Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Gümüştaş Maden ve Tic AŞ’ne verilen Niğde-Ulukışla Maden Köyü civarında kurulması ve işletilmesi planlanan “Kurşun-çinko-gümüş-altın madeni ocağı projesi” ile ilgili olarak 21/04/2011 tarihli ÇED Olumlu işleminin iptal edilmesi için açılan davada, dava konusu ÇED olumlu işleminin Yürütmesinin Durdurulmasına karar verildi.

TMMOB'ne bağlı Çevre, Jeoloji, Kimya ve Metalurji Mühendisleri Odaları tarafından Aksaray İdare Mahkemesi'nde açılan davada; dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi imkansız zararların doğabileceği belirtilerek Yürütmeyi Durdurma kararı verildi.

Bergama Ovacık Altın Madeni ile ilgili mahkeme kararlarının uygulanmaması nedeniyle dönemin Başbakanı ve ilgili bakanların tazminata mahkum edildiklerini ve AİHM'den rekor düzeyde tazminat kararları verildiğini bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyoruz.

Bu nedenle Ulukışla halkının siyanürlü altın madenciliğine karşı verdiği mücadelesinde yalnız olmadığını ve verilen mahkeme kararının takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği