Eğitimimiz Sayın Canan İNEL, Erman CAR ve Yrd.Doç.Dr. Ahmet TURAN tarafından 2 tam gün olarak planlanmıştır.

Alüminyum ve alaşımları mükemmel özellikleri nedeni ile endüstrinin hemen hemen her alanında kullanım yeri bulmaktadır. Özellikle son yıllarda, çevresel sorunlar, enerji üretimi ve bulunabilirliğinde yaşanan sıkıntılarmühendislerin gündemine “sürdürülebilirlik” kavramını sokmuştur. Alüminyum, hafifliği ve aynı zamanda yeniden üretilebilirlik (recycling: geri dönüşüm) özeliği nedeni ile sürdürülebilir bir malzemedir. Başta taşımacılık ve otomotiv, inşaat, paketleme ve mühendislik uygulamalarında alüminyum levha ürünlerinin tüketimi artmaktadır. Bu artış hem yeni alaşımların tasarlanmasında hem de yeni üretim tekniklerinin geliştirilmesinde itici güç olmaktadır. Ancak ekonomik, çevreye duyarlı ve kaliteli levha ve levha ürünlerinin üretimi, hammadde temininden başlayarak, ürünün sevkiyatına kadar geçen sürecin teknik anlamda çok iyi izlenmesini ve kontrolünü gerekmektedir.

 Alüminyum üretim yöntemleri,

 • “Malzeme” olarak alüminyum ve alüminyum işlem alaşımları,
 • Levha ve levha ürünlerinin kullanım alanları ve geleceği,
 • Ergitme,
 • Ergimiş metal kalitesi,
 • Levha döküm yöntemleri ve katılaşma,
 • Levha ve folyo ürünlerinin kullanım alanları ve geleceği,
 • Döküm hataları ve bunların önlenmesi,
 • Tavlama,
 • Isıl işlem,
 • Levha dökümde enerji kullanımı ve tasarrufu,
 • Ürün kalitesinin kontrolü,
 • Çevresel duyarlılık konularına yönelik teorik ve pratik bilgilerin paylaşılması amaçlanmaktadır.

Levha döküm üretiminde çalışan mühendis ve teknisyenler, haddehane mühendis ve teknisyenleri, haddehane ve dökümhanelere hammadde ve yardımcı malzeme sağlayan firma çalışanları, haddehane ve dökümhanelere makine ve ekipman sağlayan firma çalışanları, kalite kontrol mühendis ve teknisyenleri bu eğitimin hedef kitlesidir.

Sanayinin ihtiyacına cevap oluşturabilmek ve konuya gerekli olan odaklanmayı yaratabilmek adına hazırladığımız programın detay ve içeriklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim Tarihi: 7 – 8 Nisan 2017
Eğitim Saati: 09:30-17:00
Eğitim Yeri: Validebağ Adile Sultan Kasrı Öğretmen Evi
Son Başvuru Tarihi: 31 Mart 2017

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği