TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz üyelerimize bir mektup göndererek, tüm mühendis, mimar ve şehir plancılarını 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimleri'nde oy vermeye, demokrasiye ve sandıklara sahip çıkmaya davet etti.

28 MAYIS'TA BİR KEZ DAHA DEMOKRASİ İÇİN OY KULLANALIM, SANDIKLARA SAHİP ÇIKALIM!

Değerli Meslektaşım,

14 Mayıs 2023 Pazar Günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylardan herhangi biri salt çoğunluğa ulaşamadığı için 28 Mayıs 2023 tarihinde yeniden sandık başında olacağız.

Daha önce de dile getirdiğimiz gibi bu seçimde kullanacağımız oylarla sadece ülkemizi beş yıl yönetecek olan Cumhurbaşkanını değil, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının kaderini de belirleyeceğiz.

Ülkemizi bitmeyen krizlere sürükleyen tek adam rejiminin geleceğimizi elimizden alma çabasına karşı, Cumhuriyetimizi eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, laik temeller üzerinde yeniden inşa edebilme umudu arasında bir tercih yapacağız.

İlk turda çıkan sonuçlar, seçmenlerin yüzde ellisinden fazlasının, tek adam rejimi politikalarına destek vermediğini göstermektedir. Bu anlamıyla ülkenin geleceği açısından önemli ve umut verici bir mesaj içermektedir.

28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek ikinci turda bu umudu büyütmek tüm toplum kesimlerinin önünde duran en büyük görevdir.

Seçimlerden çıkan bir diğer sonuç da seçim ve sandık güvenliğinin önemidir. Seçimlerin adil biçimde yürütülebilmesinin, halk iradesinin sonuçlara yansıyabilmesinin tek güvencesi, halkın sandıklara sahip çıkmasıdır.

28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı seçimlerinde bir kez daha demokrasiye sahip çıkma ve sandıklarımızın güvenliğini koruma göreviyle karşı karşıyayız.

Toplumumuzu kuşatan karanlığa karşı aydınlıktan, savaşa karşı barıştan, dinci gericiliğe karşı laiklikten, faşizme karşı özgürlüklerden, ırkçılığa karşı eşitlikten, linç kültürüne karşı bir arada yaşamdan, rant ve sömürüye karşı emekten, yağma düzenine karşı kamusallıktan, emperyalizme karşı bağımsızlıktan yana bir ülke için tüm meslektaşlarımızı 28 Mayıs 2023 Pazar günü oy kullanmaya ve sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği