TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde Tepekule İş Merkezi'nde, İnşaat Mühendisleri Odası Konferans Salonu'nda düzenlediği 2. Olağan Genel Kurulu'nu başarıyla tamamlandı.

Açılışın ardından oluşturulan Divan Kurulu ile birlikte 2 günlük sürecin başlangıcını yapan toplantıya, Şube Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Deniz ÇAĞIRAL ve Oda Yönetim Kurulu Başkanı İrfan TÜRKKOLU açış konuşmalarını yaptılar. Şube Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Alişan YILMAZ, 2. Dönem Faaliyet Raporu'nu sundu ve ardından mali rapor da katılımcılara sunuldu. Üyelerin faaliyet raporu hakkındaki değerlendirmeleri dinlendikten sonra Yönetim Kurulu ibra edildi.

Aradan sonra, üyelerin değerli görüş ve önerileri alındı ve birinci günün kapanışı yapıldı. İkinci gün, 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşen seçimlerle birlikte, Şube Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile Şube Delege asıl ve yedek listeleri belirlendi. Bu şekilde 2. Olağan Genel Kurulumuz başarıyla tamamlandı.

Yeni Yönetim Kurulu, üyelerin destek ve katılımıyla belirlendi ve başarılı bir genel kurul süreci noktalandı. Gelecek dönemde birlikte başarılı çalışmalara imza atmayı dileriz.

 

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği