Özelleştirme Yüksek Kurulu, 24.06.2004 tarihinde; Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 09.06.2004 tarih, 5435 sayılı yazısına istinaden; Eti Krom A.Ş.'de bulunan % 100 oranındaki hissesinin "blok satış" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen, 58.100.000.- (ellisekizmilyonyüzbin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Yıltaş İnşaat Ticaret Limited Şirketine satılmasına karar verilmişti.

O tarihlerdeki açıklamalarımızda, şirketin iştigal alanının PVC olduğu, ilginin maden sahalarına ve hamcevher satışlarına yönelik olduğunu belirtmiştik. Ancak, şirket ÖİB tarafından verilen uzatmalara rağmen Eylül ayına kadar ilk taksidini bile ödeyememiştir.
Bunun üzerine ÖİB, 14 Eylül 2004 tarihinde 2004/52 Sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) Kararı gereğince, ihalede 58.050.000-ABD Doları bedelle en yüksek ikinci teklifi vermiş olan ve maden-metalurji sektörleriyle ilişkisi Rusyadan ithal ettiği kömürü paketleyerek satmaktan öte olmayan Yıldırım Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş. ile satış sözleşmesi imzalamıştır.

Uyarıyoruz! İlk iş olarak tüm işçileri işten çıkaracak şirketin, bu tesislere yatırım yaparak üretime devam etmeyeceğini, tesislerin kapanacağını ve dünyada kalitesi kanıtlanmış krom cevherlerimizin yurt dışına pazarlanacağını bir kez daha yeniliyoruz.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği