Odamız, ülkede yapılan özelleştirmeler sonucunda madenlerimiz için vurgun ve talanın önünün açılacağını, üretim yapan tesislerin satış sonrası kapatılacağını, madenlerimizin ham cevher olarak ihraç edileceğini bu nedenle özelleştirmelerin durdurulması gerektiğini söylemektedir.

İşte ÇİNKUR, özelleştirmesinin sonucu tesislerdeki ekipmanların sökülüp hurda fiyatına satıldıktan sonra mobilya üretimine başlanacak!

Çinko madeni, artık böyle bir üretim tesisi olmadığı için ham olarak yurt dışına satılacak ve ülkenin çinko metaline olan ihtiyacının tamamı yurt dışından getirilecektir.

Nitekim, aşağıdaki haber bu konudaki haklılığımızı göstermektedir.

“Nazire Dedeman, Otelcilik ve turizm zor bir alan. Madencilik ise daha kárlı" dedi. Dedeman’ın devreye almayı planladığı çinko ve kurşun yatakları bir süredir Çinkur'da yaşanan ilginç gelişmeler sonucunda gruba iade edildi. Devlet Çinkur’un kuruluş döneminde bölgedeki özel sektörün elinde bulunan madenleri Çinkur’a devir almıştı. Çinkur’un kapatılmasının ardından, madenler de Çinkur'un kuruluş dönemindeki eski sahiplerine iade edildi. Dedeman Grubu’nun sahibi olduğu alanda yaklaşık 5 milyon ton rezerv bulunuyor. (28 Eylül 2004 Hürriyet)”

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği