Eti Alüminyum A.Ş.’nin özelleştirilmesinin Danıştay tarafından iptali ile ilgili olarak; TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin KÜÇÜK, KİGEM Başkanı Mümtaz SOYSAL ve CHP Konya Milletvekili Atilla KART 08 Şubat 2008 tarihide bir basın toplantısı yapmıştır.

BASINA VE KAMUOYUNA

Danıştay 13. Dairesi 27.11.2007 tarih ve 2007/7898 no.lu kararı ile ETİ ALÜMİNYUM A.Ş.nin ÖZELLEŞTİRME İŞLEMİNİ İPTAL ETMİŞTİR.

SEYDİŞEHİR ALÜMİNYUM TESİSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNİN İPTALİ İÇİN VERİLEN YARGI KARARI ARTIK GECİKTİRİLMEDEN UYGULANMALIDIR.


TMMOB Metalurji Mühendisleri Odasının ve KİGEM’in birlikte açmış olduğu; “Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)'nun 13.08.2003 tarih ve 2003/49 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan ve ÖYK' nun 06.04.2005 tarih ve 2005/45 sayılı kararı ile özelleştirme yöntemi belirlenen Eti Alüminyum A.Ş.'de bulunan %100 oranındaki kamu payının "satış" yöntemiyle blok hisse satışı şeklinde özelleştirilmesini teminen 17.06.2005 tarihinde yapılan ihalede nihaî tekliflerin ve değer tespit sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına ilişkin 25.07.2005 tarih ve 2005/84 sayılı özelleştirme Yüksek Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemli” davasında Danıştay 13. Dairesi 27.11.2007 tarih ve 2007/7898 no.lu kararı ile ETİ ALÜMİNYUM A.Ş.nin ÖZELLEŞTİRME İŞLEMİNİ İPTAL ETMİŞTİR.

Bilindiği üzere ülkemizin boksit cevherinden alüminyum uç ürünleri üreten yegane entegre tesisi olan Eti Alüminyum tesisleri 13 Ağustos 2003 tarihinde özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır.

Bu tarihten itibaren TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası ve KİGEM Vakfı, alüminyum çalışanların ve yöre halkının özelleştirme karşısındaki mücadelelerinde yanında olmuştur. Seydişehir’de paneller, sohbet toplantıları düzenleyerek çalışanlar ve yöre halkı özelleştirme ve sonuçları hakkında tecrübeler ve bilgiler aktarılmıştır.

Seydişehir çalışanları ve halkı son güne kadar Türkiye’de özelleştirme karşıtı mücadeleye örnek olacak bir kararlılık ve dirençle mücadele etmişlerdir.

Ancak bunları görmezden gelen hükümet hukuk dışı uygulamalarını sürdürmüştür.

Şimdi de Danıştay SEYDİŞEHİR ALÜMİNYUM TESİSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNİN kanunlara aykırı olduğunu ortaya koymuştur.

Bilindiği üzere SEYDİŞEHİR ALÜMİNYUM TESİSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ ile ilgili olarak DANIŞTAY 29.05.2006 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ancak hükümet yürütmeyi durdurma kararını uygulamak yerine, yargı kararını uygulamayanlar hakkında yargılamaya da izin vermemiştir.

Son olarak da DANIŞTAY kararını vermiştir. SEYDİŞEHİR ALÜMİNYUM TESİSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ 4046 sayılı yasaya aykırıdır.

Bu aşamadan sonra hükümet ve özelleştirme idaresinin yargı kararını uygulamaktan başka çaresi ve kaçacak yer kalmamıştır.

Artık yargı kararlarını yok sayan hükümetler istemiyoruz. 08.02.2008

TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU
KİGEM VAKFI

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği