Etkinlikler

Başta Tekel işçileri, İstanbul itfaiye işçileri ve şeker işçileri olmak üzere tüm emekçi kesimlerin taleplerini dile getirmek için 17 Ocak 2010 tarihinde Ankara Sıhhiye Meydanı’nda "Ekmek, Barış, Özgürlük İçin Demokrasi ve Haklar Mitingi” düzenlendi. Miting için Türkiye’nin dört bir tarafından on binlerce kişi Ankara'ya geldi. Türk-İş tarafından düzenlenen mitinge DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin yanı sıra çeşitli siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri de destek verdi.

Miting için saat 10:00‘dan itibaren Ankara Tren Garı önünde buluşuldu. Saat 11:00‘den itibaren kortej pankartlar, dövizler ve sloganlarla mitingin gerçekleştirileceği Sıhhiye Meydanı‘na yürüyüşe geçti. Yaklaşık 100.000 kişinin katıldığı mitingde sloganlarla "genel grev" çağrısı yapıldı.

TMMOB, Tekel fabrikalarının kapatılmasıyla birlikte 4/C kapsamına geçirilmek istenen Tekel işçilerini yalnız bırakmadı. "Özlük haklarıyla kamu kurumlarına devredilme" talebiyle Türkiye’nin dört bir yanından gelen Tekel işçilerinin Türk-İş önünde sürdürdükleri eylemin 10’uncu gününde TMMOB ve bağlı odaların yöneticileri, TMMOB üyesi mühendis, mimar ve şehir plancıları destek ziyaretinde bulundu. TMMOB önünde toplanarak, sloganlar ve alkışlarla Türk-İş merkezine yürüyen 300’ü aşkın TMMOB üyesi Tekel işçilerinin yanında olduklarını haykırdılar.

Türk-İş önünde bir konuşma yapan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da şunları söyledi:

4.Alüminyum Sempozyumu, 15-16 Ekim 2009 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi-Yeşilköy- İSTANBUL'DA gerçekleşmiştir.

Alüminyum Sempozyumu ile birlikte Hannover-Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. tarafından, ALUEXPO Alüminyum Teknolojileri Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı eş zamanlı olarak düzenlenmiştir.

Çevre, Gıda, Kimya ve Metalurji Mühendisleri Odaları İstanbul Şubelerinin düzenlediği organize sanayi siteleri toplantılarının ikincisi 5 Mayıs 2009 tarihinde İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde, İkitelli KOSGEB binası toplantı salonunda gerçekleştirildi ve 25 meslektaş katıldı.

Toplantı salonunu sağlayan KOSGEB adına Bölge Müdürü Selahattin Kaya'nın açılış konuşması ardından, toplantıyı düzenleyen şubeler adına Çetin Durukanoğlu kısa bir giriş yaptıktan sonra söz bölgede çalışan mühendislere bırakıldı.

Kriz ve Metalurji Sektörü

25 Nisan 2009 Cumartesi Saat: 13:00

Adres:
İstanbul Tabip Odası
Türkocağı Cad. No: 17 Kat: 2-3
Cağaloğlu 34440 İSTANBUL

Fizik- Kimya- Metalurji ve Çevre Mühendisleri Odaları İstanbul Şubelerinin düzenlediği "Ücretli Çalışan ve İşsiz mühendislerin yaşadıkları sorunlar ve birlikte neler yapılabilir" konulu toplantı Anadolu Yakası Sağlık Meslek Odalarının ortak binasında 28 Mart 2008 tarihinde yaklaşık 40 mühendisin katılımı ile gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasında genel bir kriz ve yaşanan koşullar değerlendirilmesi yapıldı. TMMOB'nin kasım ayında "Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendis mimar ve Plancılar Kurultayı" düzenleyeceğinin bilgisi verilerek arkadaşların yaşadıkları deneyimleri aktarmaları için söz meslektaşlara bırakıldı.

5. Dünya Su Forumu’na karşı düzenlenen “Su Hayattır Satılamaz Mitingi” 15 Mart 2009 tarihinde Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlendi.

Mitinge katılım için Rıhtım Caddesi ve Kadıköy İskele Meydanı'na yakın sokaklarda toplananlar “Su yaşamdır, yaşamlarımız satılık değil”, “Su hayattır, satılamaz”, “Su geleceğimizdir, sattırmayacağız” yazılı pankartlar açarak İskele Meydanı'na girdi.

Mitingde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da bir konuşma yaptı.

Su Hayattır SATILAMAZ

MİTİNGE DAVET

15 Mart 2009

Saat: 15:00

Eski Et Balık Kurumu Önü

Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu

Metalurji ve Kimya Mühendisleri Odaları İstanbul Şubeleri organize sanayi sitelerinde; üyeleriyle tanışma, sanayi sitelerinde mühendislik hizmetlerinin daha iyi nasıl sağlanacağı ve mühendislerin odalarından beklentileri çerçevesinde yapmayı planladığı toplantıların ilkini İMES Sanayi Sitesinde, 28 Ocak 2008 tarihinde gerçekleştirdi. Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’de toplantıya temsilen katıldı.

Toplantıya 12 firmadan 25’in üstünde mühendis, İMES çevresinde bulunan iki işsiz mühendis ve şube yöneticilerimiz katıldı.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu Temsilciler Kurulu toplantısı 7-8 Şubat 2009 tarihlerinde Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kocatepe Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi’nden temsilcilerin katılımı ile İstanbul’da aşağıdaki gündemle yapıldı.

Alt Kategoriler

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği