Her sene fiziki olarak yaptığımız ancak pandemi nedeniyle uzun bir süre sonra ilk kez fiziki olarak gerçekleştirdiğimiz Koordinasyon Toplantılarımızın İstanbul ayağını 30 Ekim 2022 tarihinde Şube binamızda gerçekleştirdik. 

Odamız Yönetim, Denetleme, Onur Kurulları ve METEM Yürütme Kurulu'nda bulunan ve İstanbul'da ikamet eden üyelerimizle bir arada gerçekleştirdiğimiz toplantı;

  • Saat 10:20’de Şube Yönetim Kurulu Başkanı Turgay ALDI’nın programı takdimiyle başlayan toplantı, Merkez Yönetim Kurulu Başkanı İrfan TÜRKKOLU’nun açılış konuşması sonra bir sonraki oturuma geçildi.
  • 10:30’da METEM Yürütme Kurulu Üyemiz Mahmut KİPER’in “TMMOB Tarihinde Önemli Köşe Taşları ve TMMOB’nin Önemli Yönetmelikleri” sunumu ile devam etti.
  • “Oda Tarihinde Önemli Köşe Taşları ve Odanın Önemli Yönetmelikleri” İrfan TÜRKKOLU ve Turgay ALDI’nın sunumu 11:30’da başladı ve yaklaşık 1 saat sürdü.
  • İki oturum sonunda yapılan sunumlarla ilgili sorular alındı ve konuyla ilgili kişilerin verdiği cevaplarla öğleden önce oturumları tamamlandı.
  • Öğle yemeği sonrası Doç.Dr. Ahmet TURAN “Dünyada ve Türkiye’de Meslek Odaları ve Mesleki Örgütlerde Olası Gelişmeler” sunumu ile farklı ülkelerdeki meslek odalarının mevcut durumlarını ve işleyişlerini konuştuk.
  • Koordinasyon Toplantısı'nın son otorumunda ise ;

A-Politika ve stratejilerde mevcut durum ve iyileştirme önerilerini,

B-Organizasyon ve örgütlenme olarak mevcut durum ve iyileştirme önerilerini,

C-İç ve dış ilişkiler çerçevesinde mevcut durum ve iyileştirme önerileri alındı. Forum çıktıları üzerine katılımcıların bilahare yazılı görüş bildirmesi istenerek biten toplantı sonrası akşam yemeğinde keyifli sohbetler eşliğinde devam etti.

  

  

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği