Çevre, Gıda, Kimya ve Metalurji Mühendisleri Odaları İstanbul Şubelerinin düzenlediği organize sanayi siteleri toplantılarının ikincisi 5 Mayıs 2009 tarihinde İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde, İkitelli KOSGEB binası toplantı salonunda gerçekleştirildi ve 25 meslektaş katıldı.

Toplantı salonunu sağlayan KOSGEB adına Bölge Müdürü Selahattin Kaya'nın açılış konuşması ardından, toplantıyı düzenleyen şubeler adına Çetin Durukanoğlu kısa bir giriş yaptıktan sonra söz bölgede çalışan mühendislere bırakıldı.

Toplantıda ortaya çıkan görüş ve öneriler aşağıdadır:

 • Organize sanayi bölgesi yönetimi yeni işletmelere ruhsat vermemektedir. Bu nedenle işletmeler ruhsatsız çalışmakta bu da mühendis çalıştırılmasının önünde engel olmaktadır. Organize sanayi bölgesi yönetiminin mahkemeye verilmesi gerekiyor.
 • Makineleşmenin artması ile işler basitleşmekte ve işverenlerde maliyetlerden düşmek için mühendis yerine ustabaşı çalıştırmaktadır.
 • Firmaların mühendis çalıştırmaları konusunda bilgilendirilmeleri gerekiyor. Bilinçli kişiler tarafından mühendis çalıştırmalarının gerekliliği firmalara anlatılmalıdır.
 • KOBİ'ler mühendise gerek yok diye düşünüyorlar.
 • Mühendisler yerine teknikerler ve ustabaşı aynı işi yapabilmektedirler.
 • Mezun olduğumuzda neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Çalışma hayatına girince gerçeklerle yüzyüze kalıyoruz. Uygulamalı bir eğitim alınmış olsaydı bu kadar zorlanmazdık.
 • Firmaların bize ihtiyaç duyduğu biçimde kendimizi geliştirmeliyiz. İster iç ister dış kaynaklı olsun eğitimler almalıyız. Çalıştığımız işletmelere katma değer sağlamalıyız.
 • Odalar KOSGEB'le birlikte çalışarak organize sanayi bölgesi envanteri çıkarmalıdırlar.
 • Üretim ve tasarım bakımından dışa bağımlıyız. İnsan hayatını kolaylaştıracak tasarımlar yapmak olan mühendislik ülkemizde uygulanmıyor. Üretim ve tasarım bakımından dışa bağımlılıktan kurtulmak gerekiyor.
 • Ülkemizin sanayi politikası yetersizliği ve denetimsiz serbest ekonominin uygulanması mühendislerin sorunlarını arttırıyor.
 • Sorumlu müdürlük için firmalar diploman yeterli sen gelmezsen de olur yaklaşımındalar. Buna karşılık bir şeyler yapmalıyız.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği