Eğitimimiz 03 -04 Mart 2017 tarihlerinde Sayın Canan İNEL, Erman CAR ve Yrd.Doç.Dr. Ahmet TURAN tarafından 2 tam gün olarak planlanmıştır.

Alüminyum ve alaşımları mükemmel özellikleri ve “sürdürülebilir bir malzeme” olması nedenleri ile endüstrinin hemen hemen her alanında kullanım yeri bulmaktadır.

Ancak ekonomik, çevre ile dost ve kaliteli üretim yapabilmek için temel teknik bilgilerin bilinmesi önemlidir.

Bu bağlamda, planlanan eğitimde;

 • Alüminyum üretim yöntemleri,
 • “Malzeme” olarak alüminyum ve alüminyum işlem alaşımları,
 • Profil ürünlerinin kullanım alanları ve geleceği,
 • Ergitme,
 • Ergimiş metal kalitesi,
 • Biyet döküm yöntemleri ve katılaşma,
 • Döküm hataları ve bunların önlenmesi,
 • Isıl işlem,
 • Biyet dökümde enerji kullanımı ve tasarrufu,
 • Üretim ve Ürün kalitesinin kontrolu
 • Çevresel duyarlılık konularına yönelik teorik ve pratik bilgilerin paylaşılması amaçlanmaktadır.

Biyet döküm üretiminde çalışan mühendis ve teknisyenler, ekstrüzyon tesisleri mühendis ve teknisyenleri, ekstrüzyon tesisleri ve biyet dökümhanelerine hammadde ve yardımcı malzeme sağlayan firma çalışanları, ekstrüzyon tesisleri ve biyet dökümhanelerine makine ve ekipman sağlayan firma çalışanları, kalite kontrol mühendis ve teknisyenleri bu eğitimin hedef kitlesidir.

Sanayinin ihtiyacına cevap oluşturabilmek ve konuya gerekli olan odaklanmayı yaratabilmek adına hazırladığımız programın detay ve içeriklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim Tarihi: 3 – 4 Mart 2017
Eğitim Saati: 09:00-17:00
Eğitim Yeri: Validebağ Adile Sultan Kasrı Öğretmen Evi
Son Başvuru Tarihi: 24 Şubat 2017

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği