YARGI KARARININ UYGULANMASI HUSUSUNDAKİ HASSASİYETİMİZİ KONYA VALİLİĞİ’NE VE SEYDİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI’NA SUNDUĞUMUZ DİLEKÇELERLE İLETTİK.

6 Temmuz 2006 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığına verdiğimiz dilekçe ile görevini yapmaya davet ettik.

İdarenin Anayasa'nın 138.maddesi ile 2577 sayılı İYUK'un 28.maddesi hükümleri gereği, yürütmenin durdurulması kararının “AYNEN VE GECİKTİRİLMEKSİZİN” yerine getirilmek durumunda olduğu ve hangi gerekçe ile olursa olsun, yargı kararının uygulanmaması halinde;

1. Anayasa'nın ihlal edilmiş olacağı,
2. Uygulamama kararını alan kamu görevlilerinin/siyasi sorumluların mali, idari ve cezai açıdan kişisel olarak sorumlu olacakları,
3. Uygulamama kararına dayalı olarak yapılan işlemlerin hiçbir zaman ve şekilde hukuki geçerlilik kazanamayacakları,

Anayasal ve yasal hükümler doğrultusunda, Danıştay 13. Dairesi’nin 29.05.2006 tarihli yürütmenin durdurulması kararı doğrultusunda, idareye düşen yükümlülük, Eti Alüminyum A.Ş.'nin %100 oranındaki"kamu payının blok hisse satışı ile alıcı firmaya devrine ilişkin tüm işlemlerin geri alınmasıyla ihale öncesi durumun “aynen ve gecikmeksizin” tesis edilmesidir.

Eti Alüminyum Tesislerinin “Entegre Alüminyum Fabrikası” olması ve sürekli bir elektroliz prosesi özelliğinden dolayı üretimine kesintiye uğratılmadan devam edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde sıvı alüminyum üretimindeki elektroliz hücrelerinin metale oturtulması durumunda; hücrelerin yeniden devreye alınması hasarlanmalara ve yeniden devreye alınması maliyetlerini doğuracaktır. Tesislerin kamuya iadesi sırasında bu özelliğin önemle dikkate alınarak devletin yeniden bir zarara uğratılmaması Özelleştirme İdaresi Başkanlığının asli görevi olmalıdır.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası ve KİGEM Vakfı’nın, hukuk devletine olan inancı, örgütlü yapısı ve toplumdan aldığı güçle, bu kararın en kısa zamanda uygulanmasını sağlayacaktır. Bu kararın uygulanması ile Türkiye'nin ayıbı haline gelen “yargı kararlarının uygulanmaması” gibi bir sorun da gündemden kalkmış olacaktır.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği