Bugün Hilafetin kaldırılışının 99. Yıl dönümü.
3 Mart 1924 günü hilafet kaldırıldı. Laik demokratik toplumun temelleri atıldı.
Şeriye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı. Yerine Diyanet kuruldu.
Ayrıca, Tevhidi Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği Yasası ) ile Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ulusal, laik ve bilimsel eğitim tesis edildi.
Böylece emperyalizme karşı kazanılan savaş orta çağ karanlığına karşı kazanılan bu başarılar ile taçlandı.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği