19-20 Mart 2022 tarihlerinde TMMOB Makine Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi, Selanik Caddesi No:76’da yapılan Odamız 32. Olağan genel Kurulu Odamızın kurumsal işleyişi anlamında önemli yönetmeliklerin kabul edildiği ve Oda örgütlenmesi anlamında önemli kararların alındığı tarihsel bir Genel Kurul oldu.

İki yönetmelik bir Ana Yönetmelik değişikliği ve Odamız açısından önemli kararların alındığı genel kurul geç saatlere kadar devam etti.

Üye sayımızın beş bine ulaşması nedeniyle yasa gereği delege sistemine geçiş için gerekli olan Ana Yönetmelik değişikliği için hazırlanan taslakta; 6. Ve 15. Maddelerdeki değişiklikler ayrı ayrı 2/3 çoğunluk aranarak oylandı kabul edildi. Sonra değişikliklerin tümü oylanarak yine 2/3 çoğunluk aranarak kabul edildi.

Odamız mali işleyişine yönelik olarak hazırlanan ve komisyondan aynen geçen Mali İşler Yönetmeliği’de oylanarak kabul edildi.

Odamız İktisadi İşletmesi METEM’in işleyişine ilişkin METEM Yönetmeliği de oylanarak kabul edildi.

Kararlar komisyonuna gelerek Komisyon raporu ile Genel Kurula iletilen önergeler doğrultusunda;

Oda örgütlülüğümüzün büyümesinin somut göstergesi bir önceki Genel Kurulda İzmir’in şube olması idi. Bu genel Kurulda da Akdeniz Bölge Temsilciliği oluşması önergesi Gaziantep, Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin’i içeren İskenderun merkezli Akdeniz Bölge Temsilciliği oy birliği ile kabul edildi.

İktisadi İşletmeden Oda hesabına nakit aktarımı konusunda yasal gereklilik nedeniyle talep edilen Genel Kurul kararı komisyonun olumlu görüşü doğrultusunda oy birliği ile kabul edildi.

Ana Yönetmelik dışında kalan yönetmeliklerde değişiklik yapılabilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi önergesi değişikliklerin ilk Genel Kurulda genel kurul onayına sunulması koşuluyla kabul edildi.

Gelecek Dönem Çalışma Esasları ve Sonuç Bildirgesi Komisyonuna verilmek üzere sunulan ve Komisyon tarafından uygun bulunan üyelere yönelik anket yapılması önerisinin gelecek dönem çalışma esasları içinde yer alması oy birliği ile kabul edildi.

Tarihsel bir katılımın yanında katılanların ağırlıklı olarak gençlerden oluşmasının da dikkati çektiği Genel Kurulun; Odamızın meslek aşkı, meslektaş hakkı ve memleket sevdası doğrultusunda sürdürdüğü mücadelesinin onaylandığını ve toplumsal sorumluluğunun farkında olan genç mühendislerin gelecekte daha güçlü bir oda sorumluluk aldığını görmek hepimizi mutlu etti.

TMMOB METALURJİ VE MALZEME
MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği