoloji Mühendisleri Odamız aleyhine açtığı 100 Milyar TL'lık manevi tazminat davasında ilk duruşma 04 Mayıs 2004 tarihinde yapıldı..TMMOB (Kaya Güvenç) ve bağlı odaların başkan ve üyelerinden oluşan kalabalık grup duruşmayı izlediler.Delillerin sunulması ve şirketin bilançosunun mahkemeye iletilmesi için 2 inci duruşma tarihi 17 haziran 2004 tarihine verildi.

Konuyla ilgili Basın Açıklaması yapıldı.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği