23 -24 Ağustos 2017 tarihlerinde eğitimimiz, Mehmet ASAY ve Erkan ÇOŞKUN tarafından katılımcılarımız ile paylaşıldı.

TOSÇELİK’e yaptığımız eğitimin öncelikli amacı; çelik malzemelerin kullanım amacına uygun olarak seçme kriterlerin belirlenmesi, çeliğe uygulanan ısıl işlemler ve kullanım amacına uygun ısıl işlem yöntemi seçim konularınında gerekli bilinç ve bilginin kazandırılmasıydı.

Bu amaca yönelik olarak katılımcılara

1. Çelik tiplerinin tarifi ve farklı özelliklerine göre sınıflandırılması
2. Standartlaştırma ve şartname hazırlanması
3. Genel ısıl işlem teminolojisi
4. Yüzey sertleştirme ısıl işlemleri
5. Yumuşatma ısıl işlemleri 
6. Isıtma ve soğutma sistemlerine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

2 gün süre ile gerçekleştirdiğimiz çelik seçimi ve ısıl işlem eğitimine tanışma ve katılımcıların eğitimden beklentilerinin alınmasıyla başlanmış, ön test uygulanarak eğitim hakkında genel bilgileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Eğitim içeriği her gün için 6’şar oturumda verilmiş olup, şirket özeline ilişkin örnekler ve vaka sunumlarıyla eğitim tamamlanmıştır.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği