TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu Temsilciler Kurulu toplantısı 7-8 Şubat 2009 tarihlerinde Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kocatepe Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi’nden temsilcilerin katılımı ile İstanbul’da aşağıdaki gündemle yapıldı.

GÜNDEM:

1- TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Öğrenci Üyelik ve Öğrenci Komisyonu’nun Dünü ve Bugünü ( Sunum)
2- Üniversitelerin TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 1. Öğrenci Kurultayı'ndan bugüne kadar yaptıkları faaliyetlerin değerlendirilmesi ve aktarılması,
3- Önümüzdeki dönem Metalurji Genç'ten beklentiler.

A- Üniversite etkinlikleri (Akademik dönemde en az iki etkinlik)
B- Bölge etkinlikleri (Örnek: Eskişehir, Kütahya, Afyon ortak etkinlik yapabilir.)
C- Merkezi etkinlikler bir yıl Öğrenci Kurultayı bir yıl mesleki teknik etkinlik
D- Metalurji, malzeme ve seramik mühendisliği öğrenci dergisi Hurdacı

Birinci gün bugüne kadar yapılan faaliyetlerin aktarılması ile başlayan toplantı, önümüzdeki döneme ilişkin üniversitelerin yapılacak faaliyetlere ilişkin önerilerinin alınması ile tamamlandı.

İkinci gün önerilerin gündemleştirilerek önümüzdeki döneme ilişkin öneriler karara bağlandı.


• TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası II.Öğrenci Kurultayı’nın 24-25 Ekim 2009 tarihlerinde yapılmasına,
• Üniversitelerde her akademik dönemde en az iki etkinlik yapılmasına,
• Birbirine yakın üniversitelerin bölgesel etkinlikler düzenlemesine,
• Sosyal etkinliklerin artırılmasına,
• İki yılda bir yapılması önerilen mesleki teknik etkinlik,
• Her yıl yapılması önerilen yaz kampı önerilerinin olgunlaştırılmalarına,
• Akademik yılın başlangıcında ortak tanışma toplantılarının düzenlenmesine,
• Web sitesi ve Hurdacı için yayın kurulunun oluşturulmasına,
• Staj komisyonu kurulmasına,
• Okullarda kriz konulu etkinlikler ve söyleşiler yapılması kararları alındı.

İkinci gün öğleden sonra bütün üniversitelerin ortak değerlendirilmesi olan öğrencilerin duyarsızlığı/ilgisizliği ve neler yapılabileceği ve öğrencilerin odaya bakışları nasıl değiştirilebileceğine ilişkin bir eğitim çalışması organize edildi.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği