23.03.2023 Perşembe günü saat 20:30’da Metalurji Genç Marmara Bölge Temsilciler Konseyi’miz toplandı. Y.Ö.K.’ün aldığı kararla derslerin çevrimiçi yapıldığı bu dönemde farklı illerde bulunan temsilcilerimizin de katılabilmesi adına toplantımız çevrimiçi bir şekilde gerçekleştirildi.
Toplantıya ilk kez katılan arkadaşlarla tanışma sonrası ilk gündem maddesi Y.Ö.K.’ün Nisan ayında alacağı eğitimin nasıl yapılacağına dair kararın ne olabileceği, kararın ardından neler yapabileceğimiz oldu. Devamında ise temsilcilerimizden gelen “CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri Semineri”nin Şubat ayı içerisinde yapıldığı aktarıldı. Önümüzdeki dönem içerisinde Mühendisin Özlük Hakları ve İş yaşamında “Mobbing” konularını ele alan etkinliklerin yapılacağı aktarıldı.


Toplantı özellikle mezun olacak arkadaşlarımızın derslerinin çoğunu çevrimiçi görmesinin ne gibi dezavantajlarının olabileceğine dair interaktif konuşmalar yapıldı. Bunun yanı sıra Geçen dönem yapılan ve yeni mezun arkadaşlarımızın sektörel tecrübelerini aktardığı Mühendis’in El Çantası etkinliğinin fiziksel olarak yapılmasının faydalı olduğu görüşü dile getirildi. Odamızın düzenleyeceği etkinliklerle öğrenci arkadaşlarımızın yanında olacağı aktarılarak toplantı sonlandırıldı.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği