Eğitimimiz İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Fuat ÇAKIR ve Prof. Dr. Mustafa ÜRGEN tarafından 2 tam gün olarak planlanmıştır.

“Yüzey işlemleri”; hemen hemen tüm endüstri sektörlerinde kullanılan malzemelerin yüzeylerinin işlevsel, aşınma, dekoratif ve korozyon özelliklerini değiştirmek, geliştirmek için kullanılan işlemlerin genel adıdır. Konu son derece kapsamlıdır ve çok farklı disiplinlerin ilgi alanına girer. Eğitim kapsamında metalik malzemelere uygulanan yüzey işlemlerinin temel prensipleri katılımcılara özetlenecektir. Katılımcıların, yüzey işlemler içerisinde en yaygın kullanılanlardan olan elektrolitik metal kaplamalar, sıcak daldırma- galvanizleme ve vakum kaplama tekniklerine özel ağırlık verilerek yapılacak eğitim ile bu tür kaplamaların üretimi, seçimi, tanımlanması ve farklı amaçlara yönelik olarak kullanımları konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Katılımcılar,

  1. Yüzey işlemlerinin mühendislik uygulamalarına yönelik olarak sınıflandırılması konusunda bilgi sahibi olacaklardır,
  2. Yüzey işlem uygulamalarında ön işlemlerin önemini kavrayacaklardır,
  3. Elektrolitik metal kaplamaların ilkeleri, uygulamaları, seçimi ve tanımlanmaları konularında bilgi sahibi olacaklardır,
  4. Sıcak daldırma çinko kaplama yönteminin ilkeleri, uygulamaları, seçimi ve tanımlanmaları konularında bilgi sahibi olacaklardır,
  5. Vakum kaplama tekniklerinin ilkeleri, uygulamaları, seçimi ve tanımlanmaları konularında bilgi sahibi olacaklardır,
  6. Farklı amaçlara yönelik yüzey işlem seçiminin ilkelerini örnekler üzerinden tartışarak öğreneceklerdir.
  7. Kaplamaların özellik ve performanslarına yönelik tanımlama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Yüzey işlem teknolojileri ve uygulamaları konusunda genel bilgi yanında elektrolitik metal kaplama, galvanizleme ve vakum kaplama tekniklerinin uygulamaya yönelik kullanımı ve seçimi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen tasarım, üretim ve alım–satım alanında çalışan mühendisler ve teknik elemanlar bu eğitimin hedef kitlesidir.

Sanayinin ihtiyacına cevap oluşturabilmek ve konuya gerekli olan odaklanmayı yaratabilmek adına hazırladığımız programın detay ve içeriklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim Tarihi: 17-18 Mart 2017
Eğitim Saati: 09:00-17:00
Eğitim Yeri: Validebağ Adile Sultan Kasrı Öğretmen Evi
Son Başvuru Tarihi: 10 Mart 2017

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği