Haberler

YANI BAŞINIZDA BİRŞEYLER OLMAKTA

İhale aşamasındaki Eti Alüminyum tesislerinde inceleme gezisi yapmak isteyen LİMAK firması temsilcilerinin geldiğini öğrenen gündüz vardiyasındaki işçiler 19 Nisan 2005 tarihinde işyerlerini terk etmediler.

Durumu öğrenen Şehir Meclisi bileşenleri, Seydişehir halkı ve çalışanların aileleri fabrika önünde toplanarak eyleme destek verdiler.
Sendika Şube Başkanı Muharrem Oğuz konuşmasında, "fabrikayı sattırmamak için gerekirse fabrikayı terk etmeyeceklerini, hiçbir firma temsilcisini fabrikaya sokmayacaklarını" belirtti.

Firma temsilcilerinin fabrikaya giremeden geri dönmesi üzerine işçiler işbaşı yaptılar. Eyleme desteğe gelen yaklaşık 2500 kişilik grup ta şehir merkezine yürüdü.

 

Fabrikada çalışanı, esnafı, çiftçisi tüm Seydişehir halkı fabrikalarının özelleştirilmesini engellemek amacıyla tek yumruk oldu. 4 Nisan 2005 tarihinde Eti Alüminyum’un sattırmamak için Çelik-İş Sendikasının başlattığı mücadeleye tüm Seydişehir halkı destek verdi. Sendikalar, kitle örgütleri, çiftçi örgütleri ve esnaf da eyleme katıldı. PTT önüne yürüyen işçiler ve halk yürüyüş boyunca özelleşirime yanlısı hükümet aleyhine sloganlar attılar. PTT önünde toplanan binlerce Seydişehirli fabrikalarının satılmaması için kararlı olduklarını sonuna kadar direneceklerini ve öfkelerini dile getirdiler.

Kayseri'nin İncesu ilçesi yakınlarındaki Çinkur Çinko Kurşun Metal Sanayi Fabrikası, İpek Mobilya tarafından satın alınmıştır. 1999 yılında kapatılan ve İncesu İcra Dairesi tarafından 14. kez satışa çıkarılan Çinkur, 4 trilyon 605 milyon liraya İpek Mobilya AŞ'ye satılmıştır.

İpek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Aslan, Çinkur'u sahip olduğu arazi nedeni ile satın aldığını ve kendi uğraş alanı olan mobilya sektörünün gelişmesinde kullanacağını söyledi.

1 Haziran 1996 yılında Özelleştirme İdaresi tarafından İranlı işadamlarının kurduğu Kayseri Maden Metal Ticaret AŞ’ye 14 milyon dolara satılan yılda 30 bin ton üretim kapasitesi ile ham cevherden çinko metali üreten Türkiye’nin tek fabrikası olan ÇİNKUR, 3 yıl üretim yapma şartı sonrasında 26 Kasım 1999 yılında üretimini durdurmuştur.

Odamız, ülkede yapılan özelleştirmeler sonucunda madenlerimiz için vurgun ve talanın önünün açılacağını, üretim yapan tesislerin satış sonrası kapatılacağını, madenlerimizin ham cevher olarak ihraç edileceğini bu nedenle özelleştirmelerin durdurulması gerektiğini söylemektedir.

İşte ÇİNKUR, özelleştirmesinin sonucu tesislerdeki ekipmanların sökülüp hurda fiyatına satıldıktan sonra mobilya üretimine başlanacak!

Özelleştirme Yüksek Kurulu, 24.06.2004 tarihinde; Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 09.06.2004 tarih, 5435 sayılı yazısına istinaden; Eti Krom A.Ş.'de bulunan % 100 oranındaki hissesinin "blok satış" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen, 58.100.000.- (ellisekizmilyonyüzbin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Yıltaş İnşaat Ticaret Limited Şirketine satılmasına karar verilmişti.

30,000 ton/yıl karpit, 11,500 ton/yıl ferrokrom, 7,300 ton/yıl silikoferrokrom, 5,000 ton/yıl ferrosilisyum ve 9,500 ton/yıl kapasiteli söderberg tesislerine sahip olan Eti Elektrometalurji A.Ş.’de ’de bulunan % 100 oranlarındaki İdare hissesinin özelleştirme ihalesi 29 Temmuz 2004 tarihinde sonuçlandırıldı. Karar Özelleştirme Yüksek Kurulu onayına sunuldu.
İhale Kayseri kökenli Aksu firmasında kaldı. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun da onaylamasıyla yüzde 40'ı peşin, kalanı 40 ayda ödenmek üzere 15 milyon 320 bin ADB dolarına özelleştirilen tesislere ilişkin satış sözleşmesi imzalanacak.

Yeni Madenci Frontier Pasific Türk Altın Madenini 30 milyon USD’a Alıyor.

Yeni Kanada’lı madenci Frontier Pacific (vancouver kökenli); geçen Perşembe yaptığı açıklamada; Türkiye’nin batısında bulunan Ovacık altın madeninin %100 hissesini Autin Investment B.V.’ den (Autin, Dünyanın en büyük altın üreticilerinden Denver kökenli Newmont Mining Corp.’ın bir alt şirketidir) 30 milyon USD’a satın aldığını açıklamıştır.

57. inci hükümet döneminde 2001 yılı başlarında gündeme getirilen Endüstri Bölgeleri Yasa Tasarısı üzerine TMMOB ve bağlı odaları, kamuoyunun ve demokratik kitle örgütlerinin tepkileri üzerine bazı maddelerinden vazgeçilerek 19 Ocak 2002 tarihinde yasalaştırılmıştır.

Ancak, çevreyle ve hukuk ile başı dertte olan şirketler kendilerini bu durumdan kurtarabilmek için her türlü baskı yöntemlerini kullanmışlar ve kabul görmeyen sözkonusu maddeleri tekrar çıkarabilmek için 16 Haziran 2004 tarihinde Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı adı altında TBMM gündemine getirmişlerdir.

Oda tüzüğü, 23.Olağan Genel Kurulda kabul edilen değişikliklerle "ANA YÖNETMELİK" adını alarak değiştirildi.

57. Hükümet tarafından hazırlanan ülkemizin doğal, kültürel, tarihsel zenginliklerini yok ederek ham cevher ihracatını teşvik eden Maden Yasa Tasarısı’nın yenilenmesi, Bakanlar Kurulu’nca uygun bulunarak 7 Ocak 2003 tarihinde TBMM Başkanlığına Plan ve Bütçe Komisyonu’na iletilmek üzere gönderilmişti.

Söz konusu tasarı 26 Mayıs 2004 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda Hükümeti de şaşırtan bir hızla görüşülerek kabul edilmiştir.

TBMM Genel Kurul Tutanağı için tıklayın...

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği