Metalurji ve Kimya Mühendisleri Odaları İstanbul Şubeleri organize sanayi sitelerinde; üyeleriyle tanışma, sanayi sitelerinde mühendislik hizmetlerinin daha iyi nasıl sağlanacağı ve mühendislerin odalarından beklentileri çerçevesinde yapmayı planladığı toplantıların ilkini İMES Sanayi Sitesinde, 28 Ocak 2008 tarihinde gerçekleştirdi. Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’de toplantıya temsilen katıldı.

Toplantıya 12 firmadan 25’in üstünde mühendis, İMES çevresinde bulunan iki işsiz mühendis ve şube yöneticilerimiz katıldı.

Genel bir çerçeve çizilip asıl olarak sizleri dinlemeye geldik diyerek söz mühendis arkadaşlara bırakıldı. İçinde yaşadığımız kriz ortamı toplantının da seyrinde önemli bir rol oynadı. Konuşmalar kriz, gelişmeler ve neler yapılabileceği üzerinde yoğunlaştı.

Toplantı sonunda bu toplantıların devam etmesi ve İMES temsilciliğinin daha aktif kılınması yönünde katılımcılarla mutabakata varıldı.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği