Yeni Madenci Frontier Pasific Türk Altın Madenini 30 milyon USD’a Alıyor.

Yeni Kanada’lı madenci Frontier Pacific (vancouver kökenli); geçen Perşembe yaptığı açıklamada; Türkiye’nin batısında bulunan Ovacık altın madeninin %100 hissesini Autin Investment B.V.’ den (Autin, Dünyanın en büyük altın üreticilerinden Denver kökenli Newmont Mining Corp.’ın bir alt şirketidir) 30 milyon USD’a satın aldığını açıklamıştır.

“FRONTIER PACIFIC” TÜRKİYE’NİN BATISINDA (BULUNAN) OVACIK ALTIN MADENİNİ SATIN ALIYOR

Vancouver, British Columbia – 24 Haziran 2004

Frontier Pacific Mining Corporation (TSX-V: FRP, “Frontier Pacific”), Newmont Mining Corporation (“Newmont”)’un bir bağlı ortaklığı olan Autin Investments B.V. (“Autin”)’den Türkiye’nin batısında bulunan Ovacık Altın Madeni’ndeki %100 hissesini satın almak için nihai bir anlaşmayı bağıtlamış olduğunu açıklamaktan memnuniyet duymaktadır. Frontier Pacific, Autin’in bir Türk şirketi olan Normandy Madencilik A.S. (“NMAS”)’deki çıkartılmış hisselerinin tamamını NMAS’nin Ovacık Madeni ile ilgili olmayan bütün aktif ve pasiflerini bir başka iştirake transfer etmek üzere yaptığı yeniden yapılanmayı tamamlamasını müteakip elde edecektir.

Ovacık Maden sahası, 13.3 g/t Au tenörlü 561.000 ton kesin ve mümkün (proven+probable) mineral rezervi (bir başka ifadeyle 239.000 troy ons altın muhteviyatını) içeren açık maden ocağı ile 12.5 g/t Au tenörlü yer altı madenciliğine dönüştürülebilir 655.000 ton (bir başka ifadeyle 263.000 troy ons altın muhteviyatını) muhtemel mineral kaynağını bünyesinde barındırmaktadır. Bu rakamları, Ulusal Politika 43-101 ana ilkelerine uygun olarak, Toronto/Kanada’da bulunan Roscoe Postle Associates Inc. firmasında yüksek mühendis olarak çalışan Bay Graham G. Clow hazırlamıştır.

Frontier Pacific ile Newmont, 1 Temmuz 2004 itibariyle geçerli olmak üzere Frontier Pacific’in Ovacık Madeni’nden % 100 oranında ekonomik fayda sağlamaya başlaması konusunda anlaşmışlardır. 1 Temmuz tarihinden sonra Madeni’nin idaresini Newmont’un yapmaya devam edeceği ve aynı zaman zarfında Frontier Pacific’in idari olarak tam kontrolü üzerine almadan önce yer altı madencilik faaliyetlerini hızlandırmak için planları uygulamaya başlayacağı bir geçiş dönemi konusunda mutabık kalınmıştır.

Ovacık Madeni, Türkiye’nin batısında İzmir’in 106 km kuzeyinde bulunmaktadır. Cevher, hem açık maden ocağından hem de yer altı madencilik faaliyetlerinden sağlanmak üzere, günlük yaklaşık 1.500 tonluk bir üretim temposu ile kazanılmaktadır. Ocağın üretime başladığı 2001 Temmuz ayı ile 2003 Aralık ayı arasındaki dönemde, Ovacık Madeni ortalama 11,7 gram/ton (0,34 ons/ton) tenörlü, 343.000 troy ons (10,6 milyon gram=10,6 ton) altını 2003 sonunda ortalama 130 $/troy ons maliyetle üretmiştir. Newmont tarafından bildirilen detay üretim rakamları aşağıdaki gibidir:

Dönem Üretilen Cevher (Ton) Birim Tenör (g/t Au) Altın Kazanım Oranı Üretilen Altın (Troy Ons)
Tem.-Ar. 2001 153,000 9.9 93.7% 46,000
2002 327,000 12.5 92.6% 124,000
2003 484,000 11.8 94.2% 173,000
Total 964,000 11.7 93.6% 343,000

Ovacık Maden Ocağı epitermal bir altın yatağı olup Miyosen ile Eosen dönemleri arasında oluşan andezitik volkanik kayaçlarda bulunmaktadır. Yatak bonanza tipi çok sayıda cevher sokulumunu içermektedir. NMAS tarafından kontrol edilen ve Maden Ocağı’nın hemen etrafı ile Maden Ocağını çevreleyen 250 km2’lik alandan oluşan saha, Ovacık Madeni benzeri birden çok yatağı barındıracak mükemmel bir potansiyele sahiptir. Ovacık Madeni’nin satın alınması ve devir işlemleri neticesinde, Frontier Pacific orta ölçekli bir altın üreticisi durumuna gelecektir.

Ovacık Madeni’nin satın alımı ile Yunanistan’ın kuzeydoğusundaki Perama Hill Altın Projesinin tamamlanmasını müteakiben, Frontier Pacific aşağıda belirtilen altın kaynaklarını kontrol eder hale gelecektir:

Location & Category Ton Tenör (g/t Au) Altın Muhteviyatı (Troy Ons)
Ovacik Madeni, Açık Ocak Kesin, Görünür & Mümkün Mineral Rezervi 561,000 13.3 239,000
Ovacik Madeni Yeraltı Muhtemel Mineral Kaynağı 655,000 12.5 263,000
Perama Hill Açık Ocak Gösterge Niteliğindeki Mineral Kaynak (May 7, 2004 News Release) 11,700,000 3.62 1,360,000
Ovacık Madeni satın alım fiyatı 30 milyon $’dır. Buna ilave olarak, Frontier Pacific toplamı 14 milyon $’a kadar çıkabilecek iki adet ihtiyat ödemesi/şartlı ödeme yapacaktır.

Eğer Frontier Pacific, 220.000 troy ons’a kadar ilave altının kazanımının Ovacık Madeni’nin mevcut madencilik altyapısı ile mümkün olduğunu ve ilave kazanımı ölçülmüş veya gösterge niteliğinde bir kaynak olarak kamuoyuna açıklarsa 6 milyon $’a kadar çıkabilecek birinci ihtiyadi ödeme yapılacak ve bu ödeme her üç ayda bir eşit taksitler halinde gerçekleştirilecektir.
İkinci ihtiyadi/şartlı ödeme toplamda 8 milyon $’a kadar çıkabilecektir. Bu ödeme, 3 yıllık bir dönemde üç ayda bir taksitler şeklinde ya 2006 yılının birinci çeyreğinden sonra ya da Frontier Pacific’in Ovacık Madeni’ni satın almasından dolayı üstlendiği borcunu tamamen geri ödemesinden sonra yapılacaktır. Her üç ayda ödenmesi gereken tutar, diğer unsurların yanı sıra, ilgili üç aylık dönemdeki altın fiyatına bağlı olacaktır. Ödenmesi gereken toplam tutar, ödeme döneminde arka arkaya yapılan 12 üç aylık taksitlerin ödemelerinin toplamı olup, azami 8 milyon $ olacaktır.

Frontier pacific, satın alma fiyatını ve işletme sermayesi için gereken ilave fonları borçlanma ve sermaye finansmanı suretiyle karşılama niyetindedir. Bütün bu işlemlerin sonuçlandırılması Frontier Pacific’in gerekli finansmanı sağlayıp, sağlayamayacağına bağlıdır. Frontier Pacific, bu fonlama (finansman sağlama) işi ile ilgili olarak Westwind Partners Inc., Toronto ve Haywood Securities Limited, Vancouver şirketlerini ajanı olarak kullanmaya devam edecektir.

Devir işlemi ile ilgili olarak Frontier Pacific ile Autin resmi bir hisse devri/satınalım anlaşması yapacaklardır. İşlemin sonuçlandırılması, TSX Venture Exchange (bir nev’I şirket borsası ve/veya rekabeti düzenleme kurumu) de dahil ilgili ve yetkili düzenleme kurum ve kuruluşlarından alınacak onaya tabi olacaktır. Frontier Pacific, Newmont ve Ovacık Maden İşletmesinin temin etmeyi başardığı yüksek güvenlik, çevre ve performans standartlarını ve mevcut işgücünü muhafaza etme beklentisindedir. Frontier Pacific, maden işletmesi ile bölgedeki yerel halklar arasında mevcut yakın ve olumlu iş ilişkisini ve bölge ahalisinin görüşlerine, kültür ve değerlerine saygı duymanın önemini idrak etmektedir.
Frontier Pacific, yüksek değerli projeleri satın almaya ve geliştirmeye ve çevre, sosyal ve ekonomik standartları aşmaya kendisini adamış / aşmayı kendisine taahhüt olarak addetmiştir. Vancouver’da yerleşik firma; ileri aşamalı fırsatları, faaliyetlerin gerçekleştirildiği yerlerdeki bölge insanına önemli, ciddi ekonomik ve sosyal faydalar temin etme amacıyla izlemektedir, takip etmektedir. Bu politika ortakların şirketteki hisselerinin değerini doğrudan arttırmakta, iyileştirmektedir.

ÇÖMEZ MADENCİ ‘FRONTIER PACIFIC’ TÜRK ALTIN MADENİNİ 30 MİLYON $’A SATIN ALIYOR

24 Haziran 2004

VANCOUVER (CP) – Çömez Kanadalı madenci Frontier Pacific Mining Corp. Türk altın madenini Newmont Mining Corp.’un bir bağlı ortaklığından 30 milyon US$’na satın alıyor.

Vancouver’da yerleşik Frontier, Perşembe günü geç saatlerde, Autin Investments B.V.’den Türkiye’nin batısında bulunan Ovacık Altın Madeni’ndeki %100 oranındaki hissesini satın almak için varmış oldukları mutabakatı açıkladı. Autin, dünyanın en büyük altın üreticilerinden birisi olan Denver merkezli Newmont’un bir bağlı ortaklığıdır.

Maden için verilen 30 milyon US$’lık satın alma fiyatına ilave olarak Frontier, Autin firmasına sahada belli miktar ilave altın kaynağı bulmasına ve dünya altın emtia fiyatlarına bağlı olarak 14 milyon US$’a kadar çıkabilecek ve iki yıllık bir sure içerisinde ödemesi gerçekleştirilecek iki adet ihtiyadi/şartlı ödeme yapacaktır.

Ovacık Maden sahasının kesin ve mümkün mineral rezervi 561.000 tondur.

Frontier, Autin firmasına satış/devir işleminin 15 Ağustos’a kadar tamamlanmaması durumunda 1,5 milyon US$ tutarında bir ödeme yapmayı kabul etmiştir.

Sözkonusu mutabakat 1 Temmuz itibariyle tamamlanmaktadır. Bu tarihten sonra, Newmont’un Maden’in idaresine devam ettiği ve bu sayede Frontier’in tam idari kontrolü üzerine almadan önce yeraltı madencilik faaliyetlerine yoğunlaşacağı bir geçiş dönemi öngörülmektedir.

Ovacık Madeni, Türkiye’nin batısında bulunan İzmir’in 106 km kuzeyindedir. Cevher, hem açık maden ocağından hem yeraltı madencilik faaliyetlerinden yaklaşık günlük 1.500 tonluk bir tempo ile üretilmektedir. Madenin üretime alındığı Temmuz 2001 tarihi ile Aralık 2003 arasındaki dönemde Ovacık Madenı 343.000 troy ons altını 2003 yılı sonu itibariyle ortalama 130 US$/troy ons maliyetle üretmiştir.

Frontier (TSXV:FRP), satın alma fiyatını ve işletme sermayesi için gereken ilave fonları borçlanma ve sermaye finansmanı suretiyle karşılama niyetindedir. Bütün bu işlemlerin sonuçlandırılması Frontier Pacific’in gerekli finansmanı sağlayıp, sağlayamayacağına bağlıdır. Frontier Pacific, bu fonlama (finansman sağlama) işi ile ilgili olarak Westwind Partners Inc., Toronto ve Haywood Securities Limited, Vancouver şirketlerini ajanları olarak kullanmaya devam edeceğini ifade etmektedir.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği