2 Mart 2019 tarihinde toplanan TMMOB Yönetim Kurulu Toplantısında, aşağıdaki açıklamanın TMMOB örgütlülüğü ve kamuoyuyla payaşılması karar altına alınmıştır.

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI’NIN “TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU’NUN KARARINI KINIYORUZ!” BAŞLIKLI BASIN AÇIKLAMASINA İLİŞKİN TMMOB YÖNETİM KURULUNUN ZORUNLU AÇIKLAMASI

TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu, TMMOB Yüksek Onur Kurulu’nun 23.02.2019 tarihinde aldığı bir karar üzerine, Oda web sayfasında 28.02.2019 tarihinde “TMMOB Yüksek Onur Kurulu’nun Kararını Kınıyoruz!” başlıklı basın açıklaması yapmıştır.

TMMOB Yönetim Kurulu, ilk karar organı Oda Onur Kurullarımızın verdiği kararlar gibi, nihai karar organı Yüksek Onur Kurulumuzun verdiği bu kararı da saygı ile karşılamaktadır. Yüksek Onur Kurulumuzun verdiği bir kararın içeriğine ilişkin tartışmaya girmememizin nedeni, hukuk devleti ilkesine olan inancımız, örgütlülük bilincimiz ve TMMOB Örgütlüğüne olan saygımızdandır.

TMMOB Yüksek Onur Kurulu, TMMOB için sadece disiplin mekanizmasının en üst organı değil, TMMOB’nin 65 yıllık tarihsel birikiminin ve büyük bedeller ödenerek sahip çıkılan değerlerinin korunmasının da önemli güvencesidir. TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyeleri Birliğimizin en üst kurulu olan TMMOB Genel Kurulunda yargı gözetiminde yapılan seçimler sonucu göreve gelmektedir ve TMMOB Ana Yönetmeliği ile Disiplin Yönetmeliği kapsamında çalışmalarını yürütmektedir. Kurul kararlarına karşı İdari Yargı yolu açıktır.

TMMOB ve Oda Kurullarının aldığı kararlar elbette eleştiriye açıktır. Ancak eleştiri ve tartışmalar, Birliğimizi güçlendirecek tarzda ve gereken ortamlarda yapılmalıdır. TMMOB örgütlülüğü içerisinde yer alan hiçbir üye veya kurul, kendilerine tanınmış olan hak ve yetkileri kullanarak TMMOB’nin örgütsel bütünlüğünü zedeleyecek tutum içerisinde olmamalıdır.

Her şeyden önce belirtmek isteriz ki; kişilere ilişkin verilmiş ve yargı yolu açık olan bir Yüksek Onur Kurulu kararına yönelik Oda Genel Merkez Yönetim Kurulu imzası ile açıklama yapılmış olmasının Birliğimizin temel ilkeleri, demokratik işleyişi ve çalışma anlayışında yeri yoktur. Bu yaklaşım, “benim yargım iyidir-senin yargın kötüdür” gibi hukukun temel ilkelerine inanmayan tek taraflı ve dayatmacı bir bakış açısını yansıtması açısından da manidardır.

Birliğimizin kendi demokratik işleyişi ve mekanizmaları hiçe sayılarak, TMMOB’nin bir Kurulunu zan altında bırakan basın açıklamasının TMMOB kültürüyle ve örgüt disipliniyle bağdaşır yanı bulunmamaktadır. TMMOB kurullarının işleyişine, tarafsızlığına ve saygınlığına gölge düşürmek, kurul üyelerini karalamak ve haklarında şaibe yaratmak kabul edilebilir bir tutum değildir.

Örgütlülük mücadelemiz içerisinde gelişmiş ve bugünlere taşınmış olan örgüt içi demokrasi, eleştiri ve ifade özgürlüğü, toplumsal cinsiyet eşitliği konularında TMMOB’nin herhangi bir kuruluna yönelik bu saldırgan yaklaşım tümüyle dayanaksız olup, örgüt içi eleştiri mantığı ile açıklanamaz ve iyi niyetle karşılanamaz.

ŞPO Genel Merkez Yönetim Kurulunun bu açıklaması ile TMMOB Yüksek Onur Kurulu’nu yakışıksız ve haksız ifadelerle suçlamasını kabul edilemez buluyor ve kınıyoruz.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!..

TMMOB 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06650 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği