Meslek Odamızın Hakemli Dergisi Bulletin of Materials Science and Metallurgy Dergisi Editörler Kurulu 29 Nisan günü saat 13.00’da Yeditepe Üniversitesinde hibrit olarak bir araya geldi.

Toplantıya Bulletin of Materials Science and Metallurgy Editörleri; M. Şeref SÖNMEZ, Ahmet TURAN, Cansu CANBEK ÖZDİL, Caner DURUCAN, Gökhan TEMEL, Mertol GÖKELMA, Murat ALKAN, Seval GENÇ, Taner AKBAY, Tolga TAVŞANOĞLU, Utku İNAN fiziki olarak katılırken Monika VITVAROVA, Puan NURFANIZAN, Sedat AKKURT, Erman CAR, Kadri AYDINOL ise çevrimiçi olarak katıldılar.  TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odasından ise Yönetim Kurulu Başkanı A. İrfan TÜRKKOLU, Yönetim Kurulu Üyeleri; Bilgi ÇENGELLİ İzzet ULU, Yağmur LALECİ, Ferhat YAŞAR, İstanbul Şube Genel Sekreteri Berkan Çelik, Genel Merkez Yönetici Asistanı Büşra TUTKUN katıldı.

Moderatörlüğünü Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda editörümüz olan Ahmet TURAN’ın, raportörlüğünü ise Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yine aynı zamanda editörümüz olan Cansu CANBEK ÖZDİL’in yaptığı toplantının açılışını Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. İrfan TÜRKKOLU, katılan tüm editörlere teşekkür ederek yaptı. A.İrfan TÜRKKOLU, Derginin oda açısından önemini anlatan kısa bir konuşma yaptı. Konuşma sonrası samimi bir ortam oluşturulması amacıyla tanışma bölümüne geçildi. Baş editör M.Şeref SÖNMEZ’in derginin gelişim süreci ve oda tanıtımı hakkındaki sunumuyla devam eden toplantıda editörlerden görüş ve önerileri alınarak önemli çıktılar elde edildi. Editörler derginin geleceği hakkında izlenmesi gereken yol açısından önemli değerlendirmelerde bulundular.

Toplantıya fiziki olarak katılan editörlerin yanında çevrimiçi katılan editörlerin de büyük katkısı oldu.

Süreç hakkında genel değerlendirme yapıldıktan sonra Başkan A. İrfan TÜRKKOLU’nun kapanış konuşmasıyla toplantı sonlandırıldı.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği