TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI 32. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Odamızın 32.Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda belirtilen gün ve yerde ilan edilen gündemle yapılacaktır.
Üyelerimizi Genel Kurula katılmaya çağırıyoruz.

Saygılarımızla.

TMMOB METALURJİ VE MALZEME
MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1. Açılış
2. Başkanlık Divanı Seçimi
3. Saygı Duruşu
4. Açılış ve Konuk Konuşmaları
5. Komisyon Seçimleri
   • Mali İşler Komisyonu
   • Gelecek Dönem Çalışma Esasları ve Sonuç Bildirgesi Komisyonu
   • Yönetmelikler Komisyonu
   • Kararlar Komisyonu
6. 32.Dönem Çalışma, Mali, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi
7. Yönetim ve Denetleme Kurullarının Aklanması
8. Komisyon Raporlarının Görüşülmesi
9. Adayların Belirlenmesi ve Duyurulması
10. Dilek ve Temenniler
11. Seçimler ( 2. Gün )

Çoğunluklu toplantı 12 Mart 2022 tarihinde saat 09.30’da Hatay Sokak No:10/9 Kızılay–Ankara adresinde yapılacaktır. Seçimler 13 Mart 2022 tarihinde Hatay Sokak No:10/9 Kızılay-Ankara adresinde saat 09.00-17.00 arasında yapılacaktır.

Çoğunluksuz toplantı Genel Kurulumuz ise 19 Mart 2022 tarihinde TMMOB Makine Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi Selanik Caddesi No:76 Kızılay Çankaya -ANKARA adresinde, seçimler ise 20 Mart 2022 tarihinde yine TMMOB Makine Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi Selanik Caddesi No:76 Kızılay Çankaya -ANKARA adresinde yapılacaktır.

Seçimlere Oda kimlik kartı ve ayrıca geçerli bir kimlik belgesi ile gelinmesi rica olunur.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği