TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, Kadın Komisyonu olarak 23.05.2021 tarihinde 14:00- 16:30 saatleri arasında kadın meslektaşlarımızla buluştuk. Odamız, İstanbul Şube 2. Başkanı Duygu Şener’in moderasyonunu yaptığı etkinliğimiz, Öğrenci Komisyonu üyesi, İrem Yaren Siyah ve Kadın Komisyonubaşkanı, Hale Atabey’in açılış konuşmasıyla başladı.

Tarih Bilimci ve aktivist Duygu Akpınar’ın kapsamlı sunumunu dinledik.  Kadın üyelerimizin interaktif katılımıyla toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kamu ve özel alanlarımızda inşaasının nasıl gerçekleştirildiğine dair paylaşımlar yapıldı. Mühendisliği, toplumun dayattığı eril niteliklerle özdeşleştiren bakış açısının, kadın mühendislerin iş yaşamında yaşadığı sıkıntıların temelini oluşturduğu vurgulandı. Kadın mühendislerin, yönetici veya sahada çalışan olarak, pozisyonları farketmeksizin ayrımcılığa maruz kalabildiği, bu sorunları aşmak için toplumsal cinsiyet eşitsizliği eğitimlerinin arttırılması gereği konusunda fikir birliği oluştu.

Mevcut eril yapıyı kırmak için mücadele etmenin önemi; toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin toplumsal bir sorun olduğunun unutulmaması gerektiği aktarıldı.

Söyleşi, Kadın komisyonun, Haziran ayıi çerisinde yapacağı ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ etkinliğinin duyurusu yapılması ile sonlandırıldı.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği