Kışladağ Altın Madeni'nin kapatılması için açılan davada verilen yürütmeyi durdurma kararına rağmen, altın madeninin faaliyetlerine devam etmesi 26.09.2007 tarihinde, Beyaz Adımlar Platformu tarafından yapılan bir basın açıklaması ile protesto edildi.

EŞME’DE YARGI KARARLARI UYGULANMIYOR!
YERALTI KAYNAKLARIMIZIN YAĞMASI DEVAM EDİYOR!!


Uşak-Eşme’deki Kışladağ Altın İşletmesine Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen ÇED Olumlu Görüşü hakkında Danıştay 6.Dairesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı ile işletme ruhsatı hakkında Manisa İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen, insan ve çevre sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturan tesiste faaliyete devam edilmektedir.

TÜPRAG Madencilik Şirketi tarafından 2006 yılı Mayıs Ayı’nda “Deneme İzni” ile faaliyete başlayan maden-kimya işletmesi, çalışmaya başladıktan bir ay sonra, Uşak Eşme ve köylerinde binden fazla insanın siyanürden zehirlenmesine neden olmuştu. 9 Temmuz 2007 tarihinde, madenle ilgili Çevre ve Orman Bakanlığı ÇED Olumlu görüşünün açıkça hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde telafisi güç zararların oluşacağı gerekçesi ile Danıştay kararı ile işletme kapatılmıştı. Ancak yargı kararlarının gereğinin geç yerine getirilmesi sonucu Danıştay kararından sonra da yöre yurttaşları siyanürden zehirlenmiştir.

Şu ana kadar köylerin yok edildiği, 22.000 ağacın kesildiği ve işletme süresince 70 bin ton siyanür kullanılacak olan maden işletmesi, siyanürlü yığın liçi yöntemi olarak adlandırılan dünyadaki en ilkel ve vahşi teknoloji ile yeniden faaliyete başlamaya hazırlanıyor. Halen işletme sahasında milyonlarca ton siyanürlü atık bulunmaktadır. Yargı kararlarının gereği olarak maden sahasının rehabilite edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde işletme kapalıyken dahi büyük doğal felaketler yaşanabilecektir.
Kanadalı Eldorado Gold Şirketi’nin Türkiye’deki uzantısı TÜPRAG Metal Madencilik Şirketinin bir yetkilisi, Danıştay karından sonra maden işletmesinin faaliyetlerinin durdurulacağını ve yargı kararının gereğini yerine getireceklerini kamuoyuna açıklamasına rağmen, katıldığı toplantılarda yargı kararlarına saldırmış ve son bir ay içerisinde yüzlerce araçla yeni makineler getirilerek her gün yüzlerce işçi tarafından işletmede çalışmalara devam edilmiştir. Maden sahasının yakınındaki Söğütlü Köyü’nde yeni bir liç alanı daha hazırlanarak işletmenin “üretim” kapasitesi de arttırılmıştır.

Bugüne kadar Çevre ve Orman Bakanlığı’nın siyanürlü altın madenciliği ile ilgili verilen ÇED olumlu görüşüne dayanarak faaliyete başlayan Bergama’daki işletmeden sonra Uşak Eşme’deki maden işletmesinin faaliyetleri de mahkeme kararıyla durdurulmuştur.

Buna rağmen Çevre ve Orman Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, benzer madencilik faaliyetlerinin sayısını artırmaya 2. AKP Hükümeti döneminde hız vermiştir. Kaz Dağları, İzmir-Efemçukuru, Erzincan-İliç, Tunceli-Ovacık ve Gümüşhane’de bunun somut örnekleri yaşanmaktadır.

Bergama'da verilen iptal kararı hilafına işlem tesis eden dönemin Bakanlar Kurulu üyelerinin tazminat ödemek zorunda kaldıklarını ve AİHM tarafından yargı kararlarını uygulamadığı için Türkiye Hükümeti aleyhine rekor tazminat kararları verildiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Artık bu ülkede yargı kararlarının uygulanması için AİHM kararlarını beklemek istemiyoruz. Yetkililerin AİHM kararlarından önce yargı kararının gereğini yerine getirmesini bekliyoruz. Tazminatların biz yurttaşların cebinden çıkmasına daha fazla katlanmak istemiyoruz.

TÜPRAG Metal Madencilik Şirketi, bu cesareti kimden ve nereden alıyor?
• Hakkında kapatma kararı olan, borsadaki hisseleri değer kaybeden bir şirket, nasıl oluyor da kapasite artırımına gidiyor?

• Kapatılan bir işletmeye nasıl oluyor da milyonlarca dolar ek yatırım yapılıyor?

• İzmir’den tırlar dolusu teçhizat madene getirilirken, onlarca araçla işçi taşınırken, madende milyonlarda ton kaya işlenerek yeni liç alanı yapılırken; nasıl oluyor da yetkililerin bundan haberi olmuyor?

Tüm sorular, Eşme’de yaşananların Bergama’da yaşanan yargı kararlarını tanımazlıktan daha büyük bir skandalın yaşandığının işaretleridir.
Cumhuriyet savcılarını, yargı kararlarının gereğini yerine getirmeyen başta Uşak Valisi olmak üzere, ülkemizin doğal kaynaklarını ve insanımızın sağlığını hiçe sayan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı, Sağlık Bakanı ve Çevre ve Orman Bakanı ile tüm sorumlular hakkında harekete geçmeye çağırıyoruz.

Şayet yargı kararlarına rağmen maden işletmesinin faaliyetlerine dur denilmezse; yaşam hakkını savunmak için mücadele eden Uşak Eşme halkının dün olduğu gibi bugün ve yarında yanlarında olacağınızı kamuoyuna duyuruyoruz.

26.09.2007

BEYAZ ADIMLAR PLATFORMU:

Ankara 78‘liler Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, DİSK Genel-İs, DİSK-Dev-Maden-Sen, Ekoloji Kolektifi, Halkevleri, İnsan Hakları Derneği, KESK-ESM, ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türk Tabipler Birliği

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği