TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 23.Olağan Genel Kurulu 28-29 Şubat tarihlerinde yapıldı. Oda Organları seçimi yapıldı.

Genel Merkez Yönetim Kurulu

Başkan : Cemalettin KÜÇÜK
II. Başkan : Kaya ÖZEREN
Yazman Üye : Hüseyin SAVAŞ
Sayman Üye : M.Kemal BAŞAK
Üye : Celal HANÇERLİOĞLU
Üye : A. Levend OTSUKARCI
Üye : Hüseyin HIZLI

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası İstanbul Şube 6. Olağan Genel Kurulu 7-8 Şubat 2004 tarihinde yapıldı. Yönetim Kurulu görev dağılımı yaparak çalışmalarına başladı.

İstanbul Şube Yönetim Kurulu
Başkan : Utkan GÜNEŞ
II. Başkan : Serdar Ali EROL
Yazman Üye : Serhan Kadir SÖZÜŞEN
Sayman Üye : Tolga ERBAY
Üye : Murat SEZER
Üye : Fevzi DEMİR
Üye : Sabahattin ÖZEN

TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 23. OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 23.Olağan Genel Kurulu 28-29 Şubat tarihlerinde yapıldı.

Genel Kurul 28 Şubat 2004 tarihinde Yılmaz Güney Sahnesi Maltepe-Ankara adresinde 23.Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin KÜÇÜK tarafından açıldı.

Genel Kurul'un önerisi ve yapılan oylama sonucu Divan Başkanlığı'na Şefik DOĞAN oy birliği ile seçildi.Divan Başkan Yardımcılığı'na İrfan KAPTI, Divan Yazman Üyeliklerine Kubilay BİLİR ve İlke Savaş UZUN Genel Kurul'un önerisi ve yapılan oylama sonucu oybirliği ile seçildi ve Divan Heyeti oluşturuldu.

Gündemin okunması ve gündeme ilişkin değişiklik önerileri Genel Kurul'un oyuna sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

23. Dönem Oda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cemalettin KÜÇÜK açılış konuşmasını yaptı. Konuk konuşmacı olarak TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Kaya GÜVENÇ ve KESK Genel Başkanı Sayın Sami EVREN'e söz verildi.

Bütçe ve Mali İşler Komisyonu, Gelecek Dönem Çalışma Esasları ve Sonuç Bildirgesi Komisyonu ve Tüzük Değişikliği Komisyonu seçildi. 23. Dönem Çalışma Raporu, Denetleme Kurulu Raporu ve Mali Rapor okundu ve Genel Kurul'da tartışmaya açıldı. Genel Kurul'da 23. Dönem Çalışma Raporu, Mali Rapor ve Denetleme Kurulu raporu tartışmalardan sonra ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunuldu.

23. Dönem Yönetim Kurulu yapılan oylama sonucu oybirliği ile aklandı. 23. Dönem Denetleme Kurulu yapılan oylama sonucu oybirliği ile aklandı.

Bütçe ve Mali İşler Komisyonu Raporu okundu, tartışıldı ve oylama sonucu oybirliği ile komisyon raporu kabul edildi.

Genel Kurul tarafından üye aidatları;

2004 yılı aidat : 5.000.000 TL/Ay
2005 yılı aidat : 6.000.000 TL/Ay olarak belirlendi.

24.Dönem Yönetim Organları adayları belirlenerek seçim kuruluna bildirildi. Tüzük Değişikliği Komisyonu'nun hazırladığı Ana Yönetmelik okunup Genel Kurul'un tartışmasına açıldı ve yapılan değişiklikler ile yeni Ana Yönetmelik kabul edildi. "Yeni Dönem Çalışma Esasları ve Oda Örgütlülüğü" hakkında çalışma grubunun raporu okundu, görüşüldü ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Genel Kurul saat 19.30'da çalışmalarını tamamladı.

29 Şubat 2004 tarihinde Oda merkezinde seçimler yapıldı.

24.Dönem Oda Organları belirlendi.

YÖNETİM KURULU
Başkan : Cemalettin KÜÇÜK
II. Başkan : Kaya ÖZEREN
Yazman Üye : Hüseyin SAVAŞ
Sayman Üye : Mehmet Kemal BAŞAK
Üye : Ahmet Levend OTSUKARCI
Üye : Celal HANÇERLİOĞLU
Üye : Hüseyin Alper HIZLI

 

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği