Eğitimimiz İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Özgül KELEŞ tarafından 2 tam gün olarak planlanmıştır.

Çağımız bilgi çağının da ötesine geçmiş ve hayalleri gerçekleştirme çağı haline gelmiştir. Bilgi ile hayallerin harmanlandığı, eski kalıplaşmış kuralların yıkıldığı, sürekli yeniliğin hakim olduğu, her safhada kalite ve hatta satış sonrası desteğin de ötesine geçen bir kalite anlayışı benimsenmiştir. İnovasyon, tam da burada devreye girerek işletmeleri yenilikçi anlayışla büyüme, gelişme, varlığını sürdürme ve hatta lider olmada bir adım daha ileriye götürmektedir. Günümüzde işletmelerin gündemlerine yeni gelen inovasyon kavramı ile bilim, mühendislik, araştırma, geliştirme ve teknoloji kavramları arasındaki ilişkiler, eğitimimizin içeriğini oluşturmaktadır.

İnovasyon hayatın her alanındadır. Kurumlardaki her çalışan birbirleri ile aynı dili konuşarak hızla fark yaratmalıdır. Buluşun ticari değer kazanması için her alanda çalışanın inovatif düşünerek zekasını ortaya koyması gerekir. Gerçekte insanlıkla varolan inovasyon kavramına son yıllarda özel bir önem verilmeye başlanmıştır. Bu eğitim hayatında inovasyonu öne almak isteyen her seviyeden çalışanın yer alabileceği bir eğitim programıdır.

Kapsamlı bilgi için tıklayın...

Eğitim Tarihi: 12 – 13 Mayıs 2017
Eğitim Saati: 09:30 -17:00
Eğitim Yeri: Validebağ Adile Sultan Kasrı Öğretmen Evi
Son Başvuru Tarihi: 5 Mayıs 2017

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği