Haberler

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 42. Olağan Genel Kurulu 31 Mayıs-3 Haziran 2012 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Siyasi İktidarın Türkiye’yi yeniden şekillendirirken, TMMOB’yi de işlevsizleştirmeye yönelik politikalarının hız kazandığı bir dönemde gerçekleştirilen Genel Kurul sokağa taştı. Mühendis, mimar, şehir plancıları Genel Kurulun ilk günü TMMOB’yi yeniden yapılandırmaya yönelik politikalara karşı sokaktan Siyasi İktidarı uyarırken, Genel Kurulun üçüncü gününde de TMMOB’li kadınlar Başbakanın “Kürtaj cinayettir” sözlerine karşı AKP İl Binasına yürüdü.

TMMOB 42. Olağan Genel Kurulu’nda Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın kurulması da kararlaştırıldı.

TMMOB 42. Genel Kurulu 31 Mayıs-3 Haziran 2012 tarihlerinde Ankara Kocatepe Kültür Merkezi`nde toplanacak.

Gündem

 1. Açılış ve Divan Seçimleri,
 2. Saygı Duruşu ve Anıtkabir Çelenk Komisyonu Seçimi,
 3. Gündemin Karara Bağlanması
 4. Yönetim Kurulu Başkanı‘nın Açış Konuşması,
 5. Konukların Konuşmaları,
 6. Komisyonların Seçimi,
  -Yönetmelikler Komisyonu
  -Kararlar Komisyonu
  -Mali İşler ve Bütçe Komisyonu
  -Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu
 7. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Çalışma Raporlarının Okunması, Görüşülmesi,
 8. 41. Dönem Yönetim Kurulu‘nun Aklanması,
 9. Komisyon Raporlarının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
 10. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Adaylarının Açıklanması,
 11. Dilek ve Öneriler
 12. Seçimler

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından 3-4 Mayıs 2012 tarihlerinde İzmir'de yapılacak 4.Endüstriyel Fırınlar ve Refrakter Sempozyumu'nun "Demir Çelik Sektörü Buluşuyor" programı belli olmuştur.

Sempozyum programı ektedir.

Tüm meslektaşlarımızı sempozyuma davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 27.Olağan Genel Kurulu 14-15 Nisan 2012 tarihlerinde yapılmıştır.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 27.Olağan Genel Kurulu Divan Başkalığını Belgin Bert, Divan Başkan Yardımcılığını Başak Yetişti Aldı, Divan Yazmanlıkları Esma Güneş Bodur ve Gökhan Aktaş yapmışlardır.

Açıklanan gündem doğrultusunda yapılan genel kurul, 15 Nisan 2012 tarihinde yapılan seçimlerle sona ermiştir.

Genel Kurulda alınan kararlar önümüzdeki günlerde yayınlanacaktır.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 27.Olağan Genel Kurulu sonucunda oluşan Oda Organları Listesi ektedir.

Akkuyu`da yapılması planlanan nükleer santralın ÇED toplantısı Nükleer Karşıtı Platform üyesi, Odalar, çevre örgütleri ve Akkuyulu’lar tarafından proteste edildi ve “Akkuyu’da Nükleere Hayır” denildi. Mersin Akkuyu’yu cehenneme çevirecek nükleer santral kurulma girişimlerine karşı 28 Mart 2012 Çarşamba günü akşamı EMO Ankara Şubesi önünde bir araya gelip buradan araçlarla Akkuyu’ya hareket eden NKP üyeleri 29 Mart 2012 Perşembe günü santralin kurulacağı Büyükeceli beldesini belediye toplantı salonunda “Nükleere inat yaşasın hayat”, “Akkuyu Çernobil olmayacak”, “Emperyalist sermaye Akkuyu’dan defol” , “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atarak toplantıyı engellediler.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası İzmir İl Temsilciliği ilk tanışma yemeğini düzenledi. 25/02/2012 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Çatı Restaurant' ta yapılan yemekte emekli, çalışan meslektaşlarımız ile birlikte akademisyen ve öğrenci üyelerimiz de dahil olmak üzere 50 katılımcı yer aldı.Yemekte açılış konuşmasını Temsilcilik yürütme kurulu üyelerimizden Doç. Dr. Bülent ÖNAY yaptı. Katılımları için tüm üyelerimize teşekkür eden Önay, 3-4 Mayıs 2012 tarihlerinde İzmir' de düzenlenecek olan, 4. Endüstriyel Fırınlar ve Refrakter Sempozyumu hakkında bilgi vererek tüm davetlilere sempozyuma katılım çağrısı yaptı. Yemeğe Odamızın İstanbul Şube' sinden katılan Başak Yetişti Aldı ve İrfan Kaptı ise Oda faaliyetlerimizin tüm bölgelerde tüm meslektaşlarımıza ulaşarak gerçekleşmesinin önemine değinerek, İzmir İl Temsilciliğinin yürüttüğü tüm çalışmaları maddi ve manevi olarak destekleyeceklerini belirttiler. Odamızın İzmir İl Temsilcisi T. Orkun KORUK, bu tür organizasyonlarla birlikte birçok meslektaşın bir araya gelme şansı bulduğunu ve ileride de tekrarlarının olacağını söyledi. Yemekte, İzmir' e başka illerden çalışmak için gelen meslektaşlarımız da Oda' yı tanıma ve katılma fırsatı buldu.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası İstanbul Şube 10.Olağan Genel Kurulu 18 - 19 Şubat 2012 tarihlerinde aşağıdaki gündem ile yapıldı:

GÜNDEM

1. Gün

1.Açılış
2.Başkanlık Divanı Seçimi,
3.Saygı Duruşu,
4.Açış Konuşmaları,
5.Çalışma Raporu, Mali rapor okunması, görüşülmesi ve değerlendirilmesi,
6.Tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi ve değerlendirilmesi,
7.Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek adaylarının belirlenmesi ve tutanağa bağlanarak duyurulması,
8. Dilek ve Öneriler,
9. Kapanış

2.Gün Seçimler

5.Alüminyum Sempozyumu, 13-14 Ekim 2011 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi, Yeşilköy-İstanbul'da Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası işbirliği ile gerçekleşmiştir.

5.Alüminyum Sempozyumu ile birlikte Hannover-Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. tarafından, 2.ALUEXPO Alüminyum Teknolojileri Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı eş zamanlı olarak düzenlenmiştir.

Eş zamanlı olarak yapılan sempozyum ve fuar ortak bir program ile açılmıştır. Açılışta; Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İbrahim ANIL, 5.Alüminyum Sempozyumu Yürütme Kurulu Başkanı Remzi ÖRNEK, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nden Tarık BAYKARA, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin KÜÇÜK, Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali KİBAR ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Davut KAVRANOĞLU birer konuşma yaptılar.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen mühendis, mimar ve şehir plancıları, "Haklarımız, geleceğimiz, halkımız, ülkemiz için söyleyecek sözümüz var” çağrısıyla Ankara Sıhhiye Meydanı’nda buluştu. On binlerce kişinin katıldığı miting büyük bir coşkuyla geçti.

15 Mayıs Pazar günü sabah saatlerinden itibaren TMMOB’ye bağlı 23 odanın pankartları altında Tren Garı’nda toplanmaya başlayan mühendis, mimar ve şehir plancıları taşıdıkları dövizlerle meslek alanları üzerinden Türkiye’nin sorunlarına dikkat çektiler.

Bandista’nın müzikleri eşliğinde mitingi alanına giren coşkulu kalabalık, sloganlarla “Eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, demokrasi ve bir arada yaşama” taleplerini dile getirdi.

DİSK, KESK, TTB, emek-meslek örgütleri, siyasi partiler, demokratik kitle örgütlerinin de destek verdiği miting, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın konuşmasının ardından Sevinç Eratalay konseriyle sona erdi.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası İzmir genel üye toplantısı 19 Şubat 2011 tarihinde İzmir İl Temsilciliğimizde yapıldı. Genel üye toplantısına genel merkezden Hüseyin Savaş ve Hüseyin Hızlı katıldı. Yeni mezun, çalışan, emekli ve akademik meslektaşlarımızdan oluşan 30 kişilik toplantıda odamızın kuruluşu, amacı ve örgütlenme çalışmaları konusunda bilgilendirme yapıldı.Yeni kurulan İzmir İl Temsilciliği için örgütlenmenin önemine ve İzmir'deki metalurji mühendisi sayısına dikkat çekildi. İzmir'de özellikle de demir-çelik sektöründe çalışan mühendislerimiz, İzmir'de yapılması planlana Endüstriyel Fırın ve Refrakterler Sempozyumu ve 4-5 Mart tarihinde temsilciliğimizde yapılacak olan Çelik Seçimi eğitimi konusunda bilgilendirildi. Bu eğitimin haricinde yapılacak diğere eğitim konularında bilgi verildi.

İzmir İl Temsilcimiz Orkun Koruk, temsilciliğimizin açılışını gerektiren sebeplerden bahsederek yapılması planlanan çalışmalara dikkat çekti. Temsilcilik binamızın haftanın 3 günü açık olduğu konusuna değinerek, genç arkadaşların da ilgisi ve yardımı ile daha aktif bir temsilcilik sergileyeceğimizi ifade etti. Toplantıda; çalışan ve yeni mezun arkadaşlar temsilciliğin daha aktif olması konusunda bizzat desteklerini ifade ettiler. Dokuz Eylül Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendiliği Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Bülent ÖNAY ve araştırma görevlisi Orkut SANCAKOĞLU ise meslek odası-üniversite ilişkisinin öneminden bahsederek bu konuda ortak aktiviteler düzenlenebileceğini ve üniversitenin bu konuda yardım için hazır olduğuna dikkat çektiler.

Toplantının geri kalan zamanında üyelerimizden gelen karşılıklı soru ve öneriler görüşüldü.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği