TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 25.Olağan Genel Kurulu 29 Mart 2008 tarihinde İTÜ EVİ’nde Oda Başkanı Cemalettin Küçük tarafından açıldı. Divan Başkanlığına Yusuf Ziya Kayır, Divan Başkan Yardımcılığına İhsan Önal, yazman üyeliklere Alpaslan Kara ve Ali Cömert oybirliği ile seçildi.

Divan Seçiminden sonra günden okundu ve oybirliği ile kabul edildi. Ardından saygı duruşunda bulunuldu. Divan Başkanı açılış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanı Cemalettin Küçük’ü kürsüye davet etti. Başkanın açılış konuşmasından sonra TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın Genel Kurulumuza iletmiş olduğu mesajı okundu.

Komisyon seçimlerine geçildi. Mali İşler Komisyonu ve Gelecek Dönem Çalışma Esasları ve Sonuç Bildirgesi Komisyonu oybirliği ile seçildi.

Çalışma Raporunu yazman üye Hüseyin Savaş, mali rapor sayman üye Mehmet Kemal Başak ve denetleme raporunu denetleme kurulu üyesi Murat Can Ocaktan tarafından okundu. Oda üyeleri çalışma raporu, mali rapor ve denetleme kurulu raporu hakkında görüşlerini ilettiler. Ardından Oda Başkanı Cemalettin Küçük söz aldı. Görüşlerini ileterek ve eleştirileri yanıtladı. Başkanın ardından Timur Olcay cevap hakkını kullanmak üzere söz istedi. Başkan söz verdi.

25. Dönem Yönetim Kurulu aklanmak üzere oylandı, oybirliği ile Yönetim Kurulu aklandı. Aynı şekilde Denetim Kurulu aklanmak üzere Genel Kurul üyelerinin oyuna sunuldu. Denetleme Kurulu oybirliği ile aklandı.

Mali işler komisyonu üyesi, Mehmet Kemal Başak komisyon raporunu okumak üzere kürsüye davet edildi. Rapor okundu. Görüşmeler sonucunda;

2008 yılı aidat 7 YTL
2009 yılı aidat 9 YTL olarak kabul edildi. Mali raporun diğer kalemleri ve tahmini bütçelerde oylanarak kabul edildi.

Gelecek Dönem Çalışma Esasları ve Sonuç Bildirgesi Komisyonunun hazırlamış olduğu raporu sunmak üzere komisyon üyesi İrfan Kaptı kürsüye davet edildi. Rapor okundu ve Genel Kurulun oyuna sunulan rapor oy birliği ile kabul edildi. Komisyon raporlarının görüşülmesi tamamlandı.

Gündemin Adayların belirlenmesi maddesine geçildi. Adaylar için Genel kuruldan öneri istendi. Önerilen Oda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu ve TMMOB delege listesi okundu. Eklenmek veya çıkarılmak istenen aday olup olmadığı Genel Kurula Sorularak adayların belirlenmesi tamamlandı.

Ardından Gündemin dilek ve temenniler maddesine üyeler gelecek döneme ait dilek ve temennileri ilettiler.

Dilek ve Temenniler maddesinin gerçekleşmesinden sonra seçimin 30 mart 2008 pazar günü saat 9.00-17.00 arasında Oda Genel merkezinde gerçekleştirileceği Genel Kurul Üyelerine duyuruldu. Ardından Genel Kurulun 1. gününün sona erdiği Divan Başkanı tarafından duyuruldu.

2. gün 09.00-17.00 saatleri arasında seçimler yapılarak 25.Olağan Genel Kurul sona erdi.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odasının 26.Dönem organları ve TMMOB 40. Genel Kurul Delege Listesi belirlendi.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği