Siyanürlü altın işletmeciliği yapılan Bergama-Ovacık Altın Madeni'nin işletmeci firması Koza Altın İşletmeleri AŞ tarafından TMMOB'a bağlı Çevre, Jeoloji, Kimya ve Metalurji Mühendisleri Odaları aleyhine açılan 40 bin TL'lik manevi tazminat davası İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesince reddedildi.

İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın 21.1.2010 tarihli karar duruşmasına taraf avukatları ve davalı Oda yöneticileri katıldılar.

TMMOB'a bağlı Odaların 29 Temmuz 2009 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı'na hitaben yaptıkları "Koza Altın İşletmelerinin Ayrıcalığına Son Verilmelidir" başlıklı basın açıklaması sebebiyle açılan manevi tazminat davasında Hakim Ayşe KURTOĞLU tarafından son beyanlar alındıktan sonra Koza Altın İşletmeleri AŞ'nin tazminat talebi reddedilerek yargılamaya son verildi.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği